Eteläpohjalaiselle suopohjalle ainutlaatuinen mittausasema

25.02.2021 11:33

seamk-logo-blue-bg.jpg

”Metsät turvemailla –ratkaisuja päästöjen hallintaan ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)” -hanke sai maa- ja metsätalousministeriöltä enintään 1 170 400 euron kokonaisrahoituksen.

TURNEE-tutkimushanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön ”Hiilestä kiinni” -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Hankkeessa selvitetään uusien mittauksien ja mallinnuksen avulla, kuinka paljon maankäyttösektorin päästöjä voitaisiin pienentää reheviä turvemetsiä ennallistamalla, ja toisaalta kuinka paljon nieluja voitaisiin kasvattaa metsittämällä tai ennallistamalla käytöstä poistettuja suonpohjia. Hiiliasioiden lisäksi hanke tutkii turvemaiden vesiensuojelua.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Annalea Lohila koordinoi hanketta Helsingin yliopiston INAR-ilmakehätieteen keskuksessa, jota johtaa akateemikko Markku Kulmala. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Helsingin yliopiston Metsätieteen laitos, Oulun yliopisto, Ilmatieteenlaitos sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö. Hanke toimii ajalla 1.3.2021-31.12.2023.

Maailman ensimmäinen ekosysteemin ja ilmakehän vuorovaikutusta metsitettävällä suonpohjalla mittaava asema Etelä-Pohjanmaalle

Hankekokonaisuudessa on myös tarkoitus pystyttää eteläpohjalaiselle suonpohjalle ilmastovaikutuksia havainnoiva jatkuvatoiminen mittausasema. Käytöstä poistetulla turvesuolla ei vastaavia mittauksia ole aiemmin tehty missään päin maailmaa. Lisäksi hankkeessa tehdään muita hiilimittauksia ns. off-line -konseptilla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana mittaustoiminnassa. Tutkimustulosten välittäminen viranomaisille, neuvontaorganisaatioille sekä alan muille toimijoille on keskeinen osa hankkeen toimintaa.

Suopohjien jälkikäytöstä väitellyt FT Kari Laasasenaho ja suoalan professorin pätevyyden omaava MMT Risto Lauhanen Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksiköstä katsovat, että hanke on ajankohtainen ja tärkeä turvemaavaltaiselle Etelä-Pohjanmaalle. Parhaillaan maakunnalle keskeinen energiaturpeen käyttö on vähenemässä. Ilmastonmuutoksen torjuntaa tukeva tutkimustoiminta ja ilmastoviisaiden ratkaisujen löytäminen soiden jälkikäytölle ovat välttämättömiä. Turvemailla on mm. tärkeä rooli eteläpohjalaisen ruokaketjun tukena.

Laasasenahon ja Lauhasen lisäksi yksikön johtaja Terhi Junkkari ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Taru Mäki pitävät yhteistyötä akateemikko Markku Kulmalan ryhmän kanssa tärkeänä. Hanke on osa vähähiilistä ruokaketjua ja kiertotaloutta tukevaa hankeperhettä.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta v. 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta pian tämän jälkeen. Tavoitteen saavuttamiseksi maankäyttösektorin hiilinielujen pitäisi ylittää muiden sektorien kasvihuonekaasu (KHK) -päästöt. Tähän vaaditaan paitsi nopeampia päästövähennyksiä, myös maaperän hiilinielujen vahvistamista. Nykytilanteessa ojitettujen turvemaiden päästöt vaikeuttavat maankäyttösektorin mahdollisuuksia saavuttaa tätä tavoitetta: kun LULUCF-sektorin nettonielut v. 2018 olivat 10 Mt CO2-eq, aiheutui ojitettujen soiden turpeen hajoamisesta 16 Mt CO2-eq päästöt Tilastokeskuksen mukaan. Toisaalta jos turvemaiden päästöjä kyettäisiin voimakkaasti hillitsemään tai kääntämään jopa nieluksi, voitaisiin sektorin nettohiilinielut lähes tuplata.

14.04.2021 13:01Täyssähköisyys poistaa päästöt lähijakelusta: Mercedes-Benz eSprinter
14.04.2021 12:11Valmet toimittaa uuden haihduttamon Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle Ruotsiin
14.04.2021 9:03Nuorten ammattitaitokilpailu Taitaja järjestetään toukokuussa
13.04.2021 19:00Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle
13.04.2021 17:22Taimikoita hoidetaan hyvin - hoitomäärissä yhä kirittävää
13.04.2021 15:00Juha-Matti on työyhteisön hyvä tyyppi
13.04.2021 10:32Volvo FM palkittiin ohjaamon erinomaisesta suunnittelusta
12.04.2021 17:04Alumiinivanteet tuoneet hyötyä hakekuljetuksiin jo vuosikymmenten ajan
12.04.2021 15:20Uuden PONSSE Scorpionin Future Cabin -ohjaamolle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto
12.04.2021 9:33HUOMIO ILMOITTAJAT: Metsäalan Ammattilehden 35-v. juhlanumero ilmestyy toukokuussa!

Siirry arkistoon »