Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit

17.05.2013 15.39

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joilla voi olla ympäristövaikutuksia kaivosalueen ulkopuolella. Testausta ohjaavat ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

talvivaara.jpgStressitestikysely on lähetetty 21 kaivokselle ja rikastamolle*. Testattavaksi tulevat kaikki metallimalmikaivokset ja metallimalmirikastamot. Niiden lisäksi testataan muutamia teollisuusmineraalikaivoksia ja karbonaattikaivoksia, jotka käsittelevät runsaasti kemikaaleja tai joiden jäte- tai vesistöpadot voisivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Myös herkkien kohteiden, kuten pohjavesialueiden, asutuksen, Natura-alueiden ja pintavedenottoon käytettyjen vesistöjen läheisyys on vaikuttanut valintaan. Valintaan ei ole vaikuttanut kaivosten toimintahistoria.

Testien avulla pyritään tunnistamaan ympäristövahingon vaaraa aiheuttavia menettelytapoja ja käytäntöjä sekä kehittämään riskinhallintaa. Testin tuloksia voivat hyödyntää toiminnanharjoittajat, lupa- ja valvontaviranomaiset, ministeriöt ja asiantuntijalaitokset.

Stressitestauksen ensimmäisessä vaiheessa kaivokset arvioivat itse toimintaansa niille lähetetyn kysymyslomakkeen avulla.  Tämän jälkeen erikseen nimetty asiantuntijaryhmä käy läpi kaivosten itsearvioinnit ja antaa niistä palautetta. Kysymyslomakkeessa on kuvattu seitsemän riskiä eli stressaavaa tilannetta, joihin liittyy 15 kysymystä. Riskitilanteita voi aiheuttaa muun muassa poikkeuksellisen suuri sadanta, joka vaikeuttaa vesien käsittelyä, varastointia ja poisjohtamista sekä patoaltaiden rakenteet, jotka eivät kestä poikkeuksellisen suuren vesimäärän aiheuttamaa rasitusta.

Stressitestien tulokset valmistuvat marraskuussa 2013. Kaivosten stressitestauksesta laaditaan loppuraportti.  Kaivosten ympäristöturvallisuutta selvittävä työryhmä hyödyntää raportin johtopäätöksiä omassa työssään.

Stressitesti on kehitetty asiantuntijaverkostossa, jossa on jäseniä ohjaavista ministeriöistä sekä asiantuntijalaitoksista ja virastoista (Suomen ympäristökeskus, VTT, Geologian tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Stressitestien toteuttamisesta on neuvoteltu myös Kaivannaisteollisuus ry:n kanssa, joka suhtautuu testeihin myönteisesti.
14.06.2024 22.00KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024 11.53Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa toimitusjohtajahuijauksista - Kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen tärkeää
14.06.2024 11.15Nimitykset: Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
14.06.2024 9.02Ponsselta uusia ratkaisuja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi
13.06.2024 9.22USB-C-latausliitin pakolliseksi uusiin laitteisiin koko EU:ssa
12.06.2024 9.00Metsäkone liikkuu yhä näppäräimmin tekoälyn ohjauksessa
12.06.2024 8.00Cargotec on hakenut Kalmarin listausta Nasdaq Helsinkiin
12.06.2024 8.00Hiilidioksiditalous on merkittävä mahdollisuus Suomen metsäsektorille ja kansantaloudelle
11.06.2024 16.00Komatsu-metsäkoneiden työnäytös Laitilassa huomenna 12. kesäkuuta
11.06.2024 15.00Kome Oy juhlistaa 40-vuotista taipalettaan Haapajärven tehtaalla perjantaina 14. kesäkuuta

Siirry arkistoon »