Tutkimus: istutusvaiheessa annettavat ravinnelisät edistävät havupuiden kasvua

29.05.2024 10.12

metsaa_-22.jpg

Luonnonvarakeskus (Luke) yhteistyökumppaneineen selvittivät arginiinifosfaatti-ravinnelisän vaikutuksia mättääseen ja muokkaamattomaan maahan istutettujen männyn ja kuusen taimien kasvuun ja tuhoriskeihin.

Istutuksen yhteydessä istutuskuoppaan laitettavat rakeet (arGrow Granulat) lisäsivät männyn taimien kasvua hieman. Kasvu lisääntyi enemmän muokkaamattomassa maassa kuin mättäällä. Kasvunlisäys oli parasta karulla kasvupaikalla, erityisesti männyllä.

Tutkimuksessa selvitettiin istutustaimien kasvua ja juurtumista istuttamalla kuusen ja männyn taimia laikkumättäitä ja muokkaamatonta maata simuloiviin isoihin ruukkuihin testikentällä. Tämän lisäksi männyntaimia istutettiin maastossa neljälle ja kuusen taimia kahdeksalle uudistusalalle laikkumättäisiin. Molempia puulajeja istutettiin myös kahdelle entiselle sorakuopalle. Männyt istutettiin keväällä, kuusia sekä keväällä että syksyllä.

Muokkaamattomaan maahan istutetuilla männyn taimilla hieman kasvun lisäystä

Molemmissa kokeissa selvin hyöty arGrow-rakeista oli männyntaimilla muokkaamattomalla, karulla maalla. Parempaa kasvua havaittiin kuitenkin vain osalla maastokokeista.

Kuusella vähäistä kasvunlisäystä havaittiin yhdellä uudistusalalla ja karuissa oloissa entisillä sorakuopilla.

Kaksi tai kolme vuotta arGrow-lisän antamisen jälkeen taimet olivat 10–15 prosenttia pidempiä kuin käsittelemättömät taimet niillä uudistusaloilla, joilla eroja havaittiin. Osalla kohteista käsitellyt taimet olivat jopa hieman käsittelemättömiä lyhyempiä.

kollaasikuva-taimien-kasvu.jpg

Muokkaamattomaan maahan istutetut männyn taimet hyötyivät arGrow-rakeiden lisäämisestä jonkin verran, laikkumättäillä vaikutukset olivat vähäisempiä. Männyn taimet oli istutettu siten, että istutuskohdat jäljittelivät muokkaamatonta maata (ylärivi) ja laikkumätästä (alarivi). Oikealla olevat taimet saivat rakeita, vasemmalla olevat eivät. Kuvat: Sirpa Kolehmainen

Suomessa saadut tulokset poikkeavat joistakin Ruotsissa tehtyjen tutkimusten tuloksista, joskin Ruotsissakin arGrow-käsittelyn vaikutukset ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa.

- Vaikka tulokset ovat ristiriitaisia, saattaa arGrow-käsittely parantaa muokkaamattomaan maahan istutettavien männyn taimien kasvua, toteaa Luken emeritustutkija Timo Saksa.

Ei vaikutusta tuhoriskeihin

Maastoistutuskohteilla oli runsaasti erilaisia taimituhoja. Rakeiden lisäys vaikutti vain syksyllä istutettujen kuusen taimien kuntoon. Niillä havaittiin maastoistutuksissa hieman vähemmän vakavia taimituhoja kuin käsittelemättömillä taimilla. Ravinnelisäyksellä ei ollut vaikutuksia männyntaimien ja keväällä istutettujen kuusen taimien tuhoihin.

- Tutkimusvuosiin osui kesän 2021 kuivuus, eikä arGrowlla havaittu olevan vaikutusta kuivuudesta selviämiseen. Tulokset osoittivat kuitenkin selvästi sen, että istutuskesänä mänty kesti paremmin kuivuutta kuin kuusi, kertoo erikoistutkija Jaana Luoranen

- Suomessa taimet istutetaan nykyisin mättäisiin. Mättäiden tuplahumuskerroksesta vapautuu taimille riittävästi typpeä, eivätkä ne todennäköisesti hyödy arGrow-rakeista tulevasta orgaanisen typen lisäämisestä. Karummilla ja kuivemmilla kasvupaikoilla taimet hyötyvät typpilisästä enemmän ja arGrow lisää kasvua enemmän, Luoranen jatkaa.

Luke toteutti tutkimuksen yhdessä Arevo AB:n, Fin Forelia Oy:n ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n kanssa.

14.06.2024 22.00KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024 11.53Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa toimitusjohtajahuijauksista - Kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen tärkeää
14.06.2024 11.15Nimitykset: Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
14.06.2024 9.02Ponsselta uusia ratkaisuja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi
13.06.2024 9.22USB-C-latausliitin pakolliseksi uusiin laitteisiin koko EU:ssa
12.06.2024 9.00Metsäkone liikkuu yhä näppäräimmin tekoälyn ohjauksessa
12.06.2024 8.00Cargotec on hakenut Kalmarin listausta Nasdaq Helsinkiin
12.06.2024 8.00Hiilidioksiditalous on merkittävä mahdollisuus Suomen metsäsektorille ja kansantaloudelle
11.06.2024 16.00Komatsu-metsäkoneiden työnäytös Laitilassa huomenna 12. kesäkuuta
11.06.2024 15.00Kome Oy juhlistaa 40-vuotista taipalettaan Haapajärven tehtaalla perjantaina 14. kesäkuuta

Siirry arkistoon »