Jyväskyläläiset pitävät lähimetsien hoitoa tärkeänä

23.05.2024 7.00

Jyväskylän kaupunki selvittää säännöllisesti asukkaiden näkemyksiä metsienhoidosta asukastyytyväisyyskyselyillä. Viimeisimmässä kyselyssä Kuokkalan asukkaat ovat kertoneet mielipiteensä alueella vuosina 2021–2023 tehdyistä lähimetsien hoitotöistä. Kysely on tehty otantakyselynä puhelimitse ja sen toteutti Tietoykkönen.

Lähimetsien hoitotöitä tehdään kaupungin lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti kahdesta kolmeen asuinalueella vuosittain. Hoitotöiden yhteydessä asuinalueella tehdään pienpuuston hoitotöitä ja puuston harvennuksia. Hoitotöillä tähdätään pitkällä tähtäimellä lähimetsien turvallisuuteen, elinvoimaisuuteen ja viihtyisyyteen. 

Tänä vuonna lähimetsiä hoidetaan Halssilan ja Mannilan asuinalueilla. Työt käynnistyvät pienpuuston raivauksella elokuussa. Kunkin asuinalueen metsiä hoidetaan 10–15 vuoden välein.  

Kuokkalan asukastyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu 

Kuokkalassa 94 % asukkaista piti asuinalueensa lähimetsien hoitoa tärkeänä. Kouluarvosana hoidon lopputuloksesta oli 3,7 asteikolla 1–5, jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen. Kyselyssä saatiin metsien hoitoon liittyen muun muassa seuraavia kommentteja. 

”Suoraan olohuoneen ikkunan edessä on metsä ja hirvitti kun katsoin metsäkoneita, mutta lopputulos oli hyvä”

”Kaikki onnistui hyvin, toteutettiin laadukkaasti” 

”Tuli enemmän näkyvyyttä, kun autolla ajaa, aikaisemmin puusto vei näkyvyyttä. Turvallisuuden kannalta parempi”

”Liikaa otettiin puita pois.” 

”Tehdään koneellisesti, äärimmäisen ruma, jätettiin pitkiä risuja. Ei voi esim. koiran kanssa ulkoilla ollenkaan niissä metsissä.”

”Vähän enemmän olisi voinut kaataa puita” 

Heikoimman kouluarvosanan kyselyssä sai mahdollisuus vaikuttaa metsien hoitoon asuinkiinteistön läheisyydessä. 

”Ei ole päässyt juttelemaan”

”Ei saatu kuuluviin asioita, muutenkin kaupungin toiminta toispuoleista”

– Asukkaat voivat vaikuttaa kiinteistönsä rajan läheisyydessä olevien puiden hoitoon ja toivoa tiettyjä puita poistettaviksi tai säästettäviksi. Emme pysty henkilökohtaisesti kontaktoimaan jokaista asukasta ja taloyhtiöissä yhteinen näkemys tulee muodostaa taloyhtiön sisällä, jonka jälkeen käymme keskustelua asiasta joko taloyhtiön puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa, taustoittaa vastaava metsäasiantuntija Reijo Puttonen Jyväskylän kaupungilta

– Ne hoitotoimenpiteet, joita tehdään muissa asuinalueen metsissä toteutetaan kaupungin metsäohjelman mukaisesti. Kaupunki metsänomistajana katsoo metsän elinvoimaisuutta ja maisemaa parhaiten tukevan hoitotavan eikä näiden metsäalueiden hoitoon voida osallistaa alueen asukkaita kaikkia miellyttävällä tavalla.

Tutustu Kuokkalan alueen asukastyytyväisyyskyselyn tuloksiin osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/metsienhoito-ja-asukkaat/metsiin-liittyvat-asukaskyselyt

Asukastyytyväisyydessä ei suuria vaihteluja asuinalueiden välillä 

Kun tarkastellaan eri asuinalueilla tehtyjä asukastyytyväisyyskyselyjä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, tulokset ovat melko tasaisia vuodesta toiseen eri asuinaleista riippumatta. 

Erityisesti tuloksista näkyy se, että metsien hoitoa pidetään kaikilla asuinalueilla tärkeänä. Jopa 96,5 % eri asuinalueilta kyselyyn vastanneista pitää asuinalueensa lähimetsien hoitoa tärkeänä. 

Keskiarvoltaan hoitotöiden lopputuloksen yleisarvosana on 3,6 ja saadun palvelun 3,4. Turvalliseen töiden toteuttamiseen on vuosien varrella kiinnitetty paljon huomiota. Suurin osa kyselyihin vastanneista asukkaista kokee, ettei töistä ole aiheutunut vaaratilanteita. Hoitotöistä tiedottamisessa on koettu olevan eniten haasteita. Tiedottaminen on saanut tyydyttävän arvosanan keskiarvolla 3,1. Kyselyn arvosana-asteikko on 1–5.

– Asukkaille jaetaan ennen töiden aloitusta postilaatikkoon tiedote. Kerrostaloyhtiöissä tiedote on kuitenkin jaettu vain kerrostalon infotaululle. Kyselyjen tulokset ovat osoittaneet, että emme ole tällä tavoin tavoittaneet asukkaita. Tänä vuonna olemme ensimmäistä kertaa jakaneet tiedotteet jokaiseen asuntoon ulkopuolista jakelupalvelua hyödyntäen. Asuinalueille jaetut tiedotteet löytyvät myös kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi asuinalueille on viety hoitotoimista kertovia kylttejä, Puttonen kertoo.

 

14.06.2024 22.00KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024 11.53Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa toimitusjohtajahuijauksista - Kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen tärkeää
14.06.2024 11.15Nimitykset: Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
14.06.2024 9.02Ponsselta uusia ratkaisuja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi
13.06.2024 9.22USB-C-latausliitin pakolliseksi uusiin laitteisiin koko EU:ssa
12.06.2024 9.00Metsäkone liikkuu yhä näppäräimmin tekoälyn ohjauksessa
12.06.2024 8.00Cargotec on hakenut Kalmarin listausta Nasdaq Helsinkiin
12.06.2024 8.00Hiilidioksiditalous on merkittävä mahdollisuus Suomen metsäsektorille ja kansantaloudelle
11.06.2024 16.00Komatsu-metsäkoneiden työnäytös Laitilassa huomenna 12. kesäkuuta
11.06.2024 15.00Kome Oy juhlistaa 40-vuotista taipalettaan Haapajärven tehtaalla perjantaina 14. kesäkuuta

Siirry arkistoon »