Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla

21.05.2024 18.00

biokaasuuu.jpg

Ponssen Vieremän tehdas tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen kannalta merkittävin osa päästöistä syntyy nestekaasun käytöstä tuotannon pintakäsittelyprosessin polttoaineena. Nestekaasu vaihtuu uusiutuvaksi, kun Ponssella siirrytään käyttämään paikallisen biokaasuterminaalin biokaasua.

Ponsse Oyj ja Vieremän Lämpö ja Vesi Oy ovat solmineet sopimuksen biokaasun toimittamisesta ja käytöstä. Vuoden alussa käyttöön otettu Vieremän biokaasulaitos jakaa nesteytettyä ja paineistettua biokaasua sekä teollisuus- että liikennekäyttöön.  

Vuositasolla Ponssella on käytetty nestekaasua noin 70 000 kg eli 900 MWh. Viime vuonna nestekaasun käyttö aiheutti yli 90 prosenttia Vieremän tuotannon hiilijalanjäljestä. Biokaasun käyttöönotto tulee pienentämään Ponssen hiilijalanjälkeä noin 215 t CO₂-eq. (hiilidioksidiekvivalenttitonnia) ja on merkittävä askel Ponssen tuotannon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. 

Vieremän kunta rakentaa parhaillaan raakakaasun keräilyputkea paikallisille maatiloille.  Ponssella tuleva liitosputki ja siihen liittyvät tehtaan muutostyöt valmistuvat kesän ja alkusyksyn aikana. 

Teollisuuskäyttö mahdollistaa tarjonnan myös liikenteeseen

Biokaasu yhdistää paikallisen maatalouden ja teknologiateollisuuden, mutta sitä ei ole tarkoitettu ainoastaan teollisuuskäyttöön. Paineistetun biometaanin tankkausasema on jo nyt toiminnassa. Tankkausasema toimii pankki- ja luottokorteilla ja yritykset voivat sopia yrityskortin käytöstä. Kunnan omassa käytössä on kymmenen biokaasuautoa ja –traktoria.
”Biokaasun käyttöönotolla mahdollistamme paikalliselle teollisuudelle ja heidän logistiikkakumppaneilleen siirtymän fossiilisesta kaasusta biokaasuun. Samalla lisäämme kunnan huoltovarmuutta ja korvaamme raskaan polttoöljyn varavoimatuotannossa”, kertoo Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen. Vieremän kaukolämmön pääenergialähteenä on hake ja varavoimalähteenä biokaasu. Ponssen tuotannon päästöt tulevat pienenemään siten paitsi pintakäsittelyn polttoainevaihdon myös kaukolämmön varavoiman ansiosta (noin 5 t CO₂-eq).

Vieremän kunta hankkii nesteytetyn biokaasun toistaiseksi pohjoismaiselta energiayhtiö Gasumilta. Tämä varmistaa kaasun riittävyyden kaikissa tilanteissa. Paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöön siirrytään sitä mukaa kun paikallista tuotantoa rakentuu.  

Kiertotalouden malliesimerkki

Biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sitä syntyy mädätysprosessissa jätevedenpuhdistamoiden ja maatilojen biokaasulaitoksilla, minkä lisäksi biokaasua kerätään talteen kaatopaikoilta. Sitä voidaan tuottaa eloperäisestä ainesta, kuten biojätteestä, teollisuuden sivuvirroista, lietteestä, lannasta ja peltobiomassasta. Tuotannon mädätysjäännös on ravinteikasta ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi peltojen kierrätyslannoitteena.

Biokaasu on täysin uusiutuvaa ja sen elinkaaren päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasun ympäristöystävällisyys perustuu siihen, että biomassa sitoo kasvaessaan hiilidioksidia saman verran kuin sen käyttäminen biokaasuna vapauttaa ilmakehään. 

Paikallinen tuotanto vahvistaa myös kotimaisen lähienergian käyttöä ja energiaomavaraisuutta vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

14.06.2024 22.00KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024 11.53Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa toimitusjohtajahuijauksista - Kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen tärkeää
14.06.2024 11.15Nimitykset: Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
14.06.2024 9.02Ponsselta uusia ratkaisuja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi
13.06.2024 9.22USB-C-latausliitin pakolliseksi uusiin laitteisiin koko EU:ssa
12.06.2024 9.00Metsäkone liikkuu yhä näppäräimmin tekoälyn ohjauksessa
12.06.2024 8.00Cargotec on hakenut Kalmarin listausta Nasdaq Helsinkiin
12.06.2024 8.00Hiilidioksiditalous on merkittävä mahdollisuus Suomen metsäsektorille ja kansantaloudelle
11.06.2024 16.00Komatsu-metsäkoneiden työnäytös Laitilassa huomenna 12. kesäkuuta
11.06.2024 15.00Kome Oy juhlistaa 40-vuotista taipalettaan Haapajärven tehtaalla perjantaina 14. kesäkuuta

Siirry arkistoon »