Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa Monimetsä- ja MoniTeKo-hankkeissa pyritään lisäämään tietoisuutta luonnonhoidon keinoista ja niiden vaikutuksista

13.05.2024 11.20

Tapion toteuttamissa Monimetsä- ja MoniTeKo-hankkeissa keskitytään luonnonhoidon edistämiseen ja kohdentamiseen talousmetsissä. Vaikuttava luonnonhoito, sen kehittäminen ja toimenpiteistä viestiminen, sekä tiivis yhteistyö alan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat hankkeiden keskiössä. 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa Monimetsä- ja MoniTeKo-hankkeissa pyritään lisäämään tietoisuutta luonnonhoidon keinoista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi selvitetään, miten yksityismetsätaloudessa voidaan metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida laajemman alueen monimuotoisuustavoitteita.  

Molemmat hankkeet toteuttavat Kansallisen metsästrategian tavoitteita talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Hankkeilla viedään myös alan omien tiekarttojen ja ohjelmien toteutusta eteenpäin.

Metsäluonnon ja puhtaiden vesien turvaaminen osaksi arkimetsänhoitoa 

Keskiössä ovat tänä vuonna erityisesti metsälajit ja niiden turvaaminen luonnonhoidon toimenpiteillä. Monimetsä jatkaa aikaisempien vuosien tapaan monipuolista ja kannustavaa viestintää; esimerkiksi jo tutuksi tulleet Kamala luonto -piirroskuvat saavat jatkoa.  

”Monimetsä-viestinnässä kerromme, millaisia metsälajeja ja niiden elinympäristöjä luonnonhoidon keinoilla voidaan turvata”, kertoo Monimetsän projektipäällikkö Nora Arnkil Tapiosta. ”Tekeillä on myös metsänomistajille suunnattu opasmateriaali lajeista ja luonnonhoidosta. Tavoitteena on innostaa metsänomistajia ja lisätä ymmärrystä luontoa vahvistavista toimenpiteistä: yksinkertaiset mutta hyvin suunnitellut ja kustannustehokkaat luonnonhoitotoimet voivat hyödyttää mitä erilaisempia metsän eläjiä ja lisätä talousmetsien monimuotoisuutta.” 

Tiiviissä yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa edistetään vastikään päivitettyjen, luonnonhoitoon liittyvien metsänhoidon suositusten käytäntöön viemistä. Myös suositut Laatuloikka luonnonhoitoon -maastokoulutukset jatkuvat yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Kohdennetulla luonnonhoidolla kustannustehokkaita tuloksia 

Luonnonhoidon vaikuttavuuden parantamista tavoitellaan myös uudessa 2024 käynnistyneessä Monimuotoisuustoimien tehostaminen ja kohdentaminen talousmetsissä eli MoniTeKo  -hankkeessa. Hankkeessa pureudutaan siihen, miten yksityismetsätaloudessa voitaisiin huomioida metsäluonto entistä kokonaisvaltaisemmin, laajempien alueiden luontoarvot huomioiden. 

Elinympäristöjen tilan parantamista, kuten luonnonhoitoa ja ennallistamista kannattaa kohdistaa sinne, missä toimilla on suurimmat positiiviset vaikutukset. Kohdentaminen lisää toimien kustannusvaikuttavuutta. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa suunnittelemalla toimenpiteet ja niiden sijoittuminen maisematasolla. 

”Käytännön haasteita tällaiselle luonnonhoidon tehostamiselle on kuitenkin lukuisia. Niiden selvittäminen ja ratkaisujen etsiminen on MoniTeKo-hankkeen keskeistä sisältöä”, kertoo hankkeen asiantuntija Selma Salin Tapiosta. 

2024 hankkeessa laaditaan selvitys tehostetun ja kohdennetun luonnonhoidon haasteista ja mahdollisuuksista yksityismetsätaloudessa. Selvitystyötä täydennetään syksyllä järjestettävillä toimijatyöpajoilla. 

MoniTeKo-hanke kytkeytyy alkuvuodesta käynnistyneeseen historiallisen suureen EU-rahoitteiseen Priodiversity LIFE -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja vaikuttavampia tapoja luontokadon torjuntaan.  

Tapion hankkeiden etenemistä voi seurata Monimetsän ja MoniTeKo-hankkeen nettisivuilta. 

Seuraa Monimetsän some-kanavia: 

24.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.05.2024 15.00Volvo Truck & Bus Center Turku on täyden palvelun raskaan kaluston huoltokorjaamo
23.05.2024 9.09Volvo tuomassa markkinoille vetykäyttöisiä kuorma-autoja
23.05.2024 7.00Jyväskyläläiset pitävät lähimetsien hoitoa tärkeänä
22.05.2024 14.22Ivecolle huolto ja myynti Kotkaan
22.05.2024 10.45Vaikea suhdannetilanne näkyi alkuvuonna teknisen kaupan myyntiluvuissa
22.05.2024 10.34Kia Sorento uudistuu
22.05.2024 10.10ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella
21.05.2024 18.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
21.05.2024 14.11Vuoden 2024 Puuteollisuusyritys on Punkaharjun Puutaito Oy

Siirry arkistoon »