Puunkorjuu ja kaukokuljetus 2023 julkaistu

29.03.2024 11.00

Junakuljetukset.jpg

Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto vuodelta 2023 on julkaistu. Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien osuuksia.

Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat vuodesta 2022. Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 13,29 €/m3 vuonna 2023, ja nousua oli 7,5 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos +1,1 %). Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,43 €/m3, ja nousua oli 3,3 % (reaalinen kustannusmuutos +2,5 %).

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2023 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin puutavaralajikohtaisiin puunkorjuun ja kaukokuljetuksen määriin ja kustannuksiin. Tilasto kattaa puunkorjuun osalta 77 % ja kaukokuljetuksen osalta 89 % vuoden 2023 teollisuuspuun hakkuumäärästä (ennakkotieto).

Koneellisessa puunkorjuussa yksikkökustannukset olivat keskimäärin 13,29 €/m3 vuonna 2023 (muutos +7,5 % edellisvuodesta). Ensiharvennuksessa vastaavat yksikkökustannukset olivat 21,28 €/m3 (+6,9 %), muussa harvennuksessa 17,15 €/m3 (+7,5 %) ja uudistushakkuussa 9,85 €/m3 (+4,6 %). Ensiharvennuksen osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli 7,8 % (+0,6 prosenttiyksikköä), muun harvennuksen 34,9 % (+1,3 prosenttiyksikköä) ja uudistushakkuun 57,3 % (-2,0 prosenttiyksikköä).

Autokuljetuksen tehtaalle yksikkökustannus oli 10,17 €/m3. Nousua oli 3,7 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos +2,9 %).

Keskimääräinen kaukokuljetusmatka piteni 5,6 % ja oli 186 km. Autokuljetuksen tehtaalle keskimääräinen kuljetusmatka oli 105 km (+0,4 %). Keskimääräinen rautatiekuljetusmatka oli 307 km (+3,1 %) ja vesikuljetuksen 331 km (+7,3 %). Suoran autokuljetuksen osuus kuljetetusta puumäärästä oli 68,4 % (-2,6 prosenttiyksikköä), rautatiekuljetusketjun 27,6 % (+2,5 prosenttiyksikköä) ja vesitiekuljetusketjun 4,0 % (+0,1 prosenttiyksikköä).

Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,89 €/m3 (+13,1 %).

Julkaisu:

Metsätehon tuloskalvosarja 2/2024: Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2023

Publication in English: Timber harvesting and long-distance transportation of roundwood in 2023

22.04.2024 12.00Metsätuhot vuonna 2023 -raportti: Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus kolminkertaistunut
22.04.2024 9.55Traficomin katsastuksen vikatilastot julkaistu - miltei joka viides sähköauto hylättiin
22.04.2024 9.09Kohlerilta uusi HVO generaattori teollisuuskäyttöön
22.04.2024 8.55MAN käynnistää autonomisen kuorma-auton koeajot liikenteessä
21.04.2024 12.00Uusiutuvan dieselin käyttö raidekuljetuksissa pienentää WISA-vanerien hiilidioksidipäästöjä neljänneksen
21.04.2024 9.00Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma on tiukasti teollisuuden ajan hermoilla
20.04.2024 17.00JENZ - synonyymi hakkurille on myös murskain
19.04.2024 21.00KATSO TÄSTÄ MAAMESS 2024 -LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.04.2024 17.00Kuorma-autoilla kuljetettujen tonnikilometrien määrä väheni vuonna 2023
19.04.2024 14.00TAVO Oy:stä Champion voiteluaineiden virallinen jälleenmyyjä

Siirry arkistoon »