Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan metsähakkeelle riittää kysyntää jatkossakin

25.03.2024 10.10

Hakkuri_tylosso.jpg

Uusiutuvia energianlähteitä käytetään yhä enemmän energiantuotannossa tulevina vuosina. Tuulivoiman ja aurinkoenergian käyttö lisääntyy, mutta murrosvaiheessa myös metsästä saatavan energiapuun käyttö kasvaa. Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan metsähakkeelle on kysyntää jatkossakin. Metsäenergian tuotanto tehostuu, kun käyttöön otetaan uutta tekniikkaa. Myös vientimahdollisuuksia avautuu lisää alan yrityksille.

Energiantuotannossa käytetään metsästä saatavaa pieniläpimittaista energiapuuta ja hakkuutähdettä sekä metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten haketta, purua ja kuorta.

Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus ennakoi, että metsäenergian käyttö kasvaa vielä lähivuosina. Kun tuuli- ja aurinkoenergian käyttö lisääntyy ja uutta energiantuotantotekniikkaa otetaan käyttöön, metsäenergian käyttö vähenee. Energiapuuta tarvitaan kuitenkin jatkossakin ja se on hyvä paikallinen energianlähde esimerkiksi kuntien lämpölaitoksissa. 

– Lämpölaitosten on helppo hyödyntää puuta energiantuotannossa, koska sitä on saatavilla tasaisesti ympäri vuoden lähialueelta. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto ei ole tasaista ja talvisin vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat huomattavan paljon lämmitysenergian tarpeeseen, sanoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta. 

Tulevaisuudessa kuntien ja kaupunkien kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän sähköllä, mikä voi vaikuttaa puupolttoaineen toimituksiin. Puupolttoaineille tarvitaan puskurivarastoja ja alan yrittäjien täytyy sopeutua mahdollisiin katkoihin polttoaineen kysynnässä. 

Tällä hetkellä kotimaiselle energiapuulle on hyvin kysyntää, ja siitä maksettava hinta on noussut voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen sekä energiapuun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä. 

Metsäenergia ja uusi teknologia kiinnostavat myös ulkomailla

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan metsäenergia-alalla on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta se edellyttää jatkuvia investointeja uuteen teknologiaan ja uusia innovaatioita. 

– Suomessa on vahvaa osaamista metsäalan teknologiasta. Esimerkiksi biomassan käsittely- ja polttotekniikat kehittyvät edelleen ja samoin energiapuun korjuu ja siinä käytettävät koneet ja laitteet. Kilpailukyvystä täytyy pitää huolta jatkossakin ja satsata alan koulutukseen ja tutkimukseen, Ämmälä sanoo.

Kiinnostus uusiutuvan energian käyttöön kasvaa maailmanlaajuisesti, kun pyritään kohti hiilineutraaliutta. Tämä avaa uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille metsäenergia-alan yrityksille.

22.04.2024 12.00Metsätuhot vuonna 2023 -raportti: Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus kolminkertaistunut
22.04.2024 9.55Traficomin katsastuksen vikatilastot julkaistu - miltei joka viides sähköauto hylättiin
22.04.2024 9.09Kohlerilta uusi HVO generaattori teollisuuskäyttöön
22.04.2024 8.55MAN käynnistää autonomisen kuorma-auton koeajot liikenteessä
21.04.2024 12.00Uusiutuvan dieselin käyttö raidekuljetuksissa pienentää WISA-vanerien hiilidioksidipäästöjä neljänneksen
21.04.2024 9.00Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma on tiukasti teollisuuden ajan hermoilla
20.04.2024 17.00JENZ - synonyymi hakkurille on myös murskain
19.04.2024 21.00KATSO TÄSTÄ MAAMESS 2024 -LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.04.2024 17.00Kuorma-autoilla kuljetettujen tonnikilometrien määrä väheni vuonna 2023
19.04.2024 14.00TAVO Oy:stä Champion voiteluaineiden virallinen jälleenmyyjä

Siirry arkistoon »