Metsästäjäliitto: Mökkiläisten apua kaivataan vieraspetotalkoisiin

25.03.2024 9.11

Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsästäjäliitto suorittaa neljättä vuotta maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella hanketta, jossa tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai kysymään apua alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. 

Hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen haitallinen vaikutus alkuperäiselle kotimaiselle linnustolle ja näkemään oma tärkeä rooli vieraspetokantojen kurissa pitämisessä sekä erityisesti vesilintukantojen parantamisessa. Ymmärrys ja oikea tieto on tärkeää, jotta pienpetoja saadaan vähennettyä.  

Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua riistanhoitomaksua. Pyyntiin tulee kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa, ja pyynti tulee tapahtua eettisesti. Päivittyneen lainsäädännön myötä minkin ja supikoiran poistossa voidaan siksi hyödyntää mökkiläisten apua.

”Hankkeessa on tarkoitus saada mökkiläiset pyytämään minkkejä itse. Tämä edellyttää, että mökkiläisellä on tiedot ja taidot minkin elintavoista ja hetitappavien suojattujen rautojen käytöstä. Hankkeessa valmistellaan sähköistä ja painettua koulutus- ja neuvonta-aineistoa”, kertoo hankkeen koordinaattori Petri Passila

Tarkoituksena on toisaalta saada mökkiläiset myös hakemaan apua paikallisilta metsästysseuroilta erityisesti supikoiran pyynnissä. Supikoiran pyyntiloukut pyytävät supikoiran elävänä.  

”Juuri mökkiläisten rannat ovat osoittautuneet otollisiksi paikoiksi pyytää etenkin poikueet pois, sillä supikoiran ja minkin poikaset tuntuvat viihtyvän ranta-alueilla. Ei ole realistista odottaa, että kaikilla mökkiläisillä on mahdollisuudet supikoiran eettiseen lopettamiseen, vaan avuksi tarvitaan metsästäjiä. Hankkeessa on luotu maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Hankkeessa luodaan myös paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille valmiudet tarjota apua mökkiläisille minkkien ja supikoirien pyytämiseen”, Petri Passila sanoo.  

Vieraspetojen pyynti on tehokas tapa parantaa lintujen pesinnän onnistumista. Vuosittain Suomessa pyydetään 40-50 000 minkkiä ja 140-150 000 supikoiraa. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Metsästäjäliitto ja sen piirijärjestöt. Kesämökkejä on Suomessa yli 500 000.  

Minkki ja supikoira tuhoavat tehokkaasti vesilintukatoja 

Minkki ja supikoira pesärosvoina tuhoavat Suomessa muutenkin jo taantumassa olevien vesilintujen munia, poikasia ja hautovia emoja. Vieraspedoista supikoiran on todettu olevan pesäsaalistaja ja minkki tuhoaa myös lintujen poikasia sekä hautovia emolintuja. Vieraspedot saattavat tuhota alueen lintujen poikastuoton jopa totaalisesti, tai ainakin vahingot ovat hyvin merkittäviä. Minkki ja supikoira pelottavat myös hautovat emolinnut pois pesistä ja tällöin munat jäävät suojatta varis- ja lokkilintujen syötäväksi.

Ranta-alueet ja saaret ovat vesilintujen pesintäalueita eli tuottavia elinalueita, mutta myös vieraspedoille mieleisiä saalistusalueita. Rannoilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Monella voi olla väärä kuva haitallisista vieraspedoista, niiden ei uskota tekevän mitään vahinkoa Suomen luonnolle. Yksi pariskunta poikueineen jompaakumpaa vieraspetoa yhdellä lintulahdella tekee kesän aikana totaalisen tuhon alueen maassapesivälle linnustolle. 

Rantavyöhykkeillä ja niiden vaihettumisvyöhykkeillä elää ja pesii monia vesilintu- ja kahlaajalajeja sekä metsäkanalinnuista varsinkin pyy ja teeri. On myös mahdollista, että supikoira levittää lintujen elinvoimaa heikentävää sarkokystoosi-loista. Supikoira levittää myös muita tauteja kuten rabiesta ja trikiiniä.

22.04.2024 12.00Metsätuhot vuonna 2023 -raportti: Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus kolminkertaistunut
22.04.2024 9.55Traficomin katsastuksen vikatilastot julkaistu - miltei joka viides sähköauto hylättiin
22.04.2024 9.09Kohlerilta uusi HVO generaattori teollisuuskäyttöön
22.04.2024 8.55MAN käynnistää autonomisen kuorma-auton koeajot liikenteessä
21.04.2024 12.00Uusiutuvan dieselin käyttö raidekuljetuksissa pienentää WISA-vanerien hiilidioksidipäästöjä neljänneksen
21.04.2024 9.00Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma on tiukasti teollisuuden ajan hermoilla
20.04.2024 17.00JENZ - synonyymi hakkurille on myös murskain
19.04.2024 21.00KATSO TÄSTÄ MAAMESS 2024 -LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.04.2024 17.00Kuorma-autoilla kuljetettujen tonnikilometrien määrä väheni vuonna 2023
19.04.2024 14.00TAVO Oy:stä Champion voiteluaineiden virallinen jälleenmyyjä

Siirry arkistoon »