Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita

23.02.2024 15.00

elykeskus_suomaisema.jpg

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankki Kainuuseen luonnonsuojelualueita 972 hehtaaria yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Metsien suojelu kiinnostaa metsänomistajia yhä enemmän. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankki Kainuuseen luonnonsuojelualueita 972 hehtaaria yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Pohjois-Suomeen metsäisten suojelualueiden hankintaan osoitetulla erillismäärärahalla metsänomistajat suojelivat metsiään 296 hehtaaria Kainuussa. Näistä suojelualueista valtio maksoi noin 1,3 miljoonaa euroa. Yksityisiä suojelualueita perustettiin 230 hehtaaria ja valtiolle myytiin suojelualueeksi 65 hehtaaria metsää. Yksittäisten kohteiden koot vaihtelivat 4,5 hehtaarista 65 hehtaariin. Kohteet sijaitsevat ympäri Kainuuta ja ovat pääosin vanhoja metsiä.

Pinta-alaltaan merkittävin metsäinen suojeluun hankittu kohde oli Sotkamossa Suovaaralla. 65 hehtaarin kokoinen kohde on vanhaa luonnontilaisena kehittynyttä runsaslahopuustoista metsää. Hyrynsalmen Nurmivaaralle perustettiin lähes 50 hehtaarin kokoinen yksityinen luonnonsuojelualue.

Soiden suojelu etenee hyvin

Suokohteita suojeltiin Kainuussa 676 hehtaaria noin 430 000 eurolla vuonna 2023. Yksityisiä luonnonsuojelualueita perustettiin 444 hehtaaria 11 kiinteistöllä, joista valtio maksoi korvausta yhteensä 214 000 euroa. Kiinteistökaupalla suojeluun hankittiin 7 määräalaa, joiden yhteispinta-ala on 232 hehtaaria ja maksettu hinta yhteensä 167 800 euroa.

Merkittävin yksittäinen soidensuojeluun hankittu kohde oli Puolangan Vattuperän pohjoispuolella. Suojeluun hankitun määräalan pinta-ala on noin 158 hehtaaria.

Osa näistä suojeluun hankituista alueista kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin. Kainuussa soidensuojelun täydennysehdotuskohteita on yksityismailla yhteensä noin 4500 hehtaaria. Suurin osa alueista on vielä suojelematta. Myös näiden kohteiden suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna vuonna 2023 METSO-ohjelmaa toteutettiin 4 434 hehtaaria. Helmi-ohjelman soita suojeltiin yhteensä 5 903 hehtaaria. Pohjois-Suomen metsiä, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle, suojeltiin yhteensä 3 240 hehtaaria vuonna 2023. Natura verkoston kohteita ja ohjelma-alueita suojeltiin 1 137 hehtaaria. Yhteensä koko maassa suojeltiin 14 714 hehtaaria vuonna 2023.

Soidensuojeluun on rahoitusta

Vapaaehtoinen suojelu kiinnostaa maanomistajia. Kuluvana vuonna rahoitusta on erityisesti soidensuojeluun. Yksityiselle maksettavista suojelukorvauksista ei tarvitse maksaa veroja.

Suojelun tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Suojelu edistää myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Soiden suojelun toteutuksessa pääpaino on soidensuojelun täydennysehdotuskohteiden suojelussa.

Suojelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai oman alueensa metsäneuvojaan.

16.04.2024 7.00Tuulivoimapuistojen maankäytön sopimuksia helppo parantaa
15.04.2024 9.22Turvalasin rikkoutuminen metsäkoneessa johtuu usein onnettomuudesta
15.04.2024 8.00Teollisuustuotanto väheni helmikuussa 2024 edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi edellisestä vuodesta - kasvua metsäteollisuudessa
14.04.2024 11.00Tamtron Group Oyj tuo markkinoille mullistavan AI-pohjaisen automaattisen materiaalien tunnistusjärjestelmän
13.04.2024 10.00SKALin Kujala: Kehysriihestä kasvua panostuksilla väyliin
12.04.2024 23.00KATSO TÄSTÄ MANSEN MÖRINÄT LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
11.04.2024 10.00SSAB ja Manitou Group sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista
11.04.2024 8.00Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus voitti kansainvälisen innovaatiokilpailun
10.04.2024 13.00SKAL selvitti: kuorma-autojen päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus huonoa - neljällä viidestä ongelmia
10.04.2024 10.00John Deere Forestry Oy on tehnyt aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen toimituksesta SSAB:n kanssa

Siirry arkistoon »