Ponssen tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 - liikevaihto kasvoi 821,8 miljoonaan euroon

20.02.2024 10.00

vieremakoneeee.jpgPONSSEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2023

Loka-joulukuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 242,8 (224,6) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 13,8 (11,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 (5,2)

Tammi-joulukuu (jatkuvat toiminnot):
- Liikevaihto oli 821,8 (755,1) miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 47,2 (46,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 (6,2)
- Tilikauden tulos oli 30,0 (34,2) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,22) euroa
- Tilauskanta oli 229,5 (353,7) miljoonaa euroa tilikauden lopussa

- Liiketoiminnan rahavirta oli 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
- Omavaraisuusaste oli 53,3 (55,0) prosenttia tilikauden lopussa (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

- Ponsse on luokitellut myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä tilinpäätöstiedotteessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,55 (0,60) euroa osakkeelta. 

- Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2023 alkoi Ponssella kohtuullisen vahvan tilauskannan siivittämänä. Alkuvuodesta markkinatilanne oli vielä suhteellisen hyvä, mutta metsäteollisuuden heikentyneet näkymät alkoivat pian vaikuttaa asiakkaidemme investointipäätöksiin.

Kuluneen vuoden toisen vuosipuoliskon tilausvirta oli vertailukautta heikompi, mutta viimeisen neljänneksen aikana tilausvirta piristyi hieman ollen 194,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 229,5 (353,7) miljoonaa euroa.

Metsäkonemarkkinoihin vaikuttivat samanaikaisesti inflaatiosta ja koronnostoista aiheutuva epävarmuus sekä taantuvat taloudet eri puolilla maailmaa. Liiketoimintamme selkeiden ajureiden, sahateollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden, vaikeudet heijastuivat nopeasti metsäkonemyyntiin. Heikentynyt ostovoima supisti yksityistä kulutusta ja hiljensi sahatavaran, kartongin ja sellun kysyntää. Asiakkaamme olivat kaikesta huolimatta erittäin hyvin työllistettyjä, ja varsinkin Suomessa ja Ruotsissa puunkorjuuoperaatiot toimivat kovalla kapasiteetilla.

Ponssen Vieremän tehdas toimitti koneita normaalisti koko vuoden ajan. Osien saatavuustilanne helpottui vuoden varrella ollen loppuvuodesta jo erinomaisella tasolla. Tähän vaikuttivat yleinen kone- ja laitevalmistuksen kysynnän rauhoittuminen ja toimenpiteemme toimittajaverkostossa. Muutimme hankintastrategiaamme ja rakensimme kriittisille komponenteille vaihtoehtoisia hankintakanavia.

Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 821,8 miljoonaan euroon uusien koneiden toimitusten ja huollon hyvän tilanteen ansiosta. Kasvua oli 8,8 prosenttia. Lopulta myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukauteen nähden. Teknologiayhtiömme Epec kasvoi suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön kannattavuus laski ja liikevoitoksi muodostui lopulta 5,7 (6,2) prosenttia. Venäjän markkinan menetys näkyi selvästi ja samaan aikaan Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, vaikeudet jatkuivat. Ponssella reagoitiin voimakkaasti Brasilian tytäryhtiön tilanteeseen ja yhtiön tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Ponsse Latin America Ltda:n uusi toimitusjohtaja aloitti helmikuun 2024 alussa. Vuodelle 2024 odotamme Brasilian tytäryhtiömme kannattavuuden merkittävää parannusta. 

Yhtiön rahavirta oli katsauskaudella 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa. Olemme pystyneet tehostamaan käyttöpääomaamme ja saimme vapautettua varsinkin aine- ja tarvikevarastoihin sitoutunutta pääomaa. Vaihtokonevaraston kasvu rauhoittui katsauskauden loppua kohden, mutta koko vuotta tarkasteltaessa vaihtokonevaraston kasvu oli merkittävä.

Haasteista huolimatta vuosi 2023 oli täynnä myös onnistumisia. Luovutimme asiakkaillemme juhlallisin menoin sekä 19 000. ja 20 000. Vieremällä valmistetun PONSSE-metsäkoneen. Ponssen kasvu on ollut nopeaa. 10 000. PONSSE valmistui tehtaaltamme vuonna 2015 ja valmistettujen koneiden määrä on vain kahdeksassa vuodessa tuplaantunut.

Panostuksemme uusien tuotteiden kehittämiseksi on tuonut tulosta. Toimme kuluneen vuoden aikana sarjavalmistukseen kuormatraktorimallistomme uutuuden, 25 tonnin PONSSE Mammothin, harvesteriuutuus PONSSE Scorpion Giantin ja PONSSE H8 -harvesteripään. Samalla kehitimme olemassa olevaa tuotemallistoamme entistä kilpailukykyisemmäksi. Uudet tuoteominaisuudet keskittyivät kuljettajan ergonomiaan ja etäyhteyksiin kuten ohjaamovaimennus PONSSE Active Cabin, pyörivä istuin PONSSE Active Seat ja metsäkoneiden satelliittiyhteydet mahdollistava PONSSE Manager Satellite. Sähköisellä voimansiirrolla varustetun PONSSE EV1 -kuormatraktorin tuotteistus ja testaus etenivät suunnitellusti ja konseptikoneen toinen prototyyppi valmistui asiakkaidemme testattavaksi vuoden 2023 lopussa.

Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä, kannattavuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Ponsse tavoittelee globaalimpaa ja skaalautuvampaa organisaatiota ja toimintamallia. Haluamme vahvistaa erityisesti asiakasvastuullisia rooleja myynti- ja huoltoverkostossamme ja suunnittelemme alueorganisaatioiden muodostamista paikallisen ja alueellisen tuen varmistamiseksi. Alueorganisaatioiden tueksi mahdollisesti muodostuvat globaalit toiminnot ja niiden yhtenäiset toimintatavat tukisivat tulevaisuudessa tehokkaasti asiakastyömme onnistumista. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen. Muutosten suunnittelua ja toteutusta vie eteenpäin konsernin johtoryhmä. Vaikutukset kohdistuisivat globaalisti organisaatioomme ja mahdolliset paikalliset neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa käydään maissa jokaisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitellun toimintamallin toteutuessa muutokset astuvat voimaan kesäkuun 2024 alussa. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120-140 työpaikan vähentymiseen.

16.04.2024 9.00Nokian Renkaat esittelee Soil King VF -tuoteperheen suuritehoisille traktoreille
16.04.2024 7.00Tuulivoimapuistojen maankäytön sopimuksia helppo parantaa
15.04.2024 9.22Turvalasin rikkoutuminen metsäkoneessa johtuu usein onnettomuudesta
15.04.2024 8.00Teollisuustuotanto väheni helmikuussa 2024 edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi edellisestä vuodesta - kasvua metsäteollisuudessa
14.04.2024 11.00Tamtron Group Oyj tuo markkinoille mullistavan AI-pohjaisen automaattisen materiaalien tunnistusjärjestelmän
13.04.2024 10.00SKALin Kujala: Kehysriihestä kasvua panostuksilla väyliin
12.04.2024 23.00KATSO TÄSTÄ MANSEN MÖRINÄT LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
11.04.2024 10.00SSAB ja Manitou Group sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista
11.04.2024 8.00Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus voitti kansainvälisen innovaatiokilpailun
10.04.2024 13.00SKAL selvitti: kuorma-autojen päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus huonoa - neljällä viidestä ongelmia

Siirry arkistoon »