Poronhoito aikaisempaa kannattavampaa

19.02.2024 9.33

547px-Finland_road_sign_156_19952020.svg.png

Porotalouden keskimääräinen yrittäjätulo poronhoitovuonna 2022/2023 oli keskimäärin 13 600 euroa yritystä kohti. Kannattavuuskerroin nousi 0,69:ään edellisen vuoden 0,36:sta. Tulokset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon.  

─ Porotalouden yrittäjätulo lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Kokonaispääoman tuottoprosentti jäi kuitenkin negatiiviseksi ja oli -3,5, eli porotalousyritykset eivät tuottaneet tuottoa niihin sitoutuneelle pääomalle, kertoo tutkija Marja Vilja Lukesta.

Poronlihan hinta nousussa

Poronhoitovuonna 2022/2023 porotalouden kokonaistuotto oli keskimäärin 50 900 euroa yritystä kohti. Kokonaistuotoista puolet kertyi poronlihan myynnistä. Poronlihan suoramyynnin tulot kasvoivat hieman ja olivat keskimäärin 15 200 euroa. Paliskunnan kautta tapahtuva poronlihan myyntitulo kasvoi 36 prosenttia10 320 euroon. Paliskuntain yhdistyksen mukaan poronhoitovuoden 2022/2023 poronlihan keskimääräinen tuottajahinta oli 11,91 euroa kilolta, kun edellisenä vuonna se oli 9,89 euroa kilolta.

Petojen tappamista ja liikenteen aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset pienenivät kuusi prosenttia edellisvuodesta 9 060 euroon. Paliskunnan maksamien työkorvausten osuus laski neljä prosenttia ja oli 4 880 euroa. Porotalouden eläinkohtaista tukea saatiin 7 730 euroa, tuen osuus kokonaistuotoista oli 15 prosenttia. Kokonaistuotoista noin 3 000 euroa muodostui omaan kulutukseen otetusta poronlihasta sekä varastojen muutoksesta.

Kustannusten kasvu pysähtyi

Poronlihan tuotannosta aiheutuneet kustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla noin 55 500 eurossa. Ruokintakustannukset olivat suurin kuluerä lähes 10 900 eurolla, laskua edellisvuodesta oli kaksi prosenttia. Ruokinnan kustannukset sisältävät kaikki ostorehut mukaan lukien heinän ja säilörehun.

Koneiden polttoainekustannukset olivat 5 050 euroa, nousua edellisvuodesta 11 prosenttia. Koneiden huolto- ja korjauskustannukset laskivat kolme prosenttia 2 680 euroon. Paliskunnalle maksettu hoitomaksu pieneni 15 prosenttia 4 140 euroon. Tarhaus- ja muut tarvikekustannukset pysyttelivät edellisen vuoden tasolla 4 900 eurossa.

Kun kokonaistuotoista vähennetään kaikki tuotantokustannukset mukaan lukien poistot, oman työn palkkavaatimuskustannus ja oman pääoman korkovaatimuskustannus porotalousyritykset jäivät 5 990 euroa tappiolle.

Kannattavuus koheni erityisesti saamelaisalueella

Poronhoitovuonna 2022/23 kannattavuus parani kaikilla alueilla. Paras kannattavuus saavutettiin saamelaisten kotiseutualueella, jossa kannattavuuskerroin nousi 1,06:een edellisvuoden 0,53:sta. Muun erityisen poronhoitoalueen kannattavuuskerroin oli 0,71 ja muun poronhoitoalueen 0,43. 

─ Saamelaisten kotiseutualueen parempi kannattavuus johtuu suuremmista porokarjoista ja lihanmyyntituottojen kasvusta kustannusten pysytellessä edellisen vuoden tasolla, Vilja arvioi.

Porotalouden tulokset verkkopalvelussa

Porotalouden kannattavuusseurannan tulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-sivustolla Porotalouden verkkopalveluissa. Tulokset perustuvat porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon, joka koostuu vuosittain 75:n yli 80 eloporoa omistavan porotalousyrityksen tiedoista.

16.04.2024 7.00Tuulivoimapuistojen maankäytön sopimuksia helppo parantaa
15.04.2024 9.22Turvalasin rikkoutuminen metsäkoneessa johtuu usein onnettomuudesta
15.04.2024 8.00Teollisuustuotanto väheni helmikuussa 2024 edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi edellisestä vuodesta - kasvua metsäteollisuudessa
14.04.2024 11.00Tamtron Group Oyj tuo markkinoille mullistavan AI-pohjaisen automaattisen materiaalien tunnistusjärjestelmän
13.04.2024 10.00SKALin Kujala: Kehysriihestä kasvua panostuksilla väyliin
12.04.2024 23.00KATSO TÄSTÄ MANSEN MÖRINÄT LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
11.04.2024 10.00SSAB ja Manitou Group sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista
11.04.2024 8.00Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus voitti kansainvälisen innovaatiokilpailun
10.04.2024 13.00SKAL selvitti: kuorma-autojen päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus huonoa - neljällä viidestä ongelmia
10.04.2024 10.00John Deere Forestry Oy on tehnyt aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen toimituksesta SSAB:n kanssa

Siirry arkistoon »