Selvitys vaarallisten aineiden kuljetuksista julkaistu

10.02.2024 13.00

adr_ajolupakoulutus_.jpg

Vaarallisia aineita kuljetettiin eri liikennemuodoissa noin 57 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Kokonaismäärä on pienentynyt 4 % vuodesta 2017. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksestä.

Selvitys jatkaa vuonna 1987 alkanutta vaarallisten aineiden kuljetustilastojen sarjaa. Tiedonkeruu on toteutettu viiden vuoden välein. Alusliikenteen ja rautatieliikenteen osalta hyödynnettiin viranomaisten tietoaineistoja. Tieliikenteen ja ilmailun osalta tietoa kerättiin yrittäjille kohdistetuilla kyselyillä, minkä vuoksi tiedoissa on huomattavaa epävarmuutta.

Aluskuljetuksia oli vuonna 2022 yhteensä 41,6 miljoonaa tonnia eli 72 % vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismääräarviosta. Aluskuljetusten osuus on aiemmin ollut samaa luokkaa. Aluskuljetuksista suurin osa on raakaöljyä tai öljytuotteita. Lisäksi kuljetetaan muita kemikaaleja sekä kiinteitä irtolasteja, lähinnä kivihiiltä.

Tiekuljetuksia oli vuonna 2022 yhteensä 11,8 miljoonaa tonnia eli noin viidennes kokonaismääräarviosta. Osuus oli samaa suurusluokkaa kuin vuonna 2017. Tiekuljetuksina kuljetetaan pääasiassa palavia nesteitä ja syövyttäviä aineita.

Rautatiekuljetuksia oli vuonna 2022 yhteensä 4,0 miljoonaa tonnia eli noin 7 % kokonaismääräarviosta. Osuus laski hieman vuodesta 2017. Rautatiekuljetuksina kuljetetaan pääasiassa palavia nesteitä, syövyttäviä aineita ja kaasuja.

Ilmakuljetusten osuus on muita kuljetusmuotoja selvästi pienempi, vuonna 2022 yhteensä 1 856 tonnia. Ilmakuljetuksina kuljetetaan pääasiassa muita vaarallisia aineita ja esineitä sekä palavia nesteitä.

Eri liikennemuotojen yhteenlaskettu kokonaismääräarvio sisältää päällekkäisyyttä, koska aluskuljetuksina saapuvia tai lähteviä aineita kuljetetaan maaliikenteen kuljetuksina satamiin. 

Tieliikenteen ja ilmaliikenteen kuljetusten tiedonkeruuseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi tiedonkeruuta ei tulla jatkossa toteuttamaan kyselytutkimuksella. Tulevien tiedonkeruiden toteutettavuuteen vaikuttaa näin merkittävästi sähköisen rahtitiedon saatavuus ja käytettävyys.

26.02.2024 10.15Renault jo seitsemännen kerran The Car of the Year voittaja
26.02.2024 9.12Täydellisesti uudistunut Dacia Duster ehtii kesäksi Suomeen
25.02.2024 12.00Lämmöksi Oy: Lämpöä metsästä kokonaispalveluna
24.02.2024 13.13Tavaraa määränpäähän kuljetettaessa tulisi välttää takaisinpäin kuljetusta
24.02.2024 12.00Metsäkoneilla riittää töitä - kalusto siirtyy tyylikkäästi
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 17.12Kuopion Savilahden robottibussin nimeksi Välkky
23.02.2024 15.00Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita
23.02.2024 9.00Metsänomistajat ja teollisuus voivat saada enemmän arvoa puumassan sisältämistä arvokkaista piilevistä ainesosista
22.02.2024 12.30Ammattilehti koeajaa: Ford Transit Custom AWD - vihdoinkin neliveto!

Siirry arkistoon »