Valtioneuvosto kannattaa komission tavoitetta yhdistettyjen kuljetusten lisäämisestä

06.02.2024 9.10

junametsa.jpg

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 1.2.2024 U-kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta, jolla muutettaisiin jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevaa direktiiviä ja sähköisistä kuljetustiedoista annettua asetusta. Valtioneuvosto tukee lähtökohtaisesti ehdotuksen tavoitteita.

Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on lisätä rautatie-, lähimerenkulku- ja sisävesiliikenteen osuutta tavaraliikenteessä. Samalla tavoitteena on vähentää tavaraliikenteen ulkoisia kustannuksia ja energiankulutusta. Ehdotuksella pyritään myös laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tukikehystä.

Komission ehdotus on osa EU:n laajempaa rahtipakettia, jonka tavoitteena on lisätä tavaraliikenteen tehokkuutta ja auttaa alaa vähentämään päästöjä.

Valtioneuvosto pitää yleisesti kannatettavana rautatie-, lähimerenkulku- ja sisävesiliikenteen osuuden kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä EU:n alueella. Kansalliset olosuhteet ja huoltovarmuus tulee kuitenkin huomioida.

Valtioneuvosto pitää komission ehdotusta vaikeaselkoisena ja pyrkii siihen, että neuvotteluiden aikana ehdotuksen sisältöä selvennetään esimerkiksi sen soveltamisalan suhteen.

Valtioneuvosto näkee, että intermodaalikuljetusten tukitoimien kehittäminen on yleisesti ottaen kannatettavaa, jotta liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Jäsenvaltioille tulee kuitenkin jättää kansallista liikkumavaraa siihen, kuinka tukitoimenpiteet toteutetaan tehokkaasti.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että komission ehdotus ei kasvata merkittävästi yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista taakkaa.

Mitä seuraavaksi?

U-kirje menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Komission ehdotusta käsitellään EU:n neuvostossa, jonka toimintaan Suomi osallistuu aktiivisesti.

25.02.2024 12.00Lämmöksi Oy: Lämpöä metsästä kokonaispalveluna
24.02.2024 13.13Tavaraa määränpäähän kuljetettaessa tulisi välttää takaisinpäin kuljetusta
24.02.2024 12.00Metsäkoneilla riittää töitä - kalusto siirtyy tyylikkäästi
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 17.12Kuopion Savilahden robottibussin nimeksi Välkky
23.02.2024 15.00Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita
23.02.2024 9.00Metsänomistajat ja teollisuus voivat saada enemmän arvoa puumassan sisältämistä arvokkaista piilevistä ainesosista
22.02.2024 12.30Ammattilehti koeajaa: Ford Transit Custom AWD - vihdoinkin neliveto!
22.02.2024 9.03Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat ennätyskorkeiksi vuonna 2023
22.02.2024 8.44THL ja Valvira alkoholin kotiinkuljetuksesta: Lainsäädäntö ja valvonta on suunniteltava vastuullisesti

Siirry arkistoon »