EU:n tyyppihyväksyntäsäännöt vaikuttavat myös kuljetusyrittäjiin

31.01.2024 10.44

dailymittaristo.jpg

EU päivitti moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntäasetuksensa vuonna 2018, mikä toi myös kuljetusalalle merkittävän muutoksen. Nyt asetusta on ryhdytty toteuttamaan käytännössä. Auttaakseen korivalmistajia ja kaluston omistajia ymmärtämään kriittisiä vaikutuksia heidän liiketoimintaansa, ajoneuvovalmistaja IVECO on ottanut asiakseen tiedottaa uusista vaatimuksista.

Vuodesta 2018 lähtien EU:ssa on tehty merkittäviä muutoksia ajoneuvojen tyyppihyväksyntämääräyksiin. Muutoksilla on nostettu turvallisuusstandardeja sekä pyritty vähentämään kuljetusalan ympäristövaikutuksia.

Kokonaisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsäännökset (Whole Vehicle Type Approval, WVTA) koskevat erityisesti korirakenteita ja ajoneuvoihin tehtäviä muutoksia. Uuden tyyppihyväksynnän saaminen onkin nykyisin vaikeampaa. Lisäksi materiaalivalintoja sekä suunnittelustandardien ja turvallisuus- ja ympäristövaatimusten noudattamista valvotaan tarkemmin. 

Viimeisimpien sääntömuutosten valossa IVECO haluaa varmistaa, että kuljetusyritykset ovat täysin perillä ja valmistautuneet siihen, mitä nämä muutokset merkitsevät yrityksille.

– Kuljetusliikkeen omistajien on tärkeää varmistaa ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, koska se takaa, että liikkeen ajoneuvot täyttävät lain vaatimukset. Tyyppihyväksyntä liittyy myös suoraan sekä ajoneuvon että sen käyttäjien turvallisuuteen. Turvallisuustestien läpäisy takaa sen, että ajoneuvo on suunniteltu ja varusteltu onnettomuus- ja loukkaantumisriskien minimoimiseksi, sanoo IVECOn Technical Product Manager Ken Martinsen.

Ken_Martinsen.jpg

Korivalmistajien ja ajoneuvotoimittajien välillä tarvitaan tiivistä vuoropuhelua

Tyyppihyväksyntäsäännöt päivitettiin viimeksi vuonna 2018, ja niitä on alettu soveltaa tänä vuonna. Uudet säännöt voivat tuntua vaikealta ymmärtää, ja siksi IVECO pyrkii tekemään sen asiakkailleen helpoksi.

– Ymmärrämme, että uudet tyyppihyväksyntäsäännöt voivat aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi ajoneuvo voi olla hyväksytty EU-säädösten mukaisesti, mutta se ei täytä tietyn maan erityisvaatimuksia, jotta se olisi vapautettu tietyistä veroista. Tämä voi luoda esteitä markkinoille pääsylle ja tietyn tyyppisten ajoneuvojen käytölle, vaikka ne täyttäisivät EU:n vaatimukset. Lisäksi kansalliset määräykset voivat joskus olla EU:n vaatimuksia tiukempia, jotta ne täyttäisivät esimerkiksi kansallisella tasolla tarpeellisiksi katsottuja turvallisuus- tai ympäristövaatimuksia. Siksi me IVECOlla pyrimme auttamaan asiakkaitamme muokkaamaan ajoneuvonsa uusien vaatimuksien mukaisiksi sekä EU-tasolla että kansallisten sääntöjen ja verotukseen liittyvien sääntöjen mukaisiksi, selittää Ken Martinsen ja lisää:

– Tämän takia koulutamme korivalmistajia, jotta heillä olisi oikeat taidot palvelujensa laadunvarmistukseen. Kumppanin on oltava sellainen, joka pystyy hoitamaan uusien sääntöjen edellyttämän dokumentoinnin. Me IVECOlla autamme myös tässä tarjoamalla perusteellista koulutusta korivalmistajillemme, jotta he ovat valmiita ​​tehtäväänsä.

IVECOlla painotetaan yhteistyötä korivalmistajien kanssa, jotka tiedostavat ja noudattavat uusia sääntöjä sekä toimivat siten, että kaikki heidän tekemänsä muutostyöt täyttävät uudet vaatimukset. 

Ken Martinsen kertoo:

– Jotta asiakas saisi kaikkien säännösten mukaisen ratkaisun, joka on edullinen sekä hinnaltaan että verotuksen kannalta, on tärkeää, että muokkaamme ajoneuvon asiakkaan tarpeiden mukaan. IVECO ja korivalmistajamme työskentelevät tiiviisti yhdessä integroidakseen korit saumattomasti ajoneuvon ulkoasun ja suorituskyvyn kanssa. Näin varmistetaan, että ajoneuvo täyttää sekä ajoneuvolle että korirakenteelle asetetut standardit.

IVECO_sortiment.jpg

Turvallisesti ratin takana – ja auton vieressä

Uusilla kuljetusalaa koskevilla tyyppihyväksyntäsäännöillä varmistetaan, että ajoneuvot täyttävät tiukat turvallisuusstandardit. Standardeilla minimoidaan onnettomuusriskit ja parannetaan matkustajien, kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

Tärkeä osa tyyppihyväksyntää on yleistä turvallisuutta koskeva asetus (General Safery Regulation, GSR), jolla säädetään pakollisiksi useita edistyneitä kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Avustavilla järjestelmillä taas parannetaan liikenneturvallisuutta ja luodaan oikeudellinen kehys automatisoitujen ja täysin kuljettamattomien ajoneuvojen hyväksynnälle EU:ssa.

– GSR on askel kohti itseohjautuvia ajoneuvoja. Kehitys alkoi tarpeesta saada antureita ajoneuvon sivuille. Toinen vaihe oli, että anturit antoivat signaaleja. Kolmas vaihe on, että anturit antavat signaaleja, jotka vaikuttavat ajamiseen. Esimerkiksi jos ajautuu kaistan ulkopuolelle, ajoneuvo korjaa kurssin itsestään. Viimeinen vaihe on, että voi päästää ohjauspyörästä kokonaan irti ja vain sanoa, minne on menossa, ja ajoneuvo ajaa perille, selostaa Ken Martinsen ja päättää:

– Sääntöjen päivityksen myötä kehityksessä ollaan tällä hetkellä vaiheessa kaksi, mikä tarkoittaa, että anturin on annettava vähintään sekä optinen signaali että äänisignaali. Esimerkiksi kuorma-autossa ei saa olla vain antureita, jotka valojen avulla ilmoittavat, että vieressä on pyöräilijä. Sen pitäisi antaa myös varoitusääni. Siksi me IVECOlla olemme kehittäneet uusia ajoneuvomallejamme, joiden painopisteenä on turvallisuus ja jotka täyttävät uudet vaatimukset jo etukäteen. Asiakkaamme voivat siis olla varmoja, että IVECOn ajoneuvolla kaikki vaatimukset tulevat täytetyiksi.

26.02.2024 10.15Renault jo seitsemännen kerran The Car of the Year voittaja
26.02.2024 9.12Täydellisesti uudistunut Dacia Duster ehtii kesäksi Suomeen
25.02.2024 12.00Lämmöksi Oy: Lämpöä metsästä kokonaispalveluna
24.02.2024 13.13Tavaraa määränpäähän kuljetettaessa tulisi välttää takaisinpäin kuljetusta
24.02.2024 12.00Metsäkoneilla riittää töitä - kalusto siirtyy tyylikkäästi
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 17.12Kuopion Savilahden robottibussin nimeksi Välkky
23.02.2024 15.00Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita
23.02.2024 9.00Metsänomistajat ja teollisuus voivat saada enemmän arvoa puumassan sisältämistä arvokkaista piilevistä ainesosista
22.02.2024 12.30Ammattilehti koeajaa: Ford Transit Custom AWD - vihdoinkin neliveto!

Siirry arkistoon »