Metsähallituksen muutosneuvottelut päätökseen - 43 tehtävää päättyy

04.12.2023 10.28

metsahallitus_uusi.png

Metsähallituksen Luontopalveluita ja Metsähallitus-konsernin yhteisiä toimintoja koskeneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen taustalla oli tarve sopeuttaa taloutta sekä uudistaa toimintaa. 

Uudelleenjärjestelyjen myötä 43 vakituista työtehtävää lakkaa. Muutosneuvottelujen alussa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 60 työtehtävää. Neuvottelujen aikana päättyvien palvelussuhteiden määrää tarkennettiin mm. eläköitymisiin liittyvillä ratkaisuilla. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 460 työntekijää.

Metsähallituksen Luontopalveluiden organisaatio uudistuu vuodenvaihteessa valtakunnallisten yksiköiden pohjalta asiakas- ja kysyntälähtöisesti. Uudistus tähtää toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostamiseen mm. yksinkertaisemman organisaation, digitalisaation ja tiedolla johtamisen tuomien mahdollisuuksien kautta. Toimintatapauudistuksella pyritään sopeuttamaan toimintaa nykyiseen rahoituskehykseen sekä tervehdyttämään kustannusrakennetta. Lisäksi haetaan kykyä mukautua vaihtuviin rahoitustilanteisiin mm. ostopalvelujen käyttöä lisäämällä. 

Luontopalveluissa on kehitetty tuottavuutta erilaisilla toimilla viime vuosina muun muassa hankintoja keskittämällä, ostopalveluja lisäämällä ja kiinteistöomaisuuden systemaattisella läpikäynnillä. Nyt toteutettavien henkilöstösäästöjen lisäksi Luontopalvelujen taloutta tasapainotetaan vielä noin kolmen miljoonan euron säästöohjelmalla, jolla haetaan tasapainoista priorisointia muun muassa rakennuksista, palveluverkostosta ja kalustokuluista. Säästöohjelman tavoitteista keskustellaan ohjaavien ministeriöiden kanssa ja toteutuksessa kuullaan sidosryhmiä ja asiakkaita. 

Metsähallituksen yhteisten konserniyksiköiden toimintatapoja kehitetään ja toimintaa sopeutetaan vastaamaan taloudellisen tilanteen näkymiä. Kustannussäästöjä haetaan mm. toimintoja uudistamalla ja tehostamalla, toimitilaratkaisuilla sekä tehtäviä uudelleen organisoimalla. Ensi vuoden aikana selvitetään lisäksi konserniyksiköiden rakenteellista uudistamista sekä mahdollisuuksia hyödyntää valtion yhteiskäyttöisiä palveluita.  

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesialueita. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa julkisia hallintotehtäviä, joihin kuuluu luonnonsuojelualueiden, kuten kansallispuistojen hoito sekä maksuttomien retkeilypalveluiden tuottaminen. Luontopalveluiden toiminta rahoitetaan valtion talousarvioon sisältyvällä määrärahalla erillään Metsähallituksen liiketoiminnasta. Muutosneuvottelut eivät koskeneet Metsähallituksen liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä. Tällä hetkellä Metsähallitus-konsernissa työskentelee noin 1100 vakinaista tai määräaikaista henkilöä.

25.02.2024 12.00Lämmöksi Oy: Lämpöä metsästä kokonaispalveluna
24.02.2024 13.13Tavaraa määränpäähän kuljetettaessa tulisi välttää takaisinpäin kuljetusta
24.02.2024 12.00Metsäkoneilla riittää töitä - kalusto siirtyy tyylikkäästi
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 17.12Kuopion Savilahden robottibussin nimeksi Välkky
23.02.2024 15.00Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita
23.02.2024 9.00Metsänomistajat ja teollisuus voivat saada enemmän arvoa puumassan sisältämistä arvokkaista piilevistä ainesosista
22.02.2024 12.30Ammattilehti koeajaa: Ford Transit Custom AWD - vihdoinkin neliveto!
22.02.2024 9.03Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat ennätyskorkeiksi vuonna 2023
22.02.2024 8.44THL ja Valvira alkoholin kotiinkuljetuksesta: Lainsäädäntö ja valvonta on suunniteltava vastuullisesti

Siirry arkistoon »