Kaukaan Voiman sivutuotteena syntyvä tuhka kelpaa nyt metsälannoitteeksi

04.12.2023 8.55

 
Lehtometsaa_7.jpg
Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan Voiman voimalaitoksessa syntyvä lentotuhka on saanut ELY-keskukselta sivutuotestatuksen syvästabilointiin sekä metsälannoitekäyttöön. Status sujuvoittaa hyötykäyttöä, jolloin tuhka saadaan tehokkaammin käyttöön esimerkiksi korvaamaan maan lujittamiseen käytettävää sementtiä aluerakentamisessa. Tuhkan käytöllä vältetään sekä päästöjä että neitseellisen materiaalin käyttöä, jolloin ympäristöhyötyjä syntyy ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Kaukaan Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö.
”Statuksen myötä energiantuotannon sivutuotteena syntyvää lentotuhkaa ei enää luokitella jätteeksi kyseisissä käyttökohteissa, eikä sille siis tarvitse hakea ympäristölupaa hyötykäyttöön syvästabiloinnissa. Tämä keventää prosessia varsinkin tuhkan jatkojalostajan kannalta ja säästää huomattavasti aikaa. Kiinnostus tuhkan käyttöön on kasvanut ja meillä yhteydenotot aiheesta lisääntyivät viime kesänä jo ennen sivutuotelausuntoa. Syynä lienee osittain nykyinen maailmantilanne ja materiaalipula, jota voidaan paikata perinteisiä materiaaleja, kuten sementtiä, kustannustehokkaammalla lentotuhkalla”, kertoo Kaukaan Voiman voimalaitospäällikkö Juha Vuolteenaho

Kaukaan Voiman lentotuhkaa on vuosien varrella testattu erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä laboratoriossa että kentällä. Tällä hetkellä kuormia viedään maarakentamisen koestabilointikäyttöön sekä metsälannoitteeksi. Pilaristabiloinnissa tuhkaa testataan esimerkiksi Helsingissä sekä Turussa ja metsälannoitteen raaka-aineeksi on syksyllä viety noin puolet voimalaitoksessa syntyvästä lentotuhkasta. 

Sivutuotestatuksen kaltaiset keinot sujuvoittavat luvitusta jo nyt 

Syvästabiloinnissa tuhkalla korvataan sementtiä, jota on perinteisesti käytetty sideaineena maaperän lujittamisessa. Lentotuhkan kiertotalouskäytöllä vähennetään siis jätteeksi päätyvän materiaalin määrää, mutta vältetään myös sementin valmistuksessa syntyviä päästöjä sekä neitseellisen materiaalin louhimista. 

”Suomesta toivotaan nyt puhtaan energian suurvaltaa ja hallituksen tavoitteena on sujuvoittaa lupaprosesseja. Näen, että on tärkeää huomioida energiantuotannon kokonaisuus, johon myös sivuvirtojen käsittely kuuluu. Lentotuhkan sivutuotestatus on hyvä esimerkki tavasta, jolla kiertotalousratkaisuja voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa jo nyt. Tuhkan kohdalla etua syntyy samalla ainakin rakennus- ja metsätalousaloille”, Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto sanoo.  

”Meillä Pohjolan Voimassa kiertotalous ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on kirjattu Luonnon monimuotoisuusohjelmaan, sillä esimerkiksi tuhkan käyttö säästää ilmastoa ja elinympäristöjä monella tapaa. Voimalaitostemme tuhkaa on nyt jo pystytty hyötykäyttämään hyvin, mutta aina on aktiivisesti etsittävä myös uusia käyttötapoja.” 

Pohjolan Voiman voimalaitosten tuhkat ovat REACH-rekisteröityjä ja vaatimusten mukaisesti tutkittuja, mikä mahdollistaa niiden tuotteistamisen. Tuhkan tuottajat on siis rekisteröity Euroopan kemikaaliviraston tietokantaan ja niillä on käyttöturvallisuustiedote sekä siten ohjeet, miten tuhkan kanssa toimitaan.  

25.02.2024 12.00Lämmöksi Oy: Lämpöä metsästä kokonaispalveluna
24.02.2024 13.13Tavaraa määränpäähän kuljetettaessa tulisi välttää takaisinpäin kuljetusta
24.02.2024 12.00Metsäkoneilla riittää töitä - kalusto siirtyy tyylikkäästi
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 17.12Kuopion Savilahden robottibussin nimeksi Välkky
23.02.2024 15.00Kainuuseen lähes 1000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita
23.02.2024 9.00Metsänomistajat ja teollisuus voivat saada enemmän arvoa puumassan sisältämistä arvokkaista piilevistä ainesosista
22.02.2024 12.30Ammattilehti koeajaa: Ford Transit Custom AWD - vihdoinkin neliveto!
22.02.2024 9.03Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat ennätyskorkeiksi vuonna 2023
22.02.2024 8.44THL ja Valvira alkoholin kotiinkuljetuksesta: Lainsäädäntö ja valvonta on suunniteltava vastuullisesti

Siirry arkistoon »