Maatilojen kannattavuus jäämässä viime vuotta heikommaksi

13.11.2023 9.11

Talo_lieksassa.jpg

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen ennusteen mukaan maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo jää tänä vuonna 20 500 euroon, ja kannattavuuskerroin laskee 0,50:een. Vuonna 2022 yrittäjätulo oli ennakkotulosten mukaan 30 800 euroa ja kannattavuuskerroin 0,77.

Vuonna 2023 maatalousyrittäjän tuntipalkan ennuste on 8,2 euroa ja oman pääoman korkotuoton ennuste 1,6 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Viljan ja öljykasvien viljelyn talous koetuksella

Viljakasvien tuottajahinnat ovat tällä satokaudella edellisvuotta selvästi alhaisemmat. Luken syyskuussa julkaiseman satoarvion mukaan myös viljasato jäi lähes 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna. Kasvinviljelyn tuotantokustannukset kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta. 

– Vilja- ja öljykasvitilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,27:ään. Vuonna 2022 kannattavuuskerroin oli ennakkotulosten mukaan 1,09, mikä on paras tulos 2000-luvulla. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee muun muassa perunan pienemmän sadon myötä, kertoo Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Avomaapuutarhojen kannattavuutta heikentää erityisesti mansikan viimevuotista alhaisempi hinta ja yleisesti ottaen korkeammat tuotantokustannukset.

Maidontuotannon ennustettu kannattavuuskerroin 0,71 on samaa tasoa kuin viime vuonna. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,37:stä 0,43:een. Sikatalouden kannattavuuden ennustetaan osin toipuvan vuodelle 2022 ennakkoidusta romahduksesta ja kannattavuuskertoimen nousevan 0,41:een.

Siipikarjatalouden tulos kohenee tuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Pienetkin hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteen taustaoletuksista

Vuoden 2023 talousennusteen pohja-aineistona on käytetty noin 400 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2022 ja noin 300 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021. Vuoden 2023 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain.

Tukijärjestelmän muutoksen takia tilojen maataloustukien määrät on arvioitu, sillä aineisto ei sisällä tietoja tilojen todellisista tukivalinnoista tänä vuonna. Ennusteessa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan, ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetuloksia on verrattu vuoden 2022 ennakollisiin keskiarvotuloksiin, joiden aineistosta 61 prosenttia on toteutuneita tilinpäätöksiä ja loput vuoden 2021 aineistoon perustuvia ennusteita.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 31 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa 

Lisätietoa ennustejärjestelmästä ja laskentaoletuksista 

12.06.2024 9.00Metsäkone liikkuu yhä näppäräimmin tekoälyn ohjauksessa
12.06.2024 8.00Cargotec on hakenut Kalmarin listausta Nasdaq Helsinkiin
12.06.2024 8.00Hiilidioksiditalous on merkittävä mahdollisuus Suomen metsäsektorille ja kansantaloudelle
11.06.2024 16.00Komatsu-metsäkoneiden työnäytös Laitilassa huomenna 12. kesäkuuta
11.06.2024 15.00Kome Oy juhlistaa 40-vuotista taipalettaan Haapajärven tehtaalla perjantaina 14. kesäkuuta
11.06.2024 8.00STIHL esittelee vahvan vesipumpun tehokkaaseen vedenkäsittelyyn
10.06.2024 13.59Veho laittoi Mersun myyntiverkoston uusiksi Suomessa - Myynti ja huoltopalvelut neljän eri toimijan varassa
10.06.2024 11.44Valmet toimittaa 50 megawatin pellettilämpölaitoksen Ruotsiin
10.06.2024 9.00HKK-Kuljetus Oy on vuoden 2024 SKAL Kuljetusyritys
10.06.2024 8.00Konsulttiyhtiö huolissaan Suomalaisyritysten huonosta valmistautumisesta sukupolvenvaihdokseen

Siirry arkistoon »