Maatilojen kannattavuus jäämässä viime vuotta heikommaksi

13.11.2023 9:11

Talo_lieksassa.jpg

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen ennusteen mukaan maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo jää tänä vuonna 20 500 euroon, ja kannattavuuskerroin laskee 0,50:een. Vuonna 2022 yrittäjätulo oli ennakkotulosten mukaan 30 800 euroa ja kannattavuuskerroin 0,77.

Vuonna 2023 maatalousyrittäjän tuntipalkan ennuste on 8,2 euroa ja oman pääoman korkotuoton ennuste 1,6 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Viljan ja öljykasvien viljelyn talous koetuksella

Viljakasvien tuottajahinnat ovat tällä satokaudella edellisvuotta selvästi alhaisemmat. Luken syyskuussa julkaiseman satoarvion mukaan myös viljasato jäi lähes 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna. Kasvinviljelyn tuotantokustannukset kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta. 

– Vilja- ja öljykasvitilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,27:ään. Vuonna 2022 kannattavuuskerroin oli ennakkotulosten mukaan 1,09, mikä on paras tulos 2000-luvulla. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee muun muassa perunan pienemmän sadon myötä, kertoo Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Avomaapuutarhojen kannattavuutta heikentää erityisesti mansikan viimevuotista alhaisempi hinta ja yleisesti ottaen korkeammat tuotantokustannukset.

Maidontuotannon ennustettu kannattavuuskerroin 0,71 on samaa tasoa kuin viime vuonna. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,37:stä 0,43:een. Sikatalouden kannattavuuden ennustetaan osin toipuvan vuodelle 2022 ennakkoidusta romahduksesta ja kannattavuuskertoimen nousevan 0,41:een.

Siipikarjatalouden tulos kohenee tuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Pienetkin hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteen taustaoletuksista

Vuoden 2023 talousennusteen pohja-aineistona on käytetty noin 400 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2022 ja noin 300 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021. Vuoden 2023 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain.

Tukijärjestelmän muutoksen takia tilojen maataloustukien määrät on arvioitu, sillä aineisto ei sisällä tietoja tilojen todellisista tukivalinnoista tänä vuonna. Ennusteessa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan, ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetuloksia on verrattu vuoden 2022 ennakollisiin keskiarvotuloksiin, joiden aineistosta 61 prosenttia on toteutuneita tilinpäätöksiä ja loput vuoden 2021 aineistoon perustuvia ennusteita.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 31 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa 

Lisätietoa ennustejärjestelmästä ja laskentaoletuksista 

29.11.2023 15:01Kaukolämmön toimitusvarmuus talvikaudella 99,99 %
29.11.2023 11:22Scania Suomen vaihtoautokeskus muutti Kouvolaan
29.11.2023 11:13Äänekosken biotuotetehtaalla kuolemantapaus
29.11.2023 11:04Täysin uusi kolmannen sukupolven Dacia Duster nostaa ominaisuudet, tilat ja varustelun entistä korkeammalle tasolle
29.11.2023 9:40Avesco Used Day 2023 nyt perjantaina 1.12. Keravalla - lähde edullisille konekaupoille
29.11.2023 9:30INFRA ry: Vaihtelevat kelit ja jälkeen jäänyt väyläinfra vaarantavat talviliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
29.11.2023 8:00Ruotsin pääministeri mukana SSAB:n pohjoismaisen tuotantojärjestelmän uudistuksen käynnistyksessä
28.11.2023 13:00Kiinteistönhoito-Keskiviikko 29.11.2023 klo 10-14 huomenna Helsingin Tattarisuolla
28.11.2023 12:17Uudet teknologiat monimuotoistavat metsänhoidon opetuksen
28.11.2023 12:12Ponsse varautuu tuotannon sopeutukseen - lomautusuhka koskee koko tuotantoa

Siirry arkistoon »