Korkea uneliaisuuden riski lähes 20 prosentissa kuljetusalan työvuoroista - uneliaisuuden riskiä voidaan torjua digitaalisin ratkaisuin 

05.06.2023 10:30

Liikennetta_4.jpg

Työterveyslaitoksen Vireyttä vuorotyöhön -hankkeessa tehdyn VIRE-analyysin perusteella lähes joka viidenteen ammattikuljettajan työvuoroon sisältyi korkea uneliaisuuden riski. Olisi tärkeää, että riskivuorot jakaantuisivat tasaisesti työntekijöiden kesken. Tutkimuksen toinen testattava menetelmä, unen ja vireyden verkkovalmennus, vähensi merkittävästi unettomuuteen liittyviä oireita. Työnantajan tuki on tärkeää valmennukseen osallistumisen lisäämiseksi.

Työterveyslaitoksen hankkeessatestattiin kahta digitaalista menetelmää: uneliaisuuden riskiä työvuoroissa ennustavaa VIRE-menetelmää ja hankkeessa kehitettyä unen ja vireyden verkkovalmennusta. Molemmat menetelmät ovat maksuttomia ja avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.  

Ammattikuljettajien työajat ovat haasteellisia unen ja vireyden kannalta. Tutkimuksessa testattu VIRE-työkalu paljasti, että työhön sitoutuu pitkiä ajanjaksoja ja työajat painottuvat aikaisiin aamuihin ja yöhön. VIRE-analyysin perusteella lähes viidennekseen kuljettajien työvuoroista sisältyi korkea uneliaisuuden riski.  

Tutkimuksen mukaan VIRE-työkalu oli auttanut yrityksiä kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota kuljettajien vireyteen ja palautumiseen, sekä ottamaan asioita puheeksi. Työkalun kokeilu auttoi ymmärtämään, mihin työvuorosuunnittelulla voitiin vaikuttaa. Se oli myös lisännyt yleistä keskustelua vireydestä ja työssä jaksamisesta, sekä auttanut ymmärtämään niiden merkityksen paremmin.  

– VIRE-työkalua voi jo nyt käyttää työvuorosuunnittelun apuna. Käyttöä helpottaisi entisestään, jos sen antaman tiedon voisi yhdistää automaattisesti työvuorosuunnittelujärjestelmiin. Myös yksilöllisten toiveiden huomioiminen olisi hyvä voida ottaa huomioon, sanoo erikoistutkija Heli Järnefelt. 

Verkkovalmennus vähensi uniongelmia 

Tutkimuksen toinen testattava menetelmä oli unen ja vireyden verkkovalmennus. Valmennukseen osallistuneista kuljettajista yli puolella oli merkittäviä unettomuusoireita tai muiden unihäiriöiden oireita tai riskitekijöitä. Heidän väsymysoireensa olivat yleisiä erityisesti aamuvuoroissa.    

– Unettomuusoireet ja vuorotyöunihäiriön oireet vähenivät merkittävästi verkkovalmennukseen osallistuneilla, sanoo Heli Järnefelt.  

Verkkovalmennukseen toivottiin kuitenkin vielä lisää kielivaihtoehtoja, monipuolisempia sisältöjä, mobiilisovellusta ja mahdollisuutta olla yhteydessä asiantuntijaan. Verkkovalmennukseen osallistumisen toivottiin myös olevan mahdollista työajalla.  

Uneen ja vireyteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä vuorotöissä 

Vuorotyöntekijöistä jopa 40 prosentilla voi olla uneen ja vireyteen liittyviä haasteita. Ne voivat heikentää jaksamista ja elämänlaatua tai jopa terveyttä ja työturvallisuutta. Uni- ja vireysongelmiin olisikin hyvä puuttua jo varhaisessa vaiheessa.   

Hyvää unta ja vireyttä voidaan vuorotyössä edistää kehittämällä työvuorosuunnittelua sekä tukemalla vuorotyöntekijöitä itseään uni- ja vireysongelmien ratkaisuissa.  

– Tutkimukseemme osallistuneiden kuljettajien työajat ja heidän kokemansa uni- ja vireysoireet vahvistavat käsitystä siitä, että uneen ja vireyteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen on keskeinen osa kuljetusalan työturvallisuutta ja -terveyttä, sanoo erikoistutkija Heli Järnefelt Työterveyslaitoksesta.  

Tulevaisuudessa on tärkeää edelleen kehittää ja tutkia vuorotyöntekijöiden unta ja vireyttä tukevia työkaluja. Lisäksi on tärkeää edistää vuorotyöpaikoilla turvallisuuskulttuuria, jossa ymmärretään ja hyväksytään hyvän vireyden ja unen merkitys ja vaikutus esimerkiksi työvuorosuunnitteluun. Olisi kiinnostavaa myös tutkia verkkovalmennuksen käyttöönotto työpaikoissa, joissa osallistuminen mahdollistettaisiin työajalla. 

Vireyttä vuorotyöhön -hanke: 

  • VIRE on nettityökalu uneliaisuuden arvioimiseksi erilaisissa työvuorojärjestelmissä. Se on kehitetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Työterveyslaitoksen ja Tukholman yliopiston yhteistyönä: https://vire.arturcloud.com/ ja lisäopastusta käyttöön: VIRE-sovellus | Työterveyslaitos (ttl.fi)https://vire.arturcloud.com/ 
  • Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto. 
02.10.2023 14:01Agri-INNO-palkinnosta (10 000 e) kisaa neljä innovaatiota
02.10.2023 13:20Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen
02.10.2023 13:01Liikenteen erillisverokertymä kasvoi noin 4,7 miljardiin euroon ? Kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa poikkeuksellisen vähän
02.10.2023 9:23Tukes löysi puutteita aggregattien merkinnöissä ja käyttöohjeissa, yksi pois markkinoilta
02.10.2023 9:06Auton varaosien tilaus EU:n ulkopuolelta vaikeutuu - jatkossa päästötiedot raportoitava EU-komissiolle
02.10.2023 9:00BMW:ltä uusi R GS. - enemmän kuutioita, tehoa ja hintaa
02.10.2023 8:31Tampereelle kaksi Scania G 410 kaasuautoa
29.09.2023 23:55KATSO TÄSTÄ 29.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
29.09.2023 20:55LUE TÄSTÄ! Syksyn suuri Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - lähes 150-sivua alan asiaa
29.09.2023 8:45Taloustutkimus: Volvo on Suomen arvostetuin autobrändi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Siirry arkistoon »