Euroopan unioni rahoittaa suomalaistutkimusta metsien muutoskestävyyden turvaamiseksi

02.03.2023 16:00

metsa_talvi_maisema-.png

Euroopan unionin rahoittama eco2adapt-hanke tuo yhteen 31 johtavaa metsätalouteen, ekologiaan ja ilmastonmuutokseen keskittyvää eurooppalaista ja kiinalaista asiantuntijaorganisaatiota kaikkiaan 14 eri maasta.

Vuonna 2022 alkanut hanke saa rahoituksensa EU:n Horisontti-ohjelmasta ja se jatkuu vuoteen 2027 saakka. Suomesta mukana ovat hankkeessa tärkeää roolia näyttelevä Itä-Suomen yliopisto sekä Euroopan metsäinstituutti, BITCOMP, Suomen Metsäkeskus ja Green Estates Finland.

Suomalaiskumppanien tavoitteena on suunnitella ilmastonmuutokseen sopeutuvia metsänkäyttöratkaisuja sekä innovatiivisia biotalous- ja hallintamalleja, joiden avulla voidaan edistää metsien ja metsäbiotalouden kestävyyttä ja muutoskestävyyttä tulevaisuudessa.

 Tavoitteenamme on varmistua siitä, että oikeita puulajeja istutetaan oikeisiin paikkoihin ja oikeita käyttötarkoituksia varten, mikä edistää metsäekosysteemien muutoskestävyyttä ja kykyä tarjota turvaa myös tuleville sukupolville entistä epävarmemmissa ilmasto-oloissa, professori Frank Berninger Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Metsien uusi tulevaisuus edellyttää muutoksentekoa

Ekosysteemiperustaisilla sopeutumistoimilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon sekä luonnon monimuotoisuus että sen ihmisille tarjoamat hyödyt. Eco2adapt-hankkeessa tutkijat pyrkivät kartoittamaan eri sidosryhmien päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä sekä luomaan muutosta aikaansaavia malleja, lähestymistapoja ja käytänteitä, joiden avulla voidaan turvata muutoskestävyyttä metsänhoidossa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa ja hallintamalleissa. Pohjois-Karjalassa hankkeen tarkoituksena on luoda uusi menetelmä kaarnakuoriaisten aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi. 

Avoin Living Labs -innovaatioekosysteemi mahdollistaa räätälöityjä ratkaisuja ilmastonmuutoksen polttopistealueille

Hankkeessa tutkijat ja sidosryhmät yhteiskehittävät metsien muutoskestävyyteen liittyviä ratkaisuja kaikkiaan viidellätoista ilmastonmuutoksen polttopistealueella Euroopassa ja Kiinassa. Kullekin polttopistealueelle perustetaan avoimia Living Labs -innovaatioekosysteemejä, jossa ekosysteemiperustaisten sopeutumistoimien mukaisia metsänhoitotoimenpiteitä voidaan testata koealoilla. Suomen Living Lab sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Ekosysteemiperustaisista sopeutumistoimista tarjotaan koulutusta sidosryhmille, ja avoimet innovaatioekosysteemit tarjoavat mahdollisuuden tutustua Euroopassa ja Kiinassa kehitettyihin uusiin ratkaisuihin, kuten uudenlaisiin metsävakuutuksiin, liiketoimintamekanismeihin ja sertifiointiohjelmiin.

Älykkäitä työkaluja muutoskestävien metsien luomiseen ja hallintaan 

Eco2adapt-hankkeessa kehitetään digitaalisia, huippuluokan tekoälymenetelmiä hyödyntäviä työkaluja, joiden avulla on mahdollista hyödyntää massadataa erilaisista metsätietokannoista ympäri maailmaa. Hankkeessa kehitettävä ilmainen älypuhelinsovellus auttaa metsänhoitajia valitsemaan parhaat istutettavat lajit paikallisista olosuhteista, ilmastoennusteista ja paikallisten yhteisöjen tarpeista riippuen.

Muutoskestävien metsien perintö syntyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla 

Eco2adapt-hankkeessa luotava muutoskestävien metsien perintö jää tulevien tutkijoiden, sidosryhmien, alan toimijoiden, opiskelijoiden ja yhteisöjen käyttöön. Hankkeessa kehitetyt digitaaliset työkalut ja luotu tietovaranto jäävät avoimesti saataville ja jatkavat elämäänsä myös hankkeen päättymisen jälkeen interaktiivisessa tietämyskannassa. Hankkeen tietämyskannasta luodaan suora yhteys YK:n tietovarantoihin, mikä tarjoaa päättäjille pääsyn metsiä ja ekosysteemejä koskevaan tietoon.

Hankkeen verkkosivut: https://eco2adapt.hub.inrae.fr/

20.03.2023 9:02Nimitykset: Juha Ruotsalaisesta uusi Autotuojat ja -teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja
17.03.2023 14:22Päättäjät nopeuttaisivat liikenteen sähköistymistä hankintakannusteilla ja latausinfratuilla
17.03.2023 10:32Mersun sähkökuorma-autot testataan Lapissa
17.03.2023 10:11Suomessa arviolta 120 000 valkohäntäpeuraa
16.03.2023 15:22Volvo luopuu tappiollisesta bussikorien valmistuksesta Euroopassa
16.03.2023 13:22Huippuluokan lentokoneasentajan koulutusta Savon ammattiopistosta
16.03.2023 10:22Yksityismetsien tuotot huippuvuosien tasolla
15.03.2023 13:43Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu
15.03.2023 8:11Kia EV9 kokee radikaalin muodonmuutoksen - ensiesittely myöhemmin tässä kuussa
14.03.2023 12:33Nimitykset: Timo Rajala Volvo Truck Center Tampereen huoltopäälliköksi

Siirry arkistoon »