Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

24.01.2023 9:31

Puistometsapalvelu_Oldenburg_ensiharvennus_talvi_-13.JPG

Luonnonvarakeskus: Puukauppamäärä oli joulukuussa melko tavanomainen. Pystykaupoissa havutukkien keskihinnat nousivat marraskuusta prosentin. Kuitupuulla männyn yksikköhinta nousi peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. Hankintakaupoissa kuitupuun hinnat jatkoivat nousua ja päätyivät kolmesta neljään prosenttia marraskuuta korkeammalle.

Joulukuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 72,5 euroa kuutiometriltä. Se oli prosentin enemmän kuin marraskuussa. Myös mäntytukin keskihinta nousi prosentin 68,1 euroon. Havutukkien hinnat olivat reaalisesti koko edellisen vuoden keskihintojen tasolla.

Kuusikuitupuun keskimääräinen pystykauppahinta oli 23,3 euroa, mäntykuitupuun 21,8 ja koivukuitupuun 22,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta nousi marraskuusta peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. Koko edellisen vuoden keskihintaan verrattuna koivukuitupuun hinta nousi eniten, 13 prosenttia. Männyllä nousua oli kahdeksan ja kuusella kolme prosenttia.

Hankintahakkuissa kuitupuun keskihinta oli kuusella 42,0 euroa, männyllä 40,2 euroa ja koivulla 41,9 euroa. Havukuitupuun hinnat nousivat marraskuusta kolme, ja koivun hinta neljä prosenttia. Havukuitupuulla hinnat päätyivät 13 prosenttia ja koivulla peräti 16 prosenttia koko edellisen vuoden reaalisten keskihintojen yläpuolelle.

Yksityismetsien puukauppamäärä oli joulukuussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Se oli viisi prosenttia vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tammi–joulukuun puukauppa jäi 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli kaksi prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi prosentin, ja kuitupuun kauppa väheni viisi prosenttia.

Vuoden 2022 puukauppaa koskevat lopulliset tilastot hinta-alueittain ja maakunnittain julkistetaan helmikuussa.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen helmikuuta 2022 tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Tietokantataulut

27.01.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
27.01.2023 10:36Kalatalous: Suomen silakkasaalis oli edelleen niukka - rannikolta saatiin hyvin ahventa ja muikkua
27.01.2023 10:00Nimitykset: Rami Keinänen GLi Express Oy:n toimitusjohtajaksi
26.01.2023 14:09Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
26.01.2023 10:12Sähköautot: Suomalaisia latausratkaisuja Eurooppaan ja Afrikkaan
25.01.2023 14:37Nicola ja Allison yhteistyöhön
24.01.2023 18:00FPT Industrialin 13-litrainen vetypolttomoottori valjastettu kaupalliseen käyttöön
24.01.2023 16:00Savonlinnalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Mikko Honkaselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi
24.01.2023 10:09Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi aikaisemmasta
24.01.2023 9:31Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

Siirry arkistoon »