Kirjanpainajatuhojen kasvuun kannattaa varautua

23.11.2022 7:44

kirjanpainaja.jpg

Kirjanpainajatuhojen määrä on kasvanut Suomen metsissä viime vuosina. Jos suurin osa tänä vuonna kehittyneistä kirjanpainajista onnistuu talvehtimaan ja ensi kesä on jälleen helteinen, hyönteistuhot lisääntyvät metsissä entisestään. Metsänomistajien kannattaa vielä ennen talvea tarkastaa, näkyykö omissa metsissä merkkejä hyönteistuhoista.  

Viime kesien pitkäaikaiset helteet ovat vauhdittaneet kuusikoita tuhoavan kirjanpainajakuoriaisen kannan kasvua. Tänä vuonna kirjanpainajan ensimmäinen sukupolvi kehittyi entistä aikaisemmin alku- ja keskikesän aikana. Todennäköistä on, että kirjanpainajan toinen sukupolvi ehti aikuistua ja pudottautua maahan talvehtimaan monin paikoin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.  

Kirjanpainajakannan kasvusta kertoo se, että hyönteistuhohakkuiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Eniten hakkuuilmoituksia on tullut Kaakkois-Suomesta Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta sekä Uudeltamaalta. Ilmoitusten määrä on noussut myös Keski-Suomessa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa.  

Marraskuun alkuun mennessä ilmoituksia hyönteistuhohakkuista on tullut Metsäkeskukseen yhteensä noin 3400 hehtaarin alalta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on yli kolminkertainen. Hyönteistuhohakkuuilmoituksissa on kirjanpainajatuhojen lisäksi mukana muidenkin tuhohyönteisten, kuten kuusentähtikirjaajan aiheuttamia tuhoja.  

Iäkkäitä kuusikoita pitää tarkkailla säännöllisesti 

Metsänomistajien kannattaa varautua kirjanpainajatuhojen kasvuun riskialueilla. Omissa metsissä olevia iäkkäitä kuusikoita tulisi tarkkailla säännöllisesti.  

– Enää ei riitä, että hyönteistuhoja tarkkaillaan vaan kerran kesässä tai syksyssä. Alkavia hyönteistuhoja ja mahdollisia riskipaikkoja on opittava tunnistamaan ajoissa. Jos havaitsee merkkejä tuhoista, tulisi toimia nopeasti, etteivät tuhot pääsisi leviämään metsissä. Apua ja neuvoja saa metsäammattilaisilta, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Suomen metsäkeskuksesta.  

Kuusikoita voivat vaivata kuivuus, juurikääpä ja latvaosia kuivattava kuusentähtikirjaaja. Jo yksinään kuivuus voi altistaa kuusia kirjanpainajan ja muiden kaarnakuoriaisten iskeytymiselle. Myös tuuli- ja lumituhot voivat antaa alkusysäyksen hyönteistuhoille. 

Loppuvuodesta tulossa päivitetty kirjanpainajaopas ja verkkokoulutus 

Suomen metsäkeskus on päivittämässä kirjanpainajaopasta, joka auttaa metsänomistajia ja metsäammattilaisia kirjanpainajatuhoihin varautumisessa. Kirjanpainajatuhoihin varautumisesta on tulossa myös verkkokoulutus, joka valmistuu loppuvuodesta. Opas päivitetään ja verkkokurssi tuotetaan Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa MetuKKa-  ja MONITUHO-hankkeessa. Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. MetuKKa-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. 

Metsänkäyttöilmoitukset hyönteistuhohakkuista

26.09.2023 11:00Entistä älykkäämpi Wille 275 Delta lanseerataan Elmia Park -messuilla
26.09.2023 9:33Valmet toimittaa hienopaperin valmistuslinjan Yueyang Forest Paperille Kiinaan
26.09.2023 8:00Suomen lentokenttien kautta lensi 1,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa 2023
25.09.2023 11:00Ensimmäiselle Bridgestonen tehtaalle hiilineutraaliussertifikaatti
25.09.2023 10:22Scanialle voitto arvostetussa Truck & Trailer Weltin vertailutestissä - Scania Super oli ETC-testin polttoainetaloudellisin kuorma-auto
25.09.2023 8:33Elina Antila on nimitetty Tapion viestintä- ja markkinointijohtajaksi
25.09.2023 8:00Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsässä Liljendalissa hakkuita syyskuussa
24.09.2023 11:45Uudet kuljettajat tyytyväisiä kuljettajakoulutukseen - ajokieltokoulutuksen sisältö saa kiitosta
23.09.2023 11:00Hakkuukone mittaustilasto vuodelle 2022 julkaistu
23.09.2023 10:00Ympäristötuilla tuettiin eniten energiatuotantoa vuonna 2021

Siirry arkistoon »