Metsäkaupoilla vahvistetaan metsäalueiden suojelua Jyväskylän Jääskelässä

05.07.2022 9:00

jaaskelantilaaa.jpg

Jyväskylän kaupunki myy metsäalueita valtiolle suojelutarkoitukseen ja hyväksyy samalla sopimusluonnoksen, jolla Jääskelän tilalla sijaitsevia Natura 2000 -verkoston metsäalueita rauhoitetaan.

Uuden luonnonsuojelualueen nimeksi tulee Sammalistonkallio. 

Kaupunki myy 170 hehtaaria metsää suojelutarkoitukseen

Jyväskylän kaupunki myy valtiolle seitsemän METSO-kohdetta ja Palstonvuori-Jääskelän Natura-alueesta Tontunvuorten, Teeriharjun ja Mäyrävuoren kohteet. Myytävien suojelualueiden koko on yhteensä noin 170 hehtaaria. Myytävät kohteet on aiemmin suojeltu yleiskaavalla. Palstonvuori-Jääskelän Natura 2000 -alueen myytävien kohteiden kaupan ehtona on, että kaupunki suojelee korvauksetta muut Natura 2000 -verkostoon sisältyvät alueet Jääskelän tilasta. Lisäksi kaupunki antaa suostumuksen yksityismaan luonnonsuojelualueen perustamiseen. Keski-Suomen ELY-keskus tekee suojelualueen perustamispäätöksen.

Luonnonsuojelualueverkosto täydentyy Sammalistonkalliolla

Sammalistonkallion rauhoitettavaan aluekokonaisuuteen kuuluvat Sammalistonkallio, Etulahti, Takalahti, Iso Teerisaari ja Pieni Teerisaari. Rauhoitettava määrä on kooltaan noin 35 hehtaaria. 

- Tavoitteenamme on lisätä luonnon monimuotoisuutta, ja Sammalistonkallio täydentää hyvin luonnonsuojelualueverkostoamme, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen. 

Sammalistonkallion puusto on karua kalliomännikköä. Sen jyrkänteen alla sen sijaan tavataan lehtoa. Sammalistonkallion koillispuolella sijaitsevan lasketun Pahalammen kohdalla kasvaa nykyisin edustavaa luhtaa eli puustoista kosteikkoa. Myös Etulahden ranta on suojeltu rannassa kasvavan luhdan vuoksi. Takalahden rantametsät ovat varttuneita kuusikoita ja männiköitä. Myös Teerisaarten puusto on varttunutta ja havupuuvaltaista.

Rauhoituspäätös myös Keltinmäessä

Jyväskylän kaupunki omistaa yhdessä Nikopi Oy:n kanssa metsäisen kiinteistön Keltinmäessä Kotalamminmäellä. Maanomistajat ovat sopineet, että kiinteistöllä sijaitseva noin viiden hehtaarin kokoinen runsaslahopuustoinen vanha kuusikko rauhoitetaan määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta sopimusluonnoksen, jonka Jyväskylän kaupunki ja Nikopi Oy ovat hyväksyneet. Kahden vuoden määräaikaisen rauhoituksen aikana maanomistajien on tarkoitus neuvotella tarkemmin kiinteistön ja vanhan kuusikon tulevaisuudesta.

Jyväskylän alueelle sijoittuu 18 Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta. Näistä neljä on osittain myös naapurikuntien puolella. Kaupungin puolella Natura-alaa on yhteensä lähes 2000 hehtaaria. Natura-alueet koostuvat valtion ja kunnan maanomistusten lisäksi lukuisista yksityismaille perustetuista luonnonsuojelualueista.

METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

 

08.08.2022 15:55Sähköautot: Renault Kangoo E-Tech electricin ennakkomyynti vauhtiin Suomessa
08.08.2022 8:20Taloyhtiöiden on siirryttävä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä
05.08.2022 21:50KATSO TÄSTÄ VIIKON 31/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan tuoreet kuulumiset
05.08.2022 17:33Kantokäsittelyaineiden saatavuus parantunut: juurikäävän torjuntaa koskevat pysyvät säännökset jälleen voimaan 15.8. alkaen
05.08.2022 14:20Walki Group vauhdittaa kasvuaan ostamalla kotimaiset joustopakkausvalmistajat Westpakin ja Flexipackin
05.08.2022 11:00Kalmar ja Yilport vahvistavat pitkäjänteistä yhteistyötään merkittävällä uudella mobiililaiteratkaisutilauksella
04.08.2022 9:00Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä
03.08.2022 18:00Energiapuun korjuunäytös Kangasniemellä ensi viikon perjantaina 12. elokuuta - lähde paikanpäälle katsomaan!
03.08.2022 16:00World Crane Championship Suomen mestaruus 2022 ratkeaa Power Truck Show:ssa
03.08.2022 10:55Daimler Truck kiihdyttää kuorma-automallistonsa sähköistämistä

Siirry arkistoon »