UPM investoinut Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskyvyn parantamiseen 22 miljoonaa

13.06.2022 17:00

soodaa.jpg

UPM on viimeisimpien huoltoseisokkien yhteydessä investoinut yhteensä 22 miljoonaa euroa Suomen sellutehtaidensa ympäristösuorituskykyyn. Juuri päättynyt UPM Pietarsaaren huoltoseisokki oli kevään toinen heti UPM Kaukaan jälkeen.

(kuva yllä: UPM Pietarsaaren huoltoseisokin aikana uudistettiin muun muassa soodakattilan ilmajärjestelmää.)

Hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi UPM pysäyttää sellutehtaat huoltoa varten noin puolentoista vuoden välein. Samalla toteutetaan tehtaiden kehittämiseen liittyviä investointeja, joilla parannetaan muun muassa käyntivarmuutta ja ympäristösuorituskykyä.

Investoinnit uusimpaan tekniikkaan tukevat UPM:n selluliiketoiminnan tavoitetta parantaa tuotantotehokkuutta niin, että päästöt laskevat. Selluliiketoiminta on sitoutunut vähentämään kemiallista hapenkulutusta (COD) 60 prosenttia vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Näitä kunnianhimoisia tavoitteita kohti edetään seisokki seisokilta.

”Kaukaan sellutehtaan kuitulinjan pesemön modernisointi vähentää jätevedenpuhdistamon ja vesistön COD-kuormitusta viisi prosenttia. Uudistuksen ansiosta puhdistamolla käytettävien lisäravinteiden tarve pienenee”, kertoo Suomen sellutehtaiden tuotannosta vastaava johtaja Juha Kääriäinen.

UPM:n tavoitteena on, että vuonna 2030 puhdistamoilla käytetään ainoastaan kierrätysravinteita.

Kaukaalla on parhaillaan käynnissä investointiprojekti kuitulinjan toiminnan parantamiseksi. Sen valmistuttua kemikaalit saadaan paremmin kierrätettyä ja COD-kuorma Saimaaseen pienenee edelleen. Pietarsaaren sellutehtaalla uudistettiin molempien tuotantolinjojen valkaisuprosesseja. Uudistuksen myötä kemikaalien kulutus ja jätevedenpuhdistamon kuormitus pienenevät, mikä vähentää suoraan tehtaan jätevesipäästöjä.

Uudistuksilla pyritään vaikuttamaan myös ilman laatuun vähentämällä päästöjä ilmaan.

”Kaukaan sellutehtaan hajukaasujen käsittelyjärjestelmää uudistettiin siten, että vikojen selvittäminen on aiempaa nopeampaa. Uudistaminen vähentää häiriötilanteiden kestoa, parantaa hajukaasujen keräilyä ja laskee hajapäästöjä”, Kääriäinen sanoo.

Pietarsaaren sellutehtaan päästöt ilmaan vähenevät entisestään soodakattilan ilmajärjestelmän uudistamisen ansiosta. Järjestelmän suunnittelussa on käytetty viimeisintä tutkimustietoa ja 3D-mallinnusta.

Marraskuussa 2021 UPM Kymin meesauunin sähkösuodinkapasiteettia kasvatettiin ja sähkösuotimien automaatio- ja ohjausjärjestelmä modernisoitiin. Investoinnit ovat pienentäneet merkittävästi meesauunin hiukkaspäästöjä. Samalla otettiin käyttöön kaasumaista happea valmistava laitos, joka vähentää tehtaan toiminnasta aiheutuvia välillisiä ympäristövaikutuksia, kuten raskaan liikenteen kuljetuksia tehtaalle.

UPM on sitoutunut kehittämään toimintaansa kohti vähähiilisempää energiataloutta. UPM:n sellutehtailla on tässä keskeinen rooli. Erittäin energiatehokkaat sellutehtaat tuottavat yli oman tarpeen valtaosin uusiutuvalla biomassalla tuotettua sähköä.

Kaukaan sellutehtaan höyryturbiinin uudistuksilla parannetiin energiatehokkuutta, mikä nostaa tehtaan omaa sähköntuotantoa kymmenisen prosenttia. Lisäksi sekä Kaukaalla että Pietarsaaressa uudistettiin energian talteenotossa tulistimia, mikä tehostaa tehtaiden sähköntuotantoa ja parantaa prosessiturvallisuutta.

06.07.2022 15:00Hakevuori osti Hakevelhot - volyymi kasvaa ja toimitusvarmuus paranee
06.07.2022 14:10Laatulaakerit konealan toimijoille toimittaa LaoBan - nopeasti ja luotettavasti
06.07.2022 13:05Volvo Trucks parantaa kaupunkikuorma-autojensa ajettavuutta ja tehokkuutta
06.07.2022 11:10Energiaa hiekka-akusta - Suomalainen keksintö kokeilusta käytäntöön
06.07.2022 10:30Uusien autojen ensirekisteröinnit huomattavalla takamatkalla viime vuodesta
05.07.2022 18:11Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto 2021 julkaistu
05.07.2022 14:22Kymen Nostokone sulautui osaksi Sjöman Helsingin Nosturit Oy:tä
05.07.2022 13:00Sisu Auton kehitysohjelma etenee - sotilasajoneuvotuotanto vahvistuu - Akseli Mylläri toimitusjohtajaksi
05.07.2022 9:00HUOMIO YRITYKSET! Vielä ehtii videolla mukaan tämän viikon Hyviä uutisia! lähetykseen...
05.07.2022 9:00Metsäkaupoilla vahvistetaan metsäalueiden suojelua Jyväskylän Jääskelässä

Siirry arkistoon »