Rauman sahaprojektin kuulumisia - Projektijohtajan terveiset

03.12.2021 9:44

rauman_sahaprojekti.png

Projektijohtaja Harri Haapaniemi: Rauman sahaprojekti etenee suunnitellun kokonaisaikataulun mukaisesti. Rakennukset on saatu pääosin valmiiksi ja työt jatkuvat kiinteistöjen viimeistelyllä. Olemme vaiheessa, jossa töiden painopiste on siirtynyt vahvasti laiteasennuksiin kaikilla osastoilla. Samoin testaukset kaikissa prosessivaiheissa ovat menossa tai käynnistyvät lähiviikkojen aikana.

Ennen kuin maailman modernein saha tuottaa laadukasta sahatavaraa vaativille asiakkaille, suuri joukko yhteistyökumppaneita on ollut mahdollistamassa sen käynnistymisen. Rakennustyömaalla työskentelee päivittäin noin 400 ammattilaista. Jokainen meistä on omalla työpanoksellaan mahdollistamassa sahan käynnistymisen suunnitelmien mukaan ensi vuonna.

Koronapandemia on tuonut omat haasteensa myös projektille. Noudatamme työmaalla annettuja ohjeita tinkimättä. Olemme jokainen henkilökohtaisesti vastuussa sekä omasta että oman työryhmän toiminnasta koronan ehkäisyssä.

Tammikuussa Rauman sahan ensimmäinen operaattorien valmennusryhmä siirtyy työmaalle. Keväällä käynnistetään tuotantolinjoilla koeajot ja testaukset. Sahan operaattorit tulevat olemaan tiiviisti mukana näissä tehtävissä. Henkilöstö tulee ajamaan itse oman sahansa käyntiin. Tämä tilaisuus on ainutlaatuinen.

Rauman uusi saha tulee olemaan maailman modernein ja järeimmin rakennettu. Sahan rakentaminen vaatii hyvät yhteistyökumppanit ja työntekijät. Töiden yhteensovittaminen ja tavoitteellinen aikataulu ovat iso haaste kun samalla työkohteella on useita eri toimijoita.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme ja työmaalla työskenteleville. Toivotan samalla kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Tilanne osastoittain rakennustyömaalla

Tukin lajittelussa perustustyöt ovat käynnissä ja laiteasennukset alkavat joulukuun puolivälissä. Lajittelurakennuksen seinissä on hyödynnetty uudenlaisia puuta sisältäviä hybridielementtejä. Ne ovat noin puolta kevyempiä kuin tavalliset betonielementit.

Sahan syötön ja kuorimon rakentamisessa ollaan loppuvaiheessa. Ensimmäinen kuorimakone on asennettu paikalleen ja muiden koneiden ja laitteiden asennukset ovat käynnissä. Sahansyöttöön tulee kaksi linjaa, joilla varmistetaan sahauksen tehokkuus ja hyvä kuorintatulos.

Sahalinjan rakennukset ja aputilat ovat valmiit. Koneita ja laitteita nostetaan linjalle. Sahalinjalla on täysin uutta teknologiaa ja linjan nopeus tulee olemaan yli 200 metriä minuutissa.

Tuorelajittelun ja kuivatun sahatavaran lajittelulinjastojen rakennukset ovat valmiit. Tuorelajittelun laiteasennukset ovat käynnissä kahdella tuorekäsittely- ja rimoituslinjalla. Linjastot ovat pituudeltaan noin 300 metriä. Uutena teknologiana linjoilla on konenäköä, älykästä ohjausta ja robotointia.

Kuivaamoilla on asennettuna seitsemän kamariparia ja seitsemän kanavaa mikä vastaa 60% kokonaisuudesta. Sahatavarakatosten rakentaminen on käynnissä. Sähkö- ja toimilaitteiden asennukset ovat myös käynnissä. Kuivaamon kuivauskapasiteetti on mitoitettu vaativien tuotteiden tekemiseen ja erikoiskuivaamiseen.

Kuivatun sahatavaran lajittelulinjastojen rakennukset ovat valmiit ja tällä hetkellä tehdään laiteasennuksia. Linjastolle tulee uutta teknologiaa; konenäköä ja älykästä ohjausta sekä robotointia.

Paketoinnissa ja lähtölogistiikassa mekaaniset asennukset ovat pitkällä ja sähköistykset jatkuvat. Osastolle tulee automaattinen sahatavarapakettien ryhmittely ja lastaus suoraan ajoneuvoihin.

Sivutuotekäsittelyssä laiteasennukset etenevät koko alueella ja seulomossa. Hake, kuori ja puru siirtyvät sahalta sellutehtaalle kuljettimilla.

Tuotannonohjaus- ja valvomojärjestelmien rakentaminen on saatu päätökseen ja työ on edennyt testausvaiheeseen. Kaikissa prosessin vaiheissa tulee olemaan käytössä yhteinen valvomojärjestelmä.  

Sahalla tulee olemaan uusi toimintamalli, jossa operaattorit ohjaavat tuotantoa yhdestä valvomosta. Työtehtävät vaihtelevat valvomosta kenttäkierroksiin ja käyttäjäkunnossapitoon sekä laadun varmistamiseen.

19.01.2022 17:00Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022 13:20Valmet toimittaa automaation Baltian ensimmäiseen kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä käsittelevään biokaasulaitokseen
19.01.2022 11:11Kuitupuun painomittauksessa on mahdollista käyttää nyt myös uusia sääperusteisia ennustemalleja
19.01.2022 9:40Uusi Suomen ennätys renkaiden kierrättämisessä
19.01.2022 8:00Eränkävijöiden hatut valokeilassa Suomen Metsästysmuseolla
18.01.2022 11:22Valio lisää kaasuautojen määrää kuljetuslogistiikassaan
18.01.2022 11:00Renault Groupin vuosi 2021 - Tavoitteena tuottavuus ja sähköistyminen
18.01.2022 10:12Rautajärven Konehuolto mukaan KESLA-autonostureiden huoltoverkostoon
18.01.2022 8:20Ponsse ja Epec perustavat tuotekehitysyksikön Turkuun
17.01.2022 14:55Koura ratkaisee kuormauksen sujuvuuden

Siirry arkistoon »