Metsäalan toimijoita valmennetaan tulevaisuustiedon oivaltavaan käyttöön

11.10.2021 11:00

metsuri2.jpg

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus muotoilevat Metsämiesten Säätiön rahoituksella yhdessä tapoja, joilla metsäalalla työskentelevät voivat vahvistaa taitojaan tulevaisuustoimijoina.

Tulevaisuustyöt ovat aiempaa integroidumpi osa metsäalan päätöksenteko- ja strategiaprosesseja. Mallinnus auttaa ymmärtämään eri tekijöiden vaikutusta metsiin ja metsäalan kehitykseen, ja asiantuntijamenetelmät tuottavat näkemyksiä myös sellaisiin kysymyksiin, joista aikaisempaa aikasarjatietoa ei ole. Sekä nopeat että hitaat toimintaympäristön muutokset saattavat kuitenkin yllättää. Muun muassa koronaepidemian ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen haastaa metsäalankin toimijoita uudella tavalla. Vaikka tulevaisuutta koskevaa tietoa, ennakointitutkimuksia, katsauksia ja skenaarioselvityksiä on saatavilla paljon, tiedon jalostumisessa metsäalan organisaatioiden tarpeisiin on haasteita. 

Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat – yhteisoivaltamo (METUMO) -hankkeessa esitellään käytännönläheisesti tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä sekä uusimpia menetelmiä tulevaisuustaitojen kehittämiseksi metsäalan organisaatioiden arjessa, niin yksittäisen työntekijän työn, organisaation strategisen johtamisen kuin koko metsäalankin toiminnan kannalta. 

– Hanke tulee tarjoamaan alustan tulevaisuustaitojen yhteistoiminnalliselle kehittämiselle jatkuvan oppimisen ajattelutavan mukaisesti, toteaa Itä-Suomen yliopiston hanketta luotsaava metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala Metsätieteiden osastolta.

Esimerkiksi vihreän siirtymän, kiertotalouden tai biotalouden kehitys ei nojaudu vain metsäalalla tuotettuun tietoon ja visioihin, yritysten työntekijät, metsänomistajat, metsän virkistyskäyttäjät tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin osallistujat katsovat kehitystä eri tavoin. Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston julkaisema Katsaus metsäalan tulevaisuustöihin kuvaa, kuinka metsäalan taloudellisia muutoksia on ennakoitu ahkerasti, kun taas yhteiskunnallisia ilmiöitä on tarkasteltu vähemmän. 

Tulevaisuustiedon juurruttaminen metsäalan organisaatioiden arkityöhön ja ennakoivan otteen kehittäminen edellyttääkin käytettävissä olevan tiedon uudenlaista hyödyntämistä ja edelleen jalostamista itselle mielekkääksi: yhdessä oivaltamista! 

Metsämiesten Säätiön rahoittaman hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2.9.2020–31.3.2022) kehitetään ja koekäytetään kolme oivaltamoa, joissa sovellettavat menetelmät lähtevät metsäalan organisaatioissa tunnistetuista tarpeista. Samalla luodaan menetelmäpaletti, jota kiinnostuksen niin herätessä voidaan lähteä pilotoimaan useammassa organisaatiossa ja kokemukset saadaan jaetuksi laajalti metsäalalla käyttöön.

18.10.2021 18:00Kuljetus J.T. Raukolan Scania R770: Tyylillä tukkipinolle
18.10.2021 11:00Metsäala hakee uusia toimintamalleja nuorten koulutukseen
18.10.2021 10:00Metsäteollisuus elpyy vauhdilla
15.10.2021 17:10KATSO TÄSTÄ 15.10. KONEAGRIA ERIKOISLÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.10.2021 15:52Ford Focus päivittyy - Suomessa keväällä 2022
15.10.2021 15:38Renault Master vetyauton prototyyppi paljastetaan Hyvolution -messuilla
15.10.2021 9:00Relais Group Oyj ostaa Ruotsin suurimman riippumattoman hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltoketju STS Sydhamnens Trailer Service AB:n
15.10.2021 8:00Suomalaiset suhtautuvat nihkeästi tieliikenteen päästökauppaan
14.10.2021 18:00Multivanin uusin sukupolvi tuotantoon
14.10.2021 14:33Pratt Industriesille kolmas Valmetin OptiConcept M -kartonginvalmistuslinja Yhdysvaltoihin

Siirry arkistoon »