Jyväskylän kaupungin metsäohjelman toteutus eteni viime vuonna myös koronapandemian keskellä

28.04.2021 10:44

metsamaata.jpg

Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 toimintakertomus metsäohjelman toteutumisesta on valmistunut.

Toimintakertomuksella seurataan metsäohjelman toimenpiteiden etenemistä.

Lähimetsissä leuto talvi aiheutti haasteita

Leudon talven aiheuttamat haastavat olosuhteet hankaloittivat lähimetsissä hoitotöiden etenemistä. Roudattomuuden ja vähäisen lumipeitteen seurauksena useat talvelle 2020 kaavaillut harvennuskohteet Nenäinnimessä ja Sääksvuoressa jäivät odottamaan suotuisampia olosuhteita. Kaakkolammella ja Huhtasuolla saatiin kuitenkin talven 2020 aikana edellisvuodelta kesken jääneet työt viimeisteltyä. Töitä Sääksvuoressa ja Nenäinniemessä jatkettiin talvella 2021 kesken jääneillä alueilla.

Syksyllä 2020 työt uusilla lähimetsien hoitokohteilla Sarvivuoressa, Säynätsalossa, Lehtisaaressa, Muuratsalossa ja Kinkovuoressa käynnistettiin heti elokuussa. Muuratsalossa, Säynätsalossa ja Kinkovuoressa tekemistä jäi kuitenkin vielä tälle vuodelle ja työt jatkuvat tulevana syksynä.

Suojeluverkoston suunnittelu ja virkistysmetsien hoitosuunnitelmien laadinta jatkui

Päävirkistysalueiden hoitosuunnitelmia laadittiin vuoden 2020 aikana Keljonkankaan ja Muuratsalon alueille. Keljonkankaan alueella ensimmäisiä hoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä tehtiin jo syksyn aikana.

Metsäohjelman mukaisen suojeluverkoston suunnittelutyö jatkui vuoden 2020 aikana. Työ on hyvässä vaiheessa ja vuoden 2021 aikana tehdään vielä selvityksiä ja tarkastelua ekologisesti edustavan suojeluverkoston luomiseksi.

Koronavuodesta selvittiin hyvin metsäpalveluissa 

Alkuvuonna 2020 Suomeen rantautunut koronavirus muutti työskentelytapoja myös metsäpalveluissa. Muutoksiin sopeuduttiin nopeasti ja vaikutukset metsien hoitoon kaupungin mailla jäivät vähäisiksi. Puumarkkinoilla alkuvuoden tilanne aiheutti häiriöitä, mutta kaupungin kumppanuussopimus UPM:n kanssa tarjosi vakautta epävarmassa tilanteessa.

Metsänhoitotöitä ja hakkuita toteutettiin vuoden aikana yhteistyössä UPM:n, urakoitsijoiden ja Kunnolla töihin yksikön kanssa. Kunnolla töihin on työllisyyspalveluiden yksikkö, jossa työllistetään työikäisiä henkilöitä työkokeilun ja palkkatuen avulla. 

Kaiken kaikkiaan hakkuita tehtiin kaupungin metsissä vuoden aikana noin 347 hehtaarilla. Ainespuuta hakkuista kertyi yhteensä noin 34 800 kuutiometriä ja energiapuuta 8 200 kuutiometriä. Eniten toimenpiteitä tehtiin talousmetsissä ja ulkoilu- ja virkistysmetsissä. Pääasiassa toimenpiteet olivat harvennuksia ja jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuita. Uudistushakkuita tehtiin maltillisilla pinta-aloilla. Jyväskylän kaupungin metsäohjelma ohjaa hoidon periaatteita kaupungin metsissä.

Tutustu vuoden 2020 toimintakertomukseen: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/ajankohtaisia-metsaasioita

Lue lisää metsäohjelmasta: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/jyvaskylan-metsaohjelma

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »