PEFC:n metsästandardin päivitys loppusuoralla

21.04.2021 7:00

tukkipino-350.jpg

Kaksi vuotta kestänyt PEFC-metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyö on valmistumassa. Käynnissä on tarkistetun standardin allekirjoittaminen standardityöryhmässä toimineiden organisaatioiden toimesta. Standardityöryhmän odotetaan luovuttavan standardin ja sen laadintaa koskevat asiakirjat PEFC Suomelle toukokuussa 2021, jolloin standardi myös julkaistaan.

”Tällä tarkistuskierroksella standardityöryhmässä on ollut ennätyksellisen laaja, yli 60 organisaation kokoonpano ja laaja, monipuolisesti metsänhoidon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat kattanut asiantuntemus. Tarkistettu metsänhoidon PEFC-standardi vastaa tunnistettuihin kestävyyden haasteisiin entistäkin paremmin. Varsinkin monimuotoisuuden turvaamista ja vesiensuojelua koskien tehtiin merkittäviä muutoksia”, toteaa PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola.

Standardityöryhmässä toimineet ELY-keskusten ympäristötoimiala ja Suomen ympäristökeskus (Syke) ovat ilmoittaneet, etteivät ne allekirjoita standardia, eivätkä enää osallistu tämänkertaiseen tarkistustyöhön.

”Kiitämme ELY-keskusten ja Syken edustajia heidän panoksestaan tarkistustyössä, mikä näkyy selvästi myös lopputuloksessa. ELY-keskukset ovat todenneet, että vesiensuojelua koskevat muutokset ovat merkittäviä, ja muun muassa säästöpuiden vaikuttavuuden osalta standardissa on edistytty. Olemme iloisia yhä kasvavasta kiinnostuksesta PEFC-sertifiointia kohtaan ja laajasta osallistumisesta työryhmän toimintaan”, kiittää Kaivola. ”Nyt valmistuva työ luo pohjan noin viiden vuoden päästä käynnistyvälle metsävaatimusten tarkistamiselle, johon toivomme myöskin mahdollisimman laajaa osallistumasta.”

Kukin työhön osallistunut sidosryhmä toi työhön omat tavoitteensa ja odotuksensa, joita sovitettiin neuvottelemalla yhteen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Standardityöryhmän toiminta perustui työryhmän jäsenten asiantuntemukseen standardin aihepiiristä, uudistustyöhön liittyneisiin puheenvuoroihin ja kirjallisiin esityksiin sekä työryhmälle toimitettuihin tutkimustietoja koskeviin materiaaleihin.

”Ymmärrämme sen, että esimerkiksi ELY-keskukset eivät saaneet sisällytettyä standardiin kaikkia osallistumiselleen asettamiaan toiveita. Standardin laadinta perustuu erilaisten näkemysten ja kestävyyden osa-alueiden yhteensovittamiseen ja vastaavassa tilanteessa ovat kaikki muutkin standardityöryhmän jäsenet. On kuitenkin valitettavaa, että ELY-keskukset ja Syke päätyivät siihen, että ne eivät allekirjoita lopputulosta”, pahoittelee Kaivola. 

”ELY-keskusten taustamuistio herättää kuitenkin kysymyksiä. Standardityöryhmän toimintaa koskevat käytännöt ovat luettavissa julkisesti saatavilla olevista työryhmäkokousten pöytäkirjoista, ja ne eivät tue muistiossa esitettyjä käsityksiä. Muistio sisältää myös luonnehdintoja monista sellaisista asioista, jotka eivät sisältyneet standardityöryhmän tehtäväkuvaukseen, mutta käsittelemme myös nämä näkemykset osana PEFC-metsäsertifioinnin kehittämistä koskevaa työtämme”, linjaa Kaivola.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »