Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan joulukuussa

28.12.2020 16:11

euroja_100.jpg

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,6, kun se marraskuussa oli -4,8 ja lokakuussa -6,9. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 133 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöihin tuli vain vähäistä muutosta joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät kuukaudessa aavistuksen. Muut kolme osatekijää kohenivat hieman. Sen sijaan viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arvio oman talouden nykytilasta heikkeni selvästi ja odotus Suomen taloudesta parani jonkin verran joulukuussa. Muut kaksi osatekijää eli odotus omasta taloudesta ja kestokulutusaikeet taas pysyivät vuodessa ennallaan.

Joulukuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkkä. Muut kolme osatekijää olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotus Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyi joulukuussa ennallaan ja ankealla tasolla. Näkemys omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä synkkeni jonkin verran työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi joulukuussa suunnilleen ennallaan ja selvästi keskiarvonsa alapuolella.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat joulukuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin kohtuullisena säästämiselle ja huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin joulukuussa yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi moni harkitsi kodin peruskorjaamista.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -0,6) ja heikointa muualla Etelä-Suomessa (-7,7). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,5). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-11,0) ja työttömät (-8,4). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai joulukuussa arvon -3,5.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164
22.01.2021 7:44Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalla solmittiin joustosopimus vuodelle 2021
21.01.2021 17:45HELLAlta uuden sukupolven LED-työvalot työkoneisiin ja kuljetuskalustoon
21.01.2021 16:10Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
21.01.2021 11:52Suomen Partiolaiset: Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta
21.01.2021 9:15Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden miesten työllistyminen naisia hankalampaa

Siirry arkistoon »