Stora Ensolta tunnustuksia yhteistyökumppaneille - Turvallisuutta luodaan yhdessä

20.11.2020 14:33

1001_Sunila_trucks.jpg
Stora Enso viettää maailmanlaajuista turvallisuusviikkoa kaikissa yksiköissään 16.–22. marraskuuta. Teemaviikolla Stora Enso jakoi puunhankinnan yhteistyökumppaneilleen tunnustuksia turvallisuuden eteen tehdystä työstä.
 
Puuraaka-aineen toimitusten on kuljettava aikataulussa ja koko puunhankinnan ketjun pitää pelata yhteen sujuvasti, jotta Stora Enson tehtailla voidaan valmistaa uusiutuvia materiaaleja maailmanlaajuisille markkinoille. Tässä työssä Stora Ensolla on tukenaan noin 70 puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja metsäpalveluihin erikoistunutta yritystä eri puolilla Suomea.
 
Turvallisuusviikolla Stora Enso jakoi tunnustuksia esimerkillisesti toimiville kumppaneilleen, jotka olivat panostaneet toiminnassaan puunkorjuun ja kuljetusten turvallisuustyöhön ja -kulttuuriin.
 
– Teemme puunhankintaketjun sujuvan prosessin eteen paljon työtä ja kehitämme työtapoja jatkuvasti yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Onnistuneen puunhankinnan taustalla on paljon yhteistyötä myös turvallisuuden kehittämisessä, mistä osoituksena jaamme nyt seitsemälle yritykselle ympäri Suomea tunnustukset turvallisuuden eteen tehdystä työstä. Turvallisuutta luodaan yhdessä, sanoo Stora Enson Suomen puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto.
 
Tunnustuksen saaneet yhteistyökumppanit
 
Puunkorjuu
 
Greenway Logging Oy on Itä-Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa toimiva metsäkoneurakointiin ja koneelliseen puunkorjuuseen erikoistunut metsäpalveluyritys.
 
Tunnustuksen perustelut: Greenway Logging on aina valmis kokeilemaan uusia asioita – olipa kyse pehmeiden maiden puunkorjuuseen kehitetystä Rätt Metod -menetelmästä tai uuden turvallisuusraportointityökalun testaamisesta. Yritys tekee lisäksi paljon turvallisuushavaintoja, joista on hyötyä työtapojen kehittämisessä.


Metsäkonepalvelu Oy on koneelliseen puunkorjuuseen keskittynyt yritys, joka toimii Stora Enson kumppanina Kanta-Hämeen alueella.
 
Tunnustuksen perustelut: Metsäkonepalvelussa halutaan edistää hyvää turvallisuuskulttuuria. Yrityksen työturvallisuus ja turvallisuusraportointi Stora Enson suuntaan ei ole pakkopullaa, vaan sitä pidetään tärkeänä asiana. Metsäkonepalvelun laadukkaita turvallisuushavaintoja hyödynnetään työtapojen kehittämisessä. Turvallisuustietoisuus on näkynyt muun muassa hakkuutyömaiden turvallisuudessa, varautumisena koronapandemiaan, läheltä piti -tilanteiden raportoimisessa ja uusien kuljettajien perehdyttämisessä.

Kuljetukset
 
QTeam Systems Oy on suomalaisten kone- ja kuljetusalan yritysten verkosto, johon kuuluu myös logistiikan asiantuntijapalveluyrityksiä. Yksi QTeamin yrityksistä on Kuljetusliike O Malinen Oy, joka tarjoaa raakapuun kuljetuspalveluita sekä metsäautotiestön kunnossapitopalveluita Kainuun alueella.
 
Tunnustuksen perustelut: Kuljetusliike O Malinen Oy:ssä on aina otettu käyttöön uusimmat turvallisuustoimenpiteet ja varmistettu, että jokainen yhtiön työntekijä on omaksunut ne. Yhtiön kantava voima on ollut elämänsä kuljetusyrittäjänä toiminut Olavi Malinen, joka on nähnyt turvallisuushavaintojen laadun merkityksen turvallisuuskulttuurin parantamisessa oleellisena, eikä jokapäiväisiä välttämättömiä toimenpiteitä ole kirjattu pelkiksi tilastomerkinnöiksi. Hyvät turvallisuuskäytännöt ovat siirtyneet verkostoyritys QTeamiin, jossa erinomaista turvallisuustyötä jatketaan paitsi Kuljetusliike O Malinen Oy:n kanssa, myös muiden verkostossa olevien yritysten kanssa. QTeam on uusinut turvallisuuden perehdytysmateriaalia ja julkaissut turvallisuusviikolla puutavara-autonkuljettajien turvallisuusperehdytysvideon oman verkostonsa käyttöön.
 
Kaitaisten Kuljetus Oy on vuonna 1980 perustettu kuljetusliike, joka toimii Etelä-Savon alueella.
 
Tunnustuksen perustelut: Kaitaisten Kuljetus Oy on tehnyt valtavan hyvää työtä turvallisuuden eteen. He ovat jatkuvasti pystyneet kehittämään yrityksensä turvallisuuskulttuuria ja se näkyy myös turvallisuushavaintojen määrässä ja laadussa. Esimerkillisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa maastossa tehtyjen poikkeavien havaintojen merkitseminen tietojärjestelmän kartoille.
 
Kk-Log Oy hoitaa puunkuljetuksia Lappeenrannan ympäristökunnissa.
 
Tunnustuksen perusteet: Kk-Log Oy on yhteistyöorientoitunut kaikessa, mikä koskee puutavara-autoilijoita. He ovat olleet vapaaehtoisia testaajia, kun Imatran terminaaliin suunniteltiin kuljettajien turvallisuutta parantavan kuljettajantunnistusjärjestelmän käyttöönottoa. He ovat aktiivisia ja oma-aloitteisia huomatessaan turvallisuuteen liittyviä parannuskohteita niin terminaalissa kuin tienvarsien puuvarastoilla. Kuljetusyrittäjä Jukka Kohonen on pannut itsensä likoon juuri julkaistussa Stora Enson turvallisuusvideossa kertoen puutavara-autonkuljettajan työstä.

Tehtaiden puuterminaalit
 
Mantsinen Group Ltd Oy on hydraulisia nostureita valmistava suomalainen perheyritys Liperin Ylämyllyllä. Mantsinen myös myy logistiikkapalveluja, etenkin puutavaran käsittelypalvelua sellu- ja paperitehtaille.
 
Tunnustuksen perustelut: Mantsinen Group Ltd Oy on edistänyt turvallisuutta innovatiivisesti ollen mukana kehittämässä esimerkiksi Uimaharjun puuterminaalin toimintoja. Turvallisuustyö näkyy muun muassa tehdasalueen liikenteessä, puutavarapinojen sijainnissa sekä automaattiohjatussa hakeautossa. Keväällä he järjestivät proaktiivisesti tilanneharjoituksen koronavirustartunnan havaitsemisesta puuterminaalissa ja sen jälkeisistä konkreettisista ja maanläheisistä toimenpiteistä. Harjoitus havahdutti koronavirukselle altistuneiden jäljitettävyyden vaikeuden. Stora Ensossa otettiin myöhemmin käyttöön viikoittaiset lähikontaktilistat, joihin työntekijät itse voivat kirjata viikoittaiset lähikontaktit, jotta koronavirustartunnalle altistumista voitaisiin paremmin jäljittää.
 
RP Logistics Oy on kotkalainen logistiikan moniosaajayritys satamissa ja teollisuusalueilla.
 
Tunnustuksen perustelut: RP Logistics Oy on aktiivisesti havainnoinut Sunilan tehtaan ja terminaalin työympäristöä ja ihmisten toimintaa koko tehdasalueella. Havainnoissa korostuu ihmisten käyttäytyminen sekä positiivisella että rakentavalla tavalla. Turvallisuushavaintojen ja -ilmoitusten kautta Stora Enso on myös pystynyt kohdistamaan omia turvallisuustoimia ja parannushankkeita yhteisen turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkkejä ovat muun muassa liikenneväylien korjaukset, valaistus ja rakennusten kunto.
 
Stora Enson turvallisuusviikko

Stora Enson vuosittainen turvallisuusviikko järjestetään 16.-22. marraskuuta. Turvallisuusviikolla Stora Enso tuo esiin parhaita käytäntöjä ja menestystarinoita työturvallisuuden kehittämiseksi sekä korostaa toisista huolehtimisen merkitystä. Vuonna 2020 turvallisuusviikon tapahtumat järjestetään suurimmaksi osaksi verkossa.
 
Lue lisää Stora Enson turvallisuusviikosta: https://www.storaenso.com/fi-fi/newsroom/news/2020/11/digital-safety-innovations-show-agility-in-pandemic-times

16.05.2021 15:50Hinausautot K. Sulingon uusi Scania 730 S: Hinausautojen kuningas
15.05.2021 16:30Hakkuukoneen kuljettajilla kovat odotukset kuljettajaa avustavia järjestelmiä kohtaan
15.05.2021 11:33John Deere Forestry tukee nuoria lupaavia urheilijoita
14.05.2021 22:23KATSO TÄSTÄ 14.5. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
14.05.2021 21:00Varastossamme on vielä auto-,ja perävaunusarjoja edullisella 2020 hinnaston hinnoittelulla.
14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia

Siirry arkistoon »