Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:21079469 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

27.11.2020 9:45Reault Trucksilla huipputarjous Master pakettiautoistaLue lisää »27.11.2020 9:03Puun kuiva-aineiden kulutus ylti vuonna 2019 lähes 40 miljoonaan tonniinLue lisää »26.11.2020 16:55HCT-tutkimusten uusimpia tuloksiaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

27.11.2020 9:45Reault Trucksilla huipputarjous Master pakettiautoistaLue lisää »27.11.2020 9:03Puun kuiva-aineiden kulutus ylti vuonna 2019 lähes 40 miljoonaan tonniinLue lisää »26.11.2020 16:55HCT-tutkimusten uusimpia tuloksiaLue lisää »

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Mallikasta tekemistä

20.10.2020 9:03

ponsse-scorpion-7_reference.jpg

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020:

- Liikevaihto oli 431,4 (Q1-Q3/2019 464,1) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 155,0 (Q3/2019 148,3) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 43,4 (Q1-Q3/2019 46,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,1 (10,0).

- Q3 liiketulos oli 21,6 (Q3/2019 16,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 13,9 (10,9).

- Tulos ennen veroja oli 22,7 (Q1-Q3/2019 45,1) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,5 (14,1) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,52 (1,23) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 47,5 (52,6) prosenttia.

- Tilauskanta oli 178,5 (326,4) miljoonaa euroa.

- Uusi tulosohjaus: Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 hieman pienempi kuin 2019.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuoden kolmas neljännes oli Ponssella mallikas vaikeasta tilanteesta huolimatta. Toisella neljänneksellä vaivanneet komponenttien saatavuusongelmat väistyivät ja kysyntä piristyi lähes kaikilla markkinoilla. Markkinoiden lievä piristyminen ja Ponsse-verkostomme erinomaiset otteet kirvoittivat tilausten arvon kolmannella neljänneksellä 161,2 (116,9) miljoonaan euroon. Tilauskantamme pysyi samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä ollen 178,5 (326,4) miljoonaa euroa. Tilanteeseen nähden tämä on erinomainen suoritus, sillä ajoimme tehdasta täydellä kapasiteetilla koko neljänneksen ajan lomakautta lukuun ottamatta.

Olemme sopeutuneet pandemia-aikaan tehokkaasti. Työelämän raju muutos etätöineen on toiminut Ponssella erinomaisesti ja olemme pystyneet pitämään projektit tehokkaasti käynnissä kaikissa toiminnoissa. Tehtaamme viime vuosien onnistuneet investoinnit ja erinomainen henkilöstömme ovat avainroolissa tehtaan hyvän operatiivisen toiminnan mahdollistamisessa. Tehtaamme on täysin aikataulussa ja tekemisemme kehittyy voimakkaasti jatkuvan parantamisen siivittämänä. Toimittajaverkoston häiriöt ovat helpottuneet muutamia yksittäisiä yrityksiä lukuun ottamatta.

Olemassa olevan tilauskannan ansiosta pystyimme lomien jälkeen pyörittämään tehdastamme täydellä kapasiteetilla, mikä siivitti yhtiön kaikkien aikojen parhaaseen kolmannen neljänneksen suoritukseen. Liikevaihtomme kolmannella neljänneksellä oli erinomainen 155,0 (148,3) miljoonaa euroa. Asiakkaamme olivat hyvin työllistettyjä koko neljänneksen ajan, mikä näkyi ilahduttavasti huoltopalvelujemme liikevaihdon positiivisena kehityksenä. Samalla vaihtokonemyynti nousi selvästi toisen neljänneksen matalalta tasolta.

Liiketoiminnan aktiivisuuden noustessa yhtiössä ei ollut lomautuksia, mutta tehokas kulukuuri mahdollisti erinomaisen kannattavuuden. Ponssen liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 21,6 (16,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 13,9 (10,9). Vaikka olemme liikevaihdossa hieman viime vuotta perässä, kannattavuutemme on edellisvuoden tasolla ensimmäisen yhdeksän kuukauden jälkeen. Tämä on pitkälti kolmannen neljänneksen onnistumisen ansioita. Kumulatiivinen rahavirta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 15,5 (14,1) miljoonaa euroa. Vaihtokonevarastomme on edelleen hieman korkea normaalitilanteeseen verrattuna, mutta markkinatilanteen parantuminen on alkanut vaikuttamaan myös vaihtokonevaraston tasoon laskevasti.

Kolmannen neljänneksen onnistumisesta huolimatta markkinoilla on edelleen merkittävää epävarmuutta. Arviomme mukaan kuluvana vuonna kokonaismarkkina on tullut alas noin 20 %. Muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa merkittävästi ja pienentynyt tilauskanta ei tarjoa enää liiketoiminnan syklisyydelle sitä suojaa mitä se on menneinä vuosina antanut. Jatkamme panostuksiamme myyntiin, huoltoon ja varaosien saatavuuteen normaalisti, ja palvelemme asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan.

Tehdas jatkaa kahdessa vuorossa täydellä kapasiteetilla lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen tilauskanta ei anna mahdollisuutta kahteen vuoroon, ja tehdas on yhdessä vuorossa marras- ja joulukuun ajan. Verkostomme tekee hartiavoimin töitä, jotta saamme riittävästi töitä Vieremän tehtaallemme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme edelleen tiukasti turvallisuusohjeita koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tärkeintä on turvata henkilökuntamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveys kaikissa olosuhteissa.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 431,4 (464,1) miljoonaa euroa, joka on 7,0 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,7 (77,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,2 (38,6) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 24,1 (20,0) prosenttia, Venäjä ja Aasia 12,4 (16,3) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 20,8 (24,7) prosenttia sekä muut maat 0,5 (0,4) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 43,4 (46,6) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,1 (10,0) prosenttiaKonsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,3 (21,7) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 61,0 (67,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 33,5 (41,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -20,7 (-1,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli –18,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 109,2 (108,4) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,6 (34,5) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,52 (1,23) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 511,7 (416,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 172,5 (162,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 47,3 (46,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 123,3 (35,6) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 239,9 (214,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 228,1 (202,0) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 161,8 (89,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 39 %. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 38,5 (53,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 16,0 (24,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,5 (52,6) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,5 (14,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli –12,2 (-21,2) miljoonaa euroa.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 378,6 (508,5) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 178,5 (326,4) miljoonaa euroa.

JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 15,2 (13,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 6,0 (4,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 12,3 (21,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Patrick Murphy (Irlanti),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 768 (1 758) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 759 (1 747) henkilöä.

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2020 oli 2 465 654 kappaletta, joka on 8,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 61,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 19,36 euroa osakkeelta ja ylin 33,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 23,70 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 663,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 27.5.2020.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Koronapandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien että rahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Nopeasti muuttuneen markkinaympäristön takia Ponsse perui 17.3.2020 antamallaan tulosvaroitustiedotteella aikaisemman tulosohjauksen, jonka mukaan konsernin euromääräisen liikevoiton odotettiin olevan vuonna 2020 samalla tasolla kuin 2019.

Ponssen loppuvuoden näkymät ovat selkeytyneet ja tämä mahdollistaa tulosohjauksen antamisen kuluvalle vuodelle.

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 hieman pienempi kuin 2019.

Edelleen on epävarmaa, kuinka kauan ja miten vahvana koronapandemia tulee jatkumaan. Sen vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

27.11.2020 9:45Reault Trucksilla huipputarjous Master pakettiautoista
27.11.2020 9:03Puun kuiva-aineiden kulutus ylti vuonna 2019 lähes 40 miljoonaan tonniin
26.11.2020 16:55HCT-tutkimusten uusimpia tuloksia
26.11.2020 14:05Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n vuoden 2020 jälkimarkkinabarometri - Haasteiden vuosi
26.11.2020 10:11Helsingin Vene 21 Båt -messut ajautui karille - näyttely jatkuu verkossa
26.11.2020 8:18Mustang Mach 1 Suomeen
25.11.2020 11:15"Simply the Best": MAN TGX - Vuoden kuorma-auto 2021
25.11.2020 9:15Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie avataan liikenteelle Turussa 26.11.
25.11.2020 9:00DAF tuo tuo uusia varustelupaketteja CF ja XF -sarjan autoihin
24.11.2020 16:20Suvanto Trucksin DAF-myyntiin Vesa Nurmi

Siirry arkistoon »