Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:17004469 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.4.2020 15:11Suomen metsät ovat tiheytyneet ja järeytyneet - vanhojen puiden määrä on ennallaanLue lisää »9.4.2020 9:00Uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluunLue lisää »8.4.2020 19:11Koneosapalvelun toimitilojen laajennus Vilppulassa on valmistunutLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.4.2020 15:11Suomen metsät ovat tiheytyneet ja järeytyneet - vanhojen puiden määrä on ennallaanLue lisää »9.4.2020 9:00Uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluunLue lisää »8.4.2020 19:11Koneosapalvelun toimitilojen laajennus Vilppulassa on valmistunutLue lisää »

KILA:lta lausunto vuosina 2020?2023 sovellettavien verohuojennuspoistojen käsittelystä

26.03.2020 15:55

streamliner.jpg

Taloushallintoliitto: Kirjanpitolautakunta on eilen 25.3.2020 julkaissut omaehtoisen lausunnon (2020/1999) verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi.

Pien- tai mikroyritykselle on mahdollista perustaa koneiden ja kaluston poistolaskentansa menojäännösmenetelmään. Tällöin kullekin tilikaudelle kuuluvat poistot lasketaan poistosuunnitelman mukaisesti yhtenä eränä hyödykeryhmäkohtaisesta menojäännöksestä.

Koneiden ja kaluston myyntihinta voidaan vähentää pysyvien vastaavien menojäännöksen arvosta, jolloin tilikauden ja seuraavien tilikausien poistot vastaavasti vähenevät. Jos myyntihinta ylittää koneiden ja kaluston koko menojäännöksen määrän, kirjataan myyntihinta tältä osin tuotoksi ja esitetään tuloslaskelman kohdassa ”Liiketoiminnan muut tuotot”

Verohuojennuslain mukaisten hyödykkeiden poistokäsittely
Mikäli pien- ja mikroyritys perustaa poistosuunnitelma verohuojennuslain mukaisiin poistoihin, KILA:n mukaan tämä edellyttää erillistä hyödykekohtaista käsittelyä. Niin suunnitelmapoisto kuin sillä vähennetty jäännös hankintamenosta käsitellään hyödykekohtaisesti.

Myös myynnit käsitellään hyödykekohtaisesti. Poistamattoman hankintamenon määrän ylittävä tuotto esitetään tuloslaskelman kohdassa ”Liiketoiminnan muut tuotot”, ja myyntitappio kohdassa ”Liiketoiminnan muut kulut”.

Se osa verohuojennuslain mukaisen poiston kohteena olevan hyödykkeen hankintamenosta, jota ei ole ehditty poistaa verohuojennuslain perusteella, siirtyy lain voimassaoloajan päätyttyä vähennettäväksi tavanomaisella tavalla.

Liitetiedot
Jos suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja, niistä ei erikseen tarvitse tehdä selkoa tilinpäätöksen liitetiedoissa (tilinpäätöksen laatimisperiaatteet).

KILA:n mukaan pien- ja mikroyritysten tilinpäätöstiedoista annetussa asetuksessa käytetty ilmaisu ”verotuksen enimmäispoistot” viittaavan tavanomaisiin, toistaiseksi voimassaoleviin verolain säännöksiin. Määräaikaisen verohuojennuslain mukaiset nopeutetut poistot eivät näin kuulu ”verotuksen enimmäispoistoihin”.

Kilan mukaan hyvän kirjanpitotavan mukaista on, että verohuojennuslain mukaisten poistojen käyttämisestä suunnitelmapoistoina ilmoitetaan tilinpäätöksessä. Lisäksi lautakunta suosittelee kuvaamaan menettelyn vaikutusta tilikauden tulokseen.

Muuta
Lausunnossa ei suoraan mainita, että myös itse valmistetut hyödykkeet voivat olla verohuojennuspoistojen kohteena. Epäsuorasti se kerrotaan, kuvaamalla miten hankintameno muodostuu. Taloushallintoliiton Verohallinnolta saaman tiedon mukaan korotettuja poistoja voidaan verotuksessa soveltaa niin uusina ostettuihin kuin itse valmistettuihinkin hyödykkeisiin.

Lausunnossa ohjeistetaan myös kirjausketjun seurantaan ja tase-erittelyjen sisältöön sekä annetaan liitetietoesimerkki, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin lausuntoon itse tutustumalla.

Tilisanomien numeroon 3/2020 on tulossa artikkeli verovuosina 2020–2023 sovellettavista korotetuista poistoista. Lehti ilmestyy ke 20.5.2020. Aihetta käsitellään myös Taloushallintoliiton kevään verkkokoulutuksissa, joten kannattaa seurata koulutustarjontaa.

09.04.2020 15:11Suomen metsät ovat tiheytyneet ja järeytyneet - vanhojen puiden määrä on ennallaan
09.04.2020 9:00Uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluun
08.04.2020 19:11Koneosapalvelun toimitilojen laajennus Vilppulassa on valmistunut
08.04.2020 12:11Taimikoiden ja nuorten metsien hoidon työnjäljessä ei paranemisen merkkejä
08.04.2020 8:00Kamerat taustapeilien tilalle - onko se edes mahdollista? Kaikki mitä olet aina halunnut tietää MirrorCam-kamerajärjestelmästä
08.04.2020 6:20KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! uutislähetys - juontajana Helena Riihitupa
07.04.2020 16:00Dachserin kasvun keskiössä maantiekuljetukset
07.04.2020 12:30Toimiva ja kestävä JPRoller -suojaverho puutavaranostureihin
07.04.2020 11:19Kotkamillsin kartongeille Joutsenmerkki
07.04.2020 11:10Stora Enson eMetsässä on nyt lisää hyötytietoa metsänomistajille

Siirry arkistoon »