Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:13799709 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.7.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöönLue lisää »23.7.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaanLue lisää »23.7.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätönLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.7.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöönLue lisää »23.7.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaanLue lisää »23.7.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätönLue lisää »

Energiatehokkuuden rooli nousussa sekä kone- että autoyrityksissä

Share |
09.02.2019 16:01

kalle1.jpg

Itä-Suomen yliopisto selvitti Stora Enso Metsän laajavastuisten kone- ja autoyritysten energiatehokkuuden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Yrittäjät suhtautuvat positiivisesti energiatehokkuuteen ja uskovat energiatehokkuuden merkityksen kasvuun heidän yrityksensä toiminnassa.

(kuva yllä: Mitäpä jos korjuuketjun polttoainesäiliöistä säästyisi keskimäärin 40 litraa jokaiselta hakkuutyömalta seuraavalle savotalle tänä vuonna? - Kuinka paljon pienempi polttoainelasku siitä muodostuisi?)

Kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisi 8. lokakuuta 2018 raporttinsa, jossa vaaditaan ripeitä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, viimeisten kuukausien yleisimpiä puheenaiheita Suomessa ovat olleet metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä hiilensidonta, hiilinielut ja sähköautoilu. Myös energiatehokkuus on ollut vahvasti esillä ilmastonmuutoskeskusteluissa.

Stora Enso mukana ilmastotalkoissa

Stora Enso julkaisi vuonna 2017 strategisen energia- ja ilmastolinjauksensa (Stora Enso´s Policy for Energy and Carbon), jossa tavoitteena on vähentää: 1) sähkön ja lämmön ominaiskulutusta myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden yhteensä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2010 ja 2) hiilidioksidipäästöjä myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden yhteensä 35 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2006 tasosta.

- Stora Ensossa asettuja strategisia energia- ja ilmastotavoitteita johdetaan ISO 50001 -standardin mukaisen energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän avulla. Stora Enso Metsä otti käyttöön ISO 50001:n mukaisen energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän ja energiatehokkuusohjelman vuonna 2015. Stora Enso Metsässä tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta neljä prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2015. Jotta asetettu energiatehokkuustavoite voidaan saavuttaa, on energiatehokkuus otettava yhä keskeisemmäksi osaksi läpi koko puunhankintaketjun. Erittäin tärkeässä roolissa on sekä puunkorjuu että puutavaran kaukokuljetus ja niiden energiatehokkuus ja päästöt, kertoo Stora Enson Kalle Kärhä.

Itä-Suomen yliopisto selvitti energiatehokkuuden nykytilaa Stora Enso Metsälle urakoivissa puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetusyrityksissä ja kuvasi yrittäjien tulevaisuuden tarpeita sekä näkemyksiä liittyen energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen. Tutkimukseen haastateltiin 25 puunkorjuu- ja 25 puutavaran kaukokuljetusyrittäjää vuosi sitten marras-joulukuussa 2017. 

kalle2.jpg

(kuva: Haastateltujen puunkorjuuyrittäjien listaamat kaksitoista tärkeintä tekijää, joilla on eniten vaikutusta energiatehokkaaseen puunkorjuuseen. Koneyrittäjät arvioivat tutkimuksessa yhteensä 36 tekijän vaikutusta energiatehokkaaseen puunkorjuuseen.)

Energiatehokkuuskoulutusta tarvitaan lisää

Haastatellut yrittäjät kertoivat, että heidän yrityksensä kuljettajat ovat olleet energiatehokkuuteen liittyvässä koulutuksessa kuluneen kahden vuoden (2016 ja 2017) aikana. Yleisimmin mainittu energiatehokkuuskoulutus oli kone- ja autovalmistajien järjestämät käyttökoulutukset uusien metsäkone- ja puutavara-autotoimitusten yhteydessä. 

- Käyttökoulutuksissa on käyty läpi koneiden ja autojen tuottavaa ja energiatehokasta käyttöä sekä erilaisiin tilanteisiin soveltuvia teknisiä säätöjä. Lisäksi kaukokuljetusyrittäjistä lähes kolme neljäsosaa kertoi, että heidän yrityksensä kuljettajat olivat osallistuneet lakisääteisille ennakoivan ajon koulutuksille kahden viime vuoden aikana, sanoo Kärhä.

Puunkorjuuyrittäjistä yli kolme neljäsosaa ja kaukokuljetus- yrittäjistä yli 90 prosenttia sanoi, että energiatehokkuuskoulutuksille on tarvetta heidän yrityksissään tulevina vuosina. 

- Puunkorjuuyrittäjistä moni nosti esille koulutukset liittyen erityisesti energiatehokkaisiin työmenetelmiin ja koneiden optimaalisiin säätöihin. Kaukokuljetusyrittäjistä yli puolet kertoi, että heidän yrityksensä kuljettajat osallistuvat ennakkoivan ajon koulutuksiin vuosina 2018 ja 2019, Kärhä kertoo.

kalle3.jpg

(kuva: Haastateltujen puutavara-autoyrittäjien listaamat kaksitoista tärkeintä tekijää, joilla on eniten vaikutusta energiatehokkaaseen puutavaran kaukokuljetukseen. Autoyrittäjät arvioivat tutkimuksessa niin ikään yhteensä 36 tekijän vaikutusta energiatehokkaaseen kaukokuljetukseen.)

Luotettavuus tärkein tekijä investoinneissa

Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä ovat olleet tärkeimmät kriteerit, kun heidän yritykseensä oli han- kittu uutta puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetuskalustoa kahden viime vuoden (2016 ja 2017) aikana. Tutkimuksen perusteella puunkorjuuyrityksissä tärkeimmät kriteerit koneinvestoinneissa olivat olleet koneiden luotettavuus ja huoltoverkoston kattavuus, ostetun metsäkoneen soveltuvuus niin harvennuksille kuin päätehakkuille sekä koneiden ergonomia. 

- Puutavaran kaukokuljetus- yrittäjien listan neljän kärki oli: akselien määrä ja maksimipainojen (76 tonnia) hyödyntäminen puutavara-autoissa, autojen luotettavuus sekä energiatehokkuus. Vastaavasti puunkorjuuyrittäjien listalla energiatehokkuus viime vuosien koneinvestoinneissa oli vasta sijalla kymmenen, analysoi Kärhä tutkimuksen tuloksia. 

Polttoainetehokkuuden rooli erilainen

Yrittäjiltä kysyttiin myös, mit- kä ovat tärkeimmät tekijät energiatehokkaan puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kannalta. Puutavaran kaukokuljetusyrittäjät korostivat puutavara-autojen polttoainetehokkuutta enemmän kuin puunkorjuuyrittäjät metsäkoneiden polttoainetehokkuutta: puunkorjuuyrityksissä metsäkoneiden polttoainetehokkuus (litraa per m3) oli sijalla yksitoista, kun puutavara- autojen polttoainetehokkuus (litraa per tonnikilometri) nähtiin tärkeimpänä tekijänä energiatehokkaan puutavaran kaukokuljetuksen kannalta.

- Puunkorjuuyrittäjät näkivät tärkeimpinä tekijöinä energiatehokkaan puunkorjuun kannalta metsäkoneen kuljettajien ammattitaidon, motivaation ja asenteen, leimikoiden koon (m3/työmaa), pystyvarantojen riittävyyden, korjuuta haittaavan alikasvoksen määrän, metsäkuljetusmatkan ja puutavaralajien määrän korjuutyömaalla, listaa Kärhä.

Yhdessä energiatehokkuutta parantamaan

Yrittäjät suhtautuivat positiivisesti energiatehokkuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi 92 prosenttia puunkorjuuyrittäjistä ja 88 prosenttia kaukokuljetusyrittäjistä arvioi, että energiatehokkuus tulee jatkossa korostumaan heidän yrityksensä toiminnassa. 

- Lisäksi lähes kaikki yrittäjät kokivat, että energiatehokkuudella on positiivinen vaikutus heidän yrityksensä kannattavuuteen. Yrittäjät ennustivat myös, että tehdessään jatkossa metsäkone- ja puutavara-autoinventointejaan energiatehokkuuden rooli korostuu, toteaa Kärhä. 

Myönteinen suhtautuminen energiatehokkuutta kohtaan luo hyvän asetelman olla edelläkävijänä kehittämässä tulevaisuuden energiatehokasta puunhankintaa.

23.07.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöön
23.07.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaan
23.07.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätön
22.07.2019 16:11Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kansainvälinen arviointi on tärkeä vaihe kohti UNESCO Global Geopark -jäsenyyttä
22.07.2019 15:11Teollisuuden liikevaihto kasvoi toukokuussa 3,0 prosenttia
22.07.2019 8:52Thule-polkupyörätelineet Kahalta
21.07.2019 15:22Palfinger Epsilon: Vahvaa panostusta puutavaranostureihin
21.07.2019 13:11Suomessa luvassa keskinkertainen viljasato - 3,6 miljardia kiloa
21.07.2019 9:00Talvirenkaat hevoskuljetusautoon ja Teboil Diamondia
20.07.2019 15:01AMV Metsäpalvelu Oy: Tehokasta urakointia harvennushakkuilla

Siirry arkistoon »