Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:13799615 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.7.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöönLue lisää »23.7.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaanLue lisää »23.7.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätönLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.7.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöönLue lisää »23.7.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaanLue lisää »23.7.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätönLue lisää »

Valmet: Saadut tilaukset kasvoivat 3,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 257 miljoonaan euroon vuonna 2018

Share |
07.02.2019 13:01

valmet_logo_rgb.jpg

Loka-joulukuu 2018: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 11,5 prosenttiin

 • Saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia 1 026 miljoonaan euroon (727 milj. euroa). 
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Paperit- liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 984 miljoonaa euroa (967 milj. euroa). 
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Sellu ja energia - liiketoimintalinjoilla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laski Paperit- liiketoimintalinjalla. 
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 113 miljoonaa euroa (81 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,5 prosenttia (8,4 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta bruttokatteesta ja parantuneesta projektien toteuttamisesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,33 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 143 miljoonaa euroa (89 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2018: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia 3 722 miljoonaan euroon (3 272 milj. euroa). 
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla muilla alueilla paitsi Kiinassa, jossa saadut tilaukset laskivat.
 • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 3 325 miljoonaan euroon (3 058 milj. euroa). 
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla. 
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 257 miljoonaa euroa (218 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia (7,1 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen. 
 • Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,81 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -16 miljoonaa euroa (-17 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 284 miljoonaa euroa (291 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 64 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

 

Globaali noususuhdanne on heikentynyt. IMF ennustaa nyt, että globaali talous kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2019 ja 3,6 prosenttia vuonna 2020, mikä on 0,2 ja 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime lokakuun ennusteet, joita oli jo laskettu. Globaalin kasvun riskit ovat kasvamaan päin. Kaupan jännitteiden kiristyminen on yksi suurimmista riskeistä ennusteiden toteutumiselle. Rahoitusehdot ovat jo kiristyneet syksystä. Kaupan jännitteiden voimistumisen lisäksi useat tekijät voisivat aiheuttaa kasvun heikkenemistä, varsinkin kun sekä julkinen että yksityinen velkaantuminen on korkealla tasolla. Näitä riskitekijöitä ovat mm. Iso-Britannian sopimukseton ero EU:sta ja Kiinan talouskasvun oletettua voimakkaampi hidastuminen. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 21.1.2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

 

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperimarkkinalla on laskenut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla). 

 

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- ja energiamarkkinoille

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva vuosi Valmetille

 

"Vuonna 2018 vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia 1,7 miljardiin euroon1. Paperit-liiketoimintalinjalla oli jälleen poikkeuksellisen vahva vuosi, kun saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon. Myös Sellu ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset ylsivät 1 miljardiin euroon vuonna 2018, ja saadut tilaukset kasvoivat sekä energia- että selluliiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia 3 722 miljoonaan euroon, ja tilauskanta kasvoi ennätyskorkealle 2,8 miljardin euron tasolle. 

 

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuonna 2018 ja oli 3,3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 18 prosenttia 257 miljoonaan euroon. Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia, joten myös vuonna 2018 marginaali parani edellisvuodesta.

 

Vuoden aikana kehitimme teollisen internetin tarjoomaamme, edistyimme tutkimuksessa ja kehityksessä, jatkoimme henkilöstön kehittämistä ja säilytimme asemamme johtavana yhtiönä kestävässä kehityksessä. Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) laski 20 prosenttia, mikä on tehnyt Valmetista turvallisemman työpaikan.

 

Kokonaisuudessaan 2018 oli meille vahva vuosi, ja olen tyytyväinen vuoden aikana aikaansaamaamme hyvään kehitykseen. Samalla meidän on edelleen mahdollista jatkossa parantaa. Ennätyskorkea tilauskanta antaa meille vahvat lähtökohdat vuoteen 2019."

 

1 Sisältäen sisäiset saadut tilaukset Automaatio-liiketoimintalinjan osalta.

Avainluvut1

 

Milj. euroa

Q4/2018

Q4/2017

Muutos

2018

2017

Muutos

Saadut tilaukset

1 026

727

41 %

3 722

3 272

14 %

Tilauskanta2

2 829

2 458

15 %

2 829

2 458

15 %

Liikevaihto

984

967

2 %

3 325

3 058

9 %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA

113

81

39 %

257

218

18 %

% liikevaihdosta

11,5 %

8,4 %

 

7,7 %

7,1 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

110

69

60 %

241

202

20 %

% liikevaihdosta

11,2 %

7,1 %

 

7,2 %

6,6 %

 

Liikevoitto (EBIT)

102

61

69 %

211

170

24 %

% liikevaihdosta

10,4 %

6,3 %

 

6,4 %

5,6 %

 

Tulos ennen veroja

100

57

73 %

205

158

30 %

Tulos

74

49

50 %

152

121

25 %

Tulos per osake, euroa

0,49

0,33

51 %

1,01

0,81

25 %

Tulos per osake, laimennettu, euroa

0,49

0,33

51 %

1,01

0,81

25 %

Oma pääoma per osake, euroa2

6,31

6,09

4 %

6,31

6,09

4 %

Liiketoiminnan rahavirta

143

89

61 %

284

291

-3 %

Rahavirta investointien jälkeen

119

70

69 %

208

227

-9 %

Oman pääoman tuotto (ROE)3

 

 

 

16 %

13 %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja3

 

 

 

19 %

14 %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

43 %

42 %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

-23 %

-11 %

 

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 45.

Kauden lopussa.

3 Vuoden 2017 lukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia lukuja vuodelta 2016.  

 

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q4/2018

Q4/2017

Muutos

2018

2017

Muutos

Palvelut

325

282

15 %

1 315

1 242

6 %

Automaatio

94

91

3 %

330

317

4 %

Sellu ja energia  

451

151

>100 %

1 000

678

47 %

Paperit

156

203

-23 %

1 077

1 035

4 %

Yhteensä

1 026

727

41 %

3 722

3 272

14 %

 

Tilauskanta, milj. euroa

31.12.2018

31.12.2017

Muutos

30.9.2018

Yhteensä

2 829

2 458

15 %

2 791

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q4/2018

Q4/2017

Muutos

2018

2017

Muutos

Palvelut

366

340

8 %

1 219

1 178

3 %

Automaatio

106

104

3 %

306

296

3 %

Sellu ja energia

232

219

6 %

863

800

8 %

Paperit

280

304

-8 %

937

784

19 %

Yhteensä

984

967

2 %

3 325

3 058

9 %

 
23.07.2019 18:01Falken tarjoaa laaturenkaat vaativaan puutavara-autokäyttöön
23.07.2019 15:02Ministeri Leppä: Suomi on sitoutunut globaalin metsäkadon torjuntaan
23.07.2019 8:00IVECO - I'm Unstoppable - Olen pysäyttämätön
22.07.2019 16:11Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kansainvälinen arviointi on tärkeä vaihe kohti UNESCO Global Geopark -jäsenyyttä
22.07.2019 15:11Teollisuuden liikevaihto kasvoi toukokuussa 3,0 prosenttia
22.07.2019 8:52Thule-polkupyörätelineet Kahalta
21.07.2019 15:22Palfinger Epsilon: Vahvaa panostusta puutavaranostureihin
21.07.2019 13:11Suomessa luvassa keskinkertainen viljasato - 3,6 miljardia kiloa
21.07.2019 9:00Talvirenkaat hevoskuljetusautoon ja Teboil Diamondia
20.07.2019 15:01AMV Metsäpalvelu Oy: Tehokasta urakointia harvennushakkuilla

Siirry arkistoon »