Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.

Kuva-albumi / Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7. (kuva Hannu Pohjonen)
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..
Tawastia Truck Weekend 2017, Hämeenlinna 14.-15.7.
Tawastia Truck Week..