Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle

03.08.2021 11:00

keslalogo.jpg

Kesla Oyj konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle. Tulos koheni selvästi vertailukaudesta.

Katsauksen vertailukausi on tammi-kesäkuu 2020.

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kohenivat selvästi vertailukauteen nähden
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 27,3 % vertailukaudesta 11,9 miljoonaan euroon (4-6/2020 9,4 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 898 tuhatta euroa (115 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 483 tuhatta euroa positiivinen (1 145 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,23 euroa (0,02 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Kertaluonteiset erät: Emoyhtiö purki Amkodoria koskevan luottotappiovarauksen 353 tuhatta euroa kesäkuussa.

 Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni merkittävästi
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta 21,0 miljoonaan euroon (1-6/2020 19,8 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 789 tuhatta euroa (246 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 321 tuhatta euroa positiivinen (2 556 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 24,0 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,17 euroa (0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

 Tilikauden 2021 näkymät:   

 • Vanha ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.
 • Uusi ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon saatujen tilausten kertymä oli ennätyksellinen 36 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden jäi vielä maltilliseksi noin 6 prosenttiin, koska toimittajaverkoston pullonkaulat rajoittivat hyvän kysyntätilanteen nopeaa hyödyntämistä etenkin ensimmäisellä kvartaalilla. Tilauskanta kasvoi ennätyksellisen suureksi 24 miljoonaan euroon. Onnistuimme nostamaan laskutusvauhtia katsauskauden loppua kohti ja kesäkuun liikevaihto oli erittäin hyvää tasoa. Suotuisan kehityksen vuoksi muutamme tilikauden näkymän aiempaa paremmaksi.

Keslalle keskeisten vientimaiden kysyntä koheni edellisvuodesta selvästi. Erityisen vahvaa kasvu oli Venäjällä, kotimaassa ja lähialueidemme ohessa Pohjois-Amerikassa. 

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa autonostureiden ja traktorivarusteiden liiketoiminnoissa. Puunkorjuulaitteiden laskutus jäi edellisvuodesta heikon ensimmäisen kvartaalin vuoksi eikä toisen kvartaalin aikana tapahtunut voimakas kasvu riittänyt kattamaan heikkoa alkuvuotta. Varaosamyynnin liikevaihto kasvoi yli 20 % eli selvästi konekauppaa enemmän. Laskutuksen keskimääräinen bruttomyyntikatetaso heikkeni runsaalla prosenttiyksiköllä vertailukaudesta. Ostomateriaalien hintojen nousuun vastattiin normaalia tiheämmin tehdyin hinnastopäivityksin. 

Covid-19 pandemian vaikutukset ilmenivät ostomarkkinoilla pidenneinä toimitusaikoina ja materiaalihintojen nousuina. Etätyöjärjestelyt ja hygieniajärjestelyjen tehostaminen pitivät henkilöstön toimintakyvyn hyvänä. 

Valko-Venäjälle asetetut henkilöpakotteet rajoittivat yhtiön liiketoimintaa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Toimitukset Amkodor-Onego -yhtiölle Petroskoihin käynnistettiin kesäkuussa perusteellisten laillisuusselvitysten jälkeen. Tämän Lisäksi Kesla ja Amkodorin EU:ssa sijaitseva hankintayhtiö ovat sopineet Keslan myyntisaamisten maksusta. Hankintayhtiö on hakenut toimivaltaiselta viranomaiselta EU:n pakotteiden soveltamisohjeiden mukaista valtuutusta maksaa kyseinen velka yhtiön jäädytetyistä varoista. Valtuutushakemuksen jättämisen Valtuutushakemuksen jättämisen yhteydessä Kesla purki tehdyn runsaan 350 tuhannen euron luottotappiovarauksen Amkodor-saatavistaan, mikä paransi katsauskauden tulosta kertaluonteisesti.

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni edellisvuoden 2,6 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon, mutta se pystyttiin pitämään selvästi positiivisena voimakkaasta kysynnän kasvusta huolimatta. Nettovelkaantumisaste parani selvästi vertailukauteen nähden, ja omavaraisuusaste pysyi tavoitellulla tasolla. Konsernin tulos koheni selvästi vertailukauteen nähden hyvän toisen kvartaalin ansiosta.

Keslan investointiohjelman, NOSTE-hankkeen, puitteissa yhtiö päätti tilata älykkään särmäyslaitteen, koneistuskeskuksen sekä kolme FMS-hitsaussolua. Hankkeen toteutukset ja sitovat tilaukset ovat tähän mennessä yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeen viimeisten merkittävien investointien valmistelut ovat loppusuoralla, ja kaikkien suunniteltujen investointien odotetaan olevan tuotantokäytössä ensi kesänä.

 Kesla lanseerasi katsauskaudella useita uuden sukupolven 22-sarjan autonosturimalleja sekä järeän 326T traktorikuormaimen ammattikäyttöön urakoitsijasegmenttiin. Kierrätysnostureiden tarjontaa laajennettiin ohjaamollisiin nostureihin. Näiden lisäksi puolustusvoimien tarpeisiin kehitetty traktorin maastokelpoinen monitoimiperävaunu lisälaitteineen saatiin tuotanto- ja myyntivalmiuteen ensimmäisen tilauksen kera kuluneen kvartaalin päätteeksi.

 Hyvä kysyntätilanne, vahva tilauskanta ja kasvava tuotantovolyymimme luovat poikkeuksellisen hyvän lähtöaseman tilikauden toiselle vuosipuoliskolle, jonne lähdemme positiivisin odotuksin.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys ja tilikauden näkymä

Kesla tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukauteen nähden lähes kolmikertainen ollen noin 24 miljoonaa euroa (30.6.2019 8,2 miljoonaa euroa). Heinäkuun saatujen tilausten virta pysynyt vahvana ja tilauskanta on jatkanut kasvuaan. 

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy edelleenkin epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittymiseen, vaikka tilanne näyttää paranevan koko ajan. Sellun ja puuraaka-aineen hintatasot ovat nousseet hyvälle tasolle, mikä näkyy voimakkaana metsäteknologian kysyntänä. Ostomarkkinoilla hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti. OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on noussut yli pitkän aikavälin keskiarvonsa ja näyttää jatkavan vielä nousuaan – suhdanne on hyvä ja näyttää kohenevan.

Suotuisan toimintaympäristön, vahvan tilauskannan ja kasvavan tuotantovolyymin perusteella yhtiö päivittää tilikauden 2021 näkymäänsä seuraavasti:

Vanha ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.

Uusi ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2021

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2021 tilanteen mukaisesti julkaistaan 21.10.2021.

09.08.2021 8:00Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty tulevalle metsästyskaudelle
08.08.2021 15:43Sisu -yleistelat otettu hyvin vastaan metsäkoneurakoitsijoiden keskuudessa
08.08.2021 12:13Hiabin Mika Liinanotko: Puutavaranosturikauppa hyvällä tasolla
08.08.2021 8:00Tule mukaan ja vaikuta - liikenneturvallisuusstrategian sidosryhmätilaisuus verkkolähetyksenä tiistaina 10.8.2021 kello 13-15
07.08.2021 16:22Jukka Perämäki moottorisahauksen Suomen mestariksi Lustossa
07.08.2021 12:00AMMATTILEHTI KOEAJAA: Bentley Flying Spur V8 - Vaikuttava kaikilla tasoilla
06.08.2021 22:12KATSO TÄSTÄ 6.8. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
06.08.2021 16:11Reijo Pentinmäki Oy: Metsähakkeen urakointi turvetoimintojen korvaajaksi
06.08.2021 13:22Raportti: Rakentamisen määrässä ja arvossa kasvua kolmannella vuosineljänneksellä
05.08.2021 14:55Metsäkonehuolto Kähkönen - Vihreiden koneiden huoltoa Nakkilassa vuosikymmenten kokemuksella
05.08.2021 12:33Pitkäaikaiset helteet ovat vauhdittaneet kirjanpainajien ensimmäisen sukupolven kehittymään ennätysnopeasti
05.08.2021 9:09Kodinkoneiden kauppa käy vilkkaana
05.08.2021 9:00Metsästyskausi käynnistyy 10.8.2021
04.08.2021 12:40Hyötyautokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa - Ensirekisteröinnit kasvussa kaikissa ajonevuoluokissa
04.08.2021 11:55Metsäkoneteloissa oltava vaihtoehtoja erilaisiin korjuuolosuhteisiin
04.08.2021 11:00Uusiutuvan energian direktiivin päivitys bioenergia-alan kiikarissa
03.08.2021 15:04OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila: Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa
03.08.2021 14:01Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti
03.08.2021 11:00Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle
03.08.2021 10:20Meijjänperän Rekkatapahtuma Pyhäjärvellä 6.-7.8. - lähde mukaan mukavaan tapahtumaan
03.08.2021 9:07Nyt Terminatoreita hetitoimituksiin - ja edullisesti !!!
02.08.2021 17:25Varustaudu syksyn savotoille Iggesundin harvesterivarusteilla
02.08.2021 13:22Jari Vesala VAK:n myyntipäälliköksi
02.08.2021 11:00Kuorma-autojen ensirekisteröinnit hyvässä nosteessa
02.08.2021 9:11Sveitsissä kokeillaan vetykäyttöisiä kuorma-autoja jakelukäytössä
01.08.2021 15:11AMMATTILEHTI KOEAJAA: RAM 1500 TRX - Peto on irti!
31.07.2021 16:00Pro Silva S3: Tehokone rannikon harvennuksille
31.07.2021 9:00Metsä Groupin vuoden 2021 tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 416 miljoonaa euroa
30.07.2021 21:13KATSO TÄSTÄ 30.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
30.07.2021 8:22Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesäkuussa
29.07.2021 16:22Nimitys MAN Truck&Bus Finlandissa
29.07.2021 11:17Finnair tarjoaa edullista koronatestausta lentoaseman lähellä Vantaalla
29.07.2021 11:05Volkswagen esitteli Taigojaan
29.07.2021 8:42Hiab Raisio: Vankkaa osaamista nostureiden asennuksissa ja huolloissa
28.07.2021 16:00Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat toisella kvartaalilla
28.07.2021 10:22Metsä Tissuen vastuullisuustyölle toistamiseen EcoVadiksen Platinum-tason tunnustus
28.07.2021 9:00Erikoisluja Strenx®-rakenneteräs auttaa keventämään perävaunuja ja lisäämään hyötykuormaa
27.07.2021 16:44Metsä Board kasvattaa taivekartongin vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla Husumissa
27.07.2021 15:00DB Schenker ostaa Vähälä Yhtiöt
27.07.2021 14:44Metsäkonealan legenda Hannu Hietikko siirtyi kalastuksen pariin
27.07.2021 9:00Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 11,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta
27.07.2021 8:00Hämeen kauppakamari: Hämäläisyritysten suhdannekuva kirkastui hieman
26.07.2021 18:10Veljekset Lehtomäki Oy: Monikäyttöiset kantavat telat vakuuttaneet kestävyydellään
26.07.2021 13:00Emma Mäkinen ajoi Sisulla kolmasti kakkoseksi Kemoralla
26.07.2021 11:11Metsähallitus ennallista metsää polttamalla Syötteen kansallispuistossa
26.07.2021 11:00Uusi yhteistyösopimus vahvistaa kaasun saatavuutta rajat ylittävien kuljetusten polttoaineeksi
26.07.2021 8:22Iveco juhlii 600 000. Eurocargon valmistumista
26.07.2021 8:00Teboil laajentaa uusiutuvan dieselin tankkausverkostoa
25.07.2021 13:00Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy: Puut tehtaalle yhden pysähdyksen taktiikalla
25.07.2021 11:00Ponsse Bison -kuormatraktori valittiin vuoden 2021 metsäkoneeksi
24.07.2021 12:10JR-Hake ja kuljetus Oy: Panostusta metsäenergiaan - suomalaisella sisulla
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä kesäkuussa
23.07.2021 6:30Suomi saa pidentää EU:n korona-ajan tieliikenteen poikkeuksia
22.07.2021 11:02UPM puolivuosikatsaus 2021: Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun
22.07.2021 8:22Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyksien uudistamisen helpotuksiin lisäaikaa
22.07.2021 7:00Helteet ovat heikentäneet mustikkasatoa, puolukan pölytys on onnistunut hyvin
21.07.2021 17:22Bruks 1006 ST autohakkuri: Luotettavuus ja tuottavuus huipussaan
21.07.2021 11:00Uuden MAN-kuorma-autosukupolven uudet ominaisuudet - entistä taloudellisempi, digitaalisempi ja käyttäjäystävällisempi
20.07.2021 16:48Raakapuuyhdistelmien nippusidonta tehostuu 1.1.2022 alkaen. .
20.07.2021 14:30AMMATTILEHTI KOEAJAA: Volkswagen Crafter Work System esittelyauto - Toimiva ja käytännöllinen laatuvarustelu huoltoautoon
20.07.2021 14:00Ikonisen Land Rover Defenderin ladattava hybridi-malli saapui Suomeen
20.07.2021 13:33Valmet toimittaa lehtipuusellulinjan uusinnan Holmenin Iggesundin tehtaalle Ruotsiin
20.07.2021 8:00SKAL: Komission ehdottama ilmastopaketti heikentäisi koko logistiikkaketjumme kilpailukykyä - Suomen tulee torjua liikenteen päästökauppa
20.07.2021 7:00Luken havununnaseuranta alkaa
19.07.2021 16:00BPW Kraatz Opisto tarjoaa laatukoulutusta sidosryhmille
19.07.2021 15:33Valmetille pehmopaperilinjan uusintatilaus Eczacibasi Consumer Productsilta Turkkiin
19.07.2021 8:00Suomen Rangereiden talkoolaiset kunnostavat Kivitunturin rakenteita heinäkuun lopussa - leirillä osallistutaan myös kansainvälisen The World Ranger Day -päivän viettoon
18.07.2021 16:20Lavettivalmistaja tarjoaa myös raskaan kaluston korjaamopalvelut
18.07.2021 15:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
18.07.2021 14:22Lisää vähäpäästöisiä ajoneuvoja Suomen teille - EU-direktiivi toimeenpanoon elokuussa
18.07.2021 14:00Kestävä metsätalous ja fossiilisten korvaaminen ovat avaimet EU:n vihreään kasvuun
17.07.2021 11:00Koko Suomen kattava metsä- ja suokasvillisuuden inventointi on aloitettu
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.07.2021 9:33Valmet toimittaa puolikemiallisen massan tuotantolinjan Lee & Man Paper Manufacturing Ltd:lle Chongqingiin Kiinaan
15.07.2021 7:22TEHOKASTA MARKKINOINTIA KESÄHELTEESEEN! Lähde mukaan mainosjuonnolla tämän perjantain Hyviä uutisia! lähetykseen
14.07.2021 12:00Metsäteollisuus: EU:n ilmastopaketista ei tullut vihreää kasvua, sen sijaan saimme jarruohjelman
13.07.2021 16:01Veho ostaa Latvian Mercedes-Benz-autojen maahantuojan ja jälleenmyyjän
13.07.2021 14:00Janne Silvonen on Volvo Trucksin uusi Commercial and Technical Manager Electromobility
13.07.2021 8:11Kirjanpainajamäärät korkeimmillaan keskisessä Suomessa - juhannukseen mennessä riskiraja ei ylittynyt
13.07.2021 7:40Renault Trucksin uudet T-, C- ja K-sarjat: Turkkilainen Euro Truck Simulator 2 -pelaaja voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun
13.07.2021 7:22Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
12.07.2021 9:11Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat toukokuussa 45,2 prosenttia vuodentakaisesta
11.07.2021 11:00Uudet Renault Trucks T, T High, C- ja K-sarjat ovat suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa
10.07.2021 11:00Hiabille suuri MOFFETT-ajoneuvotrukkien tilaus Yhdysvalloista
09.07.2021 23:00KATSO TÄSTÄ 9.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
08.07.2021 11:00Einari Vidgrén Säätiö palkitsi metsäalan osaajia
07.07.2021 10:24LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
06.07.2021 8:00Jykia käynnistää Woodspinin tehdashankkeen Jyväskylän Eteläporttiin
05.07.2021 9:00Poliisin autokaluston sähköistäminen aloitetaan Mercedes-Benz eVitolla
05.07.2021 8:00Yara ostaa kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin
03.07.2021 13:00Kuntien kiinnostus sertifioida metsänsä luomukeruualueiksi yllätti
03.07.2021 11:00Euroopan komissio aloittaa toisen vaiheen lupaharkinnan Cargotecin ja Konecranesin välisessä sulautumisessa
03.07.2021 9:00Volvo on ladattavien ykkönen vuoden ensimmäisellä puoliskolla
02.07.2021 23:44KATSO TÄSTÄ 2.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
02.07.2021 14:22Scania esittelee suuren mallistopäivityksen marraskuussa 2021
02.07.2021 10:16Wärtsilälle suurtilaus kuudesta voimalaitoksesta Italiaan
02.07.2021 10:10Neste laajentaa polttoainetoimituksiaan Euroopassa
01.07.2021 13:33Peugeot alkuvuoden kovin nousija: sähköiset automallit kiidättivät merkin 10 suosituimman joukkoon
01.07.2021 13:13Akaan raakapuuterminaali valmistui - Puunkuljetukset tänään vauhtiin

Näytä lisää »