Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:18342771 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »7.7.2020 12:04LUKE: Mustikkasadosta tulossa hiukan keskinkertaista parempi, Pohjois-Suomen hillanäkymät mainiotLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »7.7.2020 12:04LUKE: Mustikkasadosta tulossa hiukan keskinkertaista parempi, Pohjois-Suomen hillanäkymät mainiotLue lisää »

Metsäkauppojen hintataso ja ammattimaisten sijoittajien osuus kaupasta edelleen nousussa

06.05.2020 11:00

sijoitusmetsa-logo_vari_png.png

Suomen tarkinta ja laaja-alaisinta metsämarkkinadataa tuottavan Suomen Sijoitusmetsät Oy:n kvartaalikatsauksesta selviää, että Suomessa on jo hyvä tovi eletty metsäkaupan osalta nousevan hintatason aikaa, jota leimaa ammattimaisten metsäsijoittajien kasvanut osuus markkinavolyymista kautta maan.

Samaan aikaan käsillä on yhteiskunnallisesti ja globaalisti poikkeuksellinen aika ja kriisi, joka on romahduttanut markkinoita ja ajanut yritykset ja taloudenalat suurin joukoin pahaan ahdinkoon. Metsäsektorin on ennustettu selviävän kriisistä suhteessa vähin tappioin, mutta epätietoisuuden vallitessa ennustaminen on vaikeaa. Koronakriisin vaikutukset metsäkiinteistömarkkinaan jäävät vielä nähtäviksi – laskevatko hinnat lisääntyneen epävarmuuden myötä, vai jatkaako kasvava kysyntä turvallisena sijoituksena pidetyn metsämaan hinnannousua?

”Koronan takia seuraamme erityisen intensiivisesti metsäkiinteistömarkkinaa ja puunhintakehitystä – alkaako varovaisuus iskemään yksityisten tilojen ostajien lisäksi ammattimaisiin metsäkiinteistöjen ostajiin tukin hinnan laskupaineen siivittämänä. Muutoin käsillä on taas ostajan kannalta parhaat hetket kartuttaa metsävarallisuutta lähestyvän kasvukauden kynnyksellä”, kommentoi Suomen Sijoitusmetsät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Venho.

Metsäkiinteistökauppojen kehittyminen koko maassa

Euromääräisesti tarkasteltuna koko maassa päättyneellä kvartaalilla tehtiin edustaviksi luokiteltuja metsäkiinteistökauppoja 28,6 miljoonalla eurolla, mikä on 11,9 miljoonaa eli 29 % vähemmän kuin edellisellä kvartaalilla. Myös pinta-alallisesti markkina supistui edelliseen kvartaaliin nähden (-32 %).  Edustavia julkisen myynnin metsäkiinteistö- tai määräalakauppaa, joissa metsämaan ja -teiden yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 10 hehtaaria, tehtiin yhteensä 265 kappaletta.

Vuoden ensimmäinen kvartaali on tyypillisesti hiljaisempaa aikaa metsäkiinteistömarkkinoilla: aiemmilla kvartaaleilla myyntiin tulleet kohteet on suureksi osaksi myyty ennen vuodenvaihdetta ja uusia kohteita tulee myyntiin vain vähän ennen keväällä alkavaa uutta sesonkia.

Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten markkinavolyymi oli korkeammalla tasolla tänä vuonna: muutos kauppojen lukumäärässä oli +7 %, euromäärässä +10 % ja yhteispinta-alassa +8 %. Myös vertailu aiempien vuosien (2017-) vastaavaan kvartaaliin osoittaa kuluvan vuoden alun olleen markkinoilla poikkeuksellisen vilkas: kauppojen luku- ja euromäärillä mitaten saavutettiin kvartaalikohtaiset ennätykset ja hehtaarimäärissäkin vain vuosi 2017 oli edellä. 

Maakunnittainen tarkastelu osoittaa, että metsäkiinteistökauppaa tehtiin eniten ensimmäisellä kvartaalilla Pohjois-Pohjanmaalla. Yli kolmen miljoonan euron kauppasummaan päästiin kolmessa maakunnassa eli Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Kaikkiaan 11 maakunnassa päästiin yli miljoonan euron kauppasummaan. 

pastedGraphic.png

Edustavien (edust.) ja kaikkien julkisessa myynnissä olleiden kohteiden kaupan volyymit sekä ammattimaisten sijoittajien osuudet edelliseltä 12 kuukauden ajanjaksolta (1.4.2019 – 31.3.2020). Huom! Ammattimaisten ostajien osuus on huomattavasti suurempi euromääräisesti mitattuna (valtakunnallisesti 37,1 %)

Vuoden sisäisen vaihtelun havainnollistamiseksi summasimme edustavien metsäkiinteistökauppojen kauppamäärät sekä kauppahinnat ja markkinahintaennusteet viikon askelluksella liukuvalle 13 viikon eli kolmen kuukauden jaksoille. Aineiston perusteella kaupankäynnin aktiivisuus eli metsäkiinteistömarkkinoiden volyymi vaihtelee selkeästi vuodenaikojen mukaan. 

pastedGraphic_1.png

kolmen kuukauden edustavien metsäkiinteistöjen kauppamäärät verrattuna koko vuoden kauppamääriin. Koko vuoden kauppamäärät on jaettu skaalauksen takia neljällä.

Tasaisesti nouseva hintataso koko maassa

Markkinahintaindeksin arvojen kehitys vuoden 2017 alusta lähtien antaa kuvan suhteellisen tasaisesti nousevasta hintatasosta kaikilla suuralueilla. Viimeisen vuoden aikana Lapin suuralueen hintataso on ollut muita suuralueita jyrkemmässä kasvussa. Erityisesti Pohjois-Lapin hintataso on noussut voimakkaasti, mutta myös Etelä-Lapissa hinnat ovat nousseet etenkin viimeisen 9 kk aikana. Pohjois-Suomen suuralueen hintatasoa on viime aikoina nostanut etenkin eteläisen Kainuun kaupankäynti sekä eteläisen Pohjois-Pohjanmaan markkina, jonka paino suuralueella on erittäin suuri. Bonvestan vähittäismyynnin päättymisen jälkeinen lievä notkahdus Pohjois-Suomen hintatasossa alkaa olla kaukainen muisto. 

Väli-Suomessa Pohjois-Karjalan hintataso on ollut n. 6 kk ajan voimakkaassa nousussa, ja jo sitä ennen suhteellinen hintatason nousu on maakunnassa ollut tarkastelujaksolla koko suuralueen huippua. Väli-Suomen indeksi piirtää varsin tasaisesti nousevaa käyrää, ja markkinan painopisteen ollessa Väli-Suomessa myös koko Manner-Suomen indeksi seuraa Väli-Suomen kehitystä melko tarkasti. Etelä-Suomen markkinahintaindeksikäyrän kulmakerroin on niin ikään jo parin vuoden ajan noudatellut tarkoin Väli-Suomen indeksikäyrän suuntaa.

pastedGraphic_2.png

Markkinahintaindeksin kehitys suuralueittain ja koko Manner-Suomessa perusajankohdalle ja sitä seuraaville kalenteriviikoille (vko 13/2020 asti).

Lapin kauppamäärät ja -hinnat edelleen voimakkaassa kasvussa

Lappi on pysynyt metsäkiinteistömarkkinan marginaalissa, koska Lapin metsätaloutta luonnehtii useampi sen edellytyksiä heikentävä tekijä (mm. puun hidas kasvu, jalostavaa teollisuutta vähän, omistajarakenne hyvin erilainen kuin etelässä, kansallispuistot, porotalous jne.)

Lapin metsäkiinteistömarkkinassa on viimeisen 12 kk aikana käyty kuitenkin selvästi enemmän kauppaa vuotta aiempaan verrattuna. Pohjois-Lapissa on myyty aiempaa suurempia ja puustoisempia kohteita. Kauppahinnassa mitaten volyymin lisäys on ollut kaikkein suurin. Etelä-Lapin osalta volyymi on niin ikään kasvanut mutta maltillisemmin, joskin kauppahintaa on Etelä-Lapissakin kertynyt yli kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Vaikka keskimääräisen Lapissa myydyn metsäkiinteistön puuston keskitilavuus on melko alhainen, on kasvua vuodentakaisesta yli 11 %. Tukkiosuus on Pohjois-Lapissa selvästi korkeampi kuin Etelä-Lapissa ja kasvanut viime vuodesta. Pohjois-Lapin suhteessa korkeaa tukkiosuutta selittää kehitysluokkajakauma, sillä Pohjois-Lapissa markkinoilla on enemmän teollisen metsätalouden ulkopuolella olleita kiinteistöjä, joiden puusto voi olla hyvinkin iäkästä ja siten tukkivaltaisempaa. Tämä näkyy myös hehtaari- ja kuutiohinnoissa. Etelä-Lapissa metsät ovat nuorempia ja kuituvaltaisempia voimakkaamman metsätalouskäytön vuoksi.

Euromääräiset tunnukset ovat kummallakin hinta-alueella kasvaneet. Pohjois-Lapissa on viimeisen 12 kk aikana maksettu yli 50 % korkeampaa hehtaarihintaa ja lähes 20 % vuoden takaista enemmän ainespuukuutiosta. Kauppahinnan suhde sekä markkinahintaennusteeseen että etenkin puustonarvoon on noussut selvästi. Etelä-Lapissakin tunnusluvut ovat kasvaneet huomattavasti

Ostajien tarkastelussa havaitaan ammattimaisten ostajatahojen osuuden markkinavolyymista nousseen voimakkaasti viimeisen 12 kk aikana vuoden takaiseen verrattuna. Lapin markkinavolyymista ammattimaisten ostamia oli kappalemäärässä mitaten noin kuudennes, pinta-alassa kolmannes ja kauppahinnassa 37 %. Huomionarvoista on kauppahinnan suhde puustonarvoon, joka yksityisillä ja ammattimaisilla on saman suuruinen. Markkinahintaan nähden ammattimaiset ovat kuitenkin maksaneet jonkin verran enemmän. Tämä selittyy ostettujen tilojen ominaisuuseroilla ja ammattimaisten tahojen ostojen kohdentumisella parempiin hakkuumahdollisuuksiin. 

pastedGraphic_3.png

Lapin suuralueen metsäkiinteistömarkkinassa on koettu viimeisen 12 kk aikana huomattavaa hintatason nousua ja markkinavolyymin kasvua. Ammattimaiset metsään sijoittavat tahot ovat Lapissa aiempaa useammin kaupan osapuolena ja nostavat osaltaan hintatasoa. On mielenkiintoista nähdä, missä määrin Lapin markkina jakautuu kahteen osaan: yhtäältä suurten kohteiden ja ammattimaisten ostajien korkeamman hintatason markkinaan ja toisaalta pienempien kohteiden ja yksityisten ostajien alhaisemman hintatason markkinaan. Suurimmalla osalla ammattimaisista toimijoista hankinnan painopiste on kuitenkin edelleen Lappia etelämpänä, eikä tämänhetkisellä markkinavolyymilla ole näköpiirissä muutosta tilanteeseen. Hintatason nousu voi kuitenkin rohkaista metsänomistajia tarjoamaan metsäkiinteistöjään markkinoille entistä aktiivisemmin. 

Syitä markkinan aktivoitumiseen voidaan hakea mm. Kemin ja Kemijärven tehdashankkeista, joiden odotetaan piristävän Lapin puumarkkinaa. Ilmastonmuutoksen ja eteläisessä Suomessa runsastuvien metsätuholaisten vaikutukset voivat niin ikään kannustaa siirtämään painoa kohti pohjoista metsäkiinteistömarkkinaa. Lopulta ammattimaisten ostajatahojen kohdalla katse kääntyy kohti Lappia siksi, että valtakunnallisesti ostettavaa on sittenkin melko rajallisesti, mutta pääomaa on runsaasti. 

pastedGraphic_4.png

Suomen Sijoitusmetsät Oy julkaisee metsäkiinteistömarkkinakatsauksen neljä kertaa vuodessa. 

Suomen Sijoitusmetsät Oy tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisesti kehittyneintä, tietojärjestelmiin perustuvaa metsäkiinteistömarkkinoiden tilastointia. Koko maan kattavat, järjestelmällisesti kerätyt havainnot myytyjen kohteiden ominaisuuksista ja kauppahinnoista luovat syvällisen ja luotettavan pohjan analyysille metsäkiinteistömarkkinoista ja niiden kehityksestä. Markkinoiden merkittävänä käytännöntoimijana Sijoitusmetsillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää dataa ja osaamista metsäkiinteistöjen hankinnan ja välitystoiminnan tukena asiakkaidensa eduksi.  

Suomen Sijoitusmetsät Oy on Joensuussa toimiva, vuonna 2013 perustettu metsäsijoittajille konsulttipalveluja tarjoava yritys, jonka asiakaskuntaan kuuluu niin yksityisiä kuin institutionaalisia sijoittajatahoja. Koko maan kattavien metsäkiinteistöjen hankinta-, hallinta- ja arvonmäärityspalvelujen ohella Suomen Sijoitusmetsät Oy:n palveluntarjontaan kuuluvat tietopalvelutuotannon eri toiminnot (mm. metsäkiinteistömarkkinan analyysit ja selvitykset).

 
04.06.2020 8:30Uudistunut Toyota Hilux Suomeen loppusyksystä 2020
03.06.2020 16:22Kuljetus- ja vuokrauspalveluita välittävien yritysten vuosi-ilmoitusvaatimukset uudistuvat
03.06.2020 14:32Suur-Seudun Osuuskaupan maatalousliiketoiminnat Hankkijalle
03.06.2020 10:50Täysin uusi Scania-keskus avaa ovensa Pirkkalassa
03.06.2020 10:23Työkaluvaunu-uutta Kamasa Toolsilta
02.06.2020 12:00Brittiläinen Lister Wilder KESLA-traktorivarusteiden jälleenmyyjäksi
02.06.2020 11:22Haluaako yrityksenne mukaan Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetykseen? Näin helppoa se on...
02.06.2020 10:00Mercedes-Benz tavoittelee hybridi- ja sähköautoille yli 50 prosentin osuutta myynnistään vuoteen 2030 mennessä
02.06.2020 7:33Tenojoen lohiseurannat käynnistyvät hankalissa olosuhteissa
01.06.2020 19:10LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti on ilmestynyt - 250 sivua maarakennus- ja kaivosalan asiaa
01.06.2020 16:05Naantalin Sataman liikennejärjestelyt muuttuvat 4.6.2020
01.06.2020 15:11Kiitosimeon Oy ostaa Kuljetus Mankinen Oy:n koko osakekannan
01.06.2020 15:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
01.06.2020 12:45Sisu Auton ja Suvanto Trucksin yhteistyö vahvistuu
01.06.2020 12:38Hyötyautokaupan alamäki muuta autokauppaa loivempi
01.06.2020 8:00Raportti: Bioenergia-alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen
31.05.2020 12:22Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä
31.05.2020 9:00UPM Raflatac laajentaa Forest Film -tuotevalikoimaansa alan ensimmäisellä puupohjaisella polyeteenitarramateriaalilla
30.05.2020 15:10AMMATTILEHTI KOEAJAA: Renault Trucks Master Z.E. - kestävien kuljetusratkaisujen etulinjassa
29.05.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallista
29.05.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajana
29.05.2020 9:44Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle
28.05.2020 12:44Garmin esitteli suurikokoisen navigaattorimalliston raskaanliikenteen erityistarpeisiin
28.05.2020 12:23Vaisala julkistaa useita havainto- ja ennustetietoja yhdistävän ainutlaatuisen palvelun teiden talvikunnossapitoon
28.05.2020 11:00Puuston hyönteistuhot mahdollista havaita yläilmoista
28.05.2020 9:12Puun energiakäyttö ennätyslukemiin vuonna 2019
28.05.2020 8:00Metsä Fibren Rauman sahan maanrakennustyöt ovat käynnistyneet
27.05.2020 16:00WWF julkaisi oppaan, joka auttaa ketä tahansa vaikuttamaan valtion, kuntien ja seurakuntien omistamien metsien säilymiseen
27.05.2020 14:12Marko Mattila Ponsse Oyj:n johtoryhmään
27.05.2020 12:30Jarmo Vidgrén valittiin Ponssen hallituksen puheenjohtajaksi
27.05.2020 10:40KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
27.05.2020 8:09Jukka Moisio nimitetty Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajaksi
26.05.2020 13:22Mikko Lehikoinen on Logsetin hallituksen uusi jäsen
26.05.2020 13:02Toni Silfverberg on nimitetty Nokian Renkaiden Marketing & Sales Excellence -yksikön johtajaksi ja Nokian Renkaiden johtoryhmän jäseneksi
26.05.2020 12:00Maataloustukien asiakirjat sähköisesti perille
26.05.2020 10:42Turvaistuintestissä hittejä ja huteja
25.05.2020 10:40Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020
25.05.2020 8:12Lasten ja nuorten Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta
25.05.2020 8:00Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
24.05.2020 13:00EU:n biodiversiteettistrategiassa hyvät tavoitteet - toteutus kaipaa hiomista
24.05.2020 12:22Metsähallituksen ansiomerkit myönnettiin tärkeille yhteistyökumppaneille
24.05.2020 11:00DAF käynnisti kenttätestit CF Hybrid -kuorma-autolla
23.05.2020 13:00Uusi tieliikennelaki vaikuttaa matkailuautojen nopeuksiin
23.05.2020 7:00Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset
22.05.2020 18:23Koskitukki hakee kumppania metsäkoneurakointiin
22.05.2020 17:33Uusi John Deere H219 harvesteripää isoille harvestereille ja suurille rungoille
22.05.2020 16:00Suomen ensimmäinen Volvo FH XXL liikenteeseen
22.05.2020 10:33Ehdotus EU:n poikkeussääntelyn käyttöönotosta ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen lupien osalta
21.05.2020 16:44Haluaisitko mitata kuljettajien käyttämää turvaväliä?
21.05.2020 15:01UPM kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään
21.05.2020 12:44Rekkaletkoja, automaattibusseja ja tiedonjakoa - useita digitalisaatio- ja automaatiokokeiluja vauhdissa
21.05.2020 12:00EU:n biodiversiteettistrategia astuu vahvasti kansallisen metsäpolitiikan tontille
20.05.2020 17:11IVECO esittelee uudet IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autot
20.05.2020 14:02Stora Enson tavoitteena tuplata tekopökkelöiden määrä
20.05.2020 13:00KATSO 15.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
20.05.2020 10:33DAF:lle 200 auton lisätilaus kierrätysyhtiö Renewilta
20.05.2020 10:23KESLA-traktorin metsäperävaunuihin lisää kantavuutta ja Euroopan laajuinen tyyppihyväksyntä
20.05.2020 10:20Laadukas kylmälaukku on erinomainen reissukumppani
19.05.2020 15:00Ammattilaisten sähkötyökaluvalmistaja Hitachi vaihtoi brändinimensä - Uusi nimi on Hikoki
19.05.2020 9:34Rangerista erikoismalli
19.05.2020 8:33Neste avaa 51 uutta jakelupistettä Neste MY uusiutuvalle dieselille - tavoitteena laajentaa saatavuutta koko Suomeen
19.05.2020 8:00Metsäteollisuus edistää monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää talousmetsissä
18.05.2020 12:01Kesla investoi uuteen testikeskukseen
18.05.2020 11:11Ponsse tarjoaa Saksassa urakoiville suomalaisille yrityksille palvelua myös suomen kielellä
18.05.2020 10:33Hiab avaa maksuttoman HiConnect-palvelun
18.05.2020 8:40Kemijoen virtaama lähes Niagaran tasolla touko-kesäkuun taitteessa
17.05.2020 9:00UPM viimeistelee yksityiskohtia Uruguayn uuden hallituksen kanssa ja yhtiön kasvuhanke etenee suunnitellusti
16.05.2020 15:22Seitsemiseen syntyi villi metsäpeura 150 vuoden tauon jälkeen
16.05.2020 11:00Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom: Liikenteen päästöjen vähentäminen puoleen
16.05.2020 9:01"Kadonneen kuormatilan metsästys": Nyt mennään kuormatilakokoon vaikuttavat tekijät läpi osa osalta
15.05.2020 10:11Nokian Renkaat sai ensimmäisenä rengasyhtiönä hyväksynnän Pariisin sopimuksen mukaisille ilmastotavoitteille
15.05.2020 9:34Poikkeuksellisten säiden vaikutus luonnonvaroihin
14.05.2020 17:00Ammattilehti mukana Power Truck Showssa 2021
14.05.2020 10:56Metsä Fibre ja ABB esisopimukseen Kemin biotuotetehtaan sähköjärjestelmistä
14.05.2020 10:55IVECO on tyytyväinen Saksan tekemään päätökseen jatkaa maakaasukäyttöisten kuorma-autojen vapautusta moottoriteiden käyttömaksuista
14.05.2020 10:13Stora Enson metsänistutuskausi täydessä vauhdissa: Yli 260 000 puuntaimea päivässä
14.05.2020 9:25Täysin uusi PEUGEOT e-Expert vastaa kaikkiin ammattikäyttäjien tarpeisiin
14.05.2020 9:21Kirri-Tikkakoski -rinnakkaistie avataan liikenteelle elokuussa
14.05.2020 9:14Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan edunsaajansa (omistajansa) kaupparekisteriin 1.7 mennessä
14.05.2020 9:00Ajoneuvojen katsastusaikaväleihin muutoksia
13.05.2020 15:45AQUA CLEAN toimittaa sylinteriryhmäpesulinjan AGCO Powerille
13.05.2020 10:21Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojavarusteiden hankinnassa
13.05.2020 9:07Continentalilta uutta tietoa CO2-päästöistä ja VECTO-säännöksistä kuljetusyrityksille
13.05.2020 8:45Uusi ë-Jumpy saapuu myyntiin vuoden 2020 toisella puoliskolla
12.05.2020 11:20Valmet toimittaa tuhkankäsittelyjärjestelmän L.D. Celuloselle Brasiliaan
12.05.2020 10:30MAINOSTAJA: Tavoita alan ammattilaiset tehokkaasti uudella tavalla - järkihintaan
12.05.2020 9:44Andritz toimittaa kaasutuslaitoksen ja biomassan käsittelylinjan Brasiliaan
12.05.2020 9:10Jari Kukkonen Originator Oy:n uudeksi varatoimitusjohtajaksi
12.05.2020 8:11VTT:lle Suomen ensimmäinen kvanttitietokone - tähtäimessä Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen
11.05.2020 21:00KATSO 8.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
11.05.2020 16:11Kuljetus A. Mansoniemi: "Volvoa en vaihda"
11.05.2020 15:20Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä
11.05.2020 11:20Puukauppa vilkastui hieman - metsäteollisuudella iso rooli koronakriisistä toipumisessa
11.05.2020 9:00Suomen Biokiertotuote Oy:n patentoitu menetelmä säästää luontoa ja rahapussia
11.05.2020 7:11Tieturvallisuusviikko Vianoreissa 11.-16. toukokuuta: ilmainen rengastarkastus kaikille autoille
10.05.2020 9:00Langatonta kauko-ohjausta - vaikka puutavara-autoon
10.05.2020 8:00UPM:n ja Liikenneturvan verkkokurssi parantaa työmatkojen turvallisuutta
09.05.2020 15:50AMMATTILEHTI KOEAJAA: Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab LTZ Z71 - Kun mikään ei riitä
09.05.2020 9:22Rengas kiertää ahkerasti koronakurimuksen keskelläkin
08.05.2020 16:11Pekant Oy ostaa Oulun Jarruhuolto Oy:n koko osakekannan

Näytä lisää »