Suomella etulyöntiasema teollisen mobiili- ja internet-teknologian kehittämisessä

20.09.2014 2:34

FIMECCin koordinoima S-STEP-tutkimusohjelma on juuri saanut myönteisen rahoituspäätöksen Tekesistä. Lapin AMK:n teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala on mukana ohjelmassa.

Lapin AMK

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa, josta tutkimuslaitosten osuus on noin vajaa 12 miljoonaa.

S-STEP ohjelma osuu kahden merkittävän megatrendin risteyskohtaan. Samalla kun teollisen palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa, kehittyy myös teollinen internet, joka yhdistää yhä enemmän tietotekniikkaa ja tiedonsiirtotekniikkaa tuotantolaitteisiin. Näiden trendien yhdistäminen voi merkitä Suomen teollisuudelle ja viennille huomattavaa etulyöntiasemaa.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen riippuu kuitenkin siitä miten näiden trendien yhdistämiseen liittyvät teknologiset ja tieteelliset ongelmat kyetään ratkaisemaan. Juuri tämä on S-STEP-ohjelman ydin ja sillä on selkeä tavoite: kehittää teollista internet-teknologiaa, joka mahdollistaa parhaat palvelut Suomalaiselle teollisuudelle.

Lapin AMKista ohjelmaan osallistuu Käynnissäpidon tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on kehittää yhteistyössä tutkimus- ja yrityspartnereiden kanssa älykästä mobiililaitetta käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön työn tueksi.

Älykkään mobiililaitteen avulla kunnossapitohenkilö saa suoraan kentältä juuri niitä tietoja, joita hän työtehtävänsä suorittamiseen tarvitsee.

- Voidaan sanoa, että mobiililaitteen käyttöliittymä toimii rajapintana ihmisen ja teollisen internetin välillä, toisin sanoen mobiililaite yhdistää ihmisen tuotantolaitteisiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin entistä helpommin ja tehokkaammin. Tämä mahdollistaa kunnossapitopalvelujen kehittämisen vastaamaan yhä paremmin teollisuuden tarpeita, toteaa hankkeessa työskentelevä projekti-insinööri Ville Rauhala.

Nelivuotisessa S-STEP-ohjelmassa on mukana 21 yritystä Suomesta. Lisäksi tutkimustahoina ovat Aalto yliopisto, Lapin AMK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Novia Yrkeshögskolan, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

- Meitä lähin partneri on Vaasasta ja yrityspartnerimme on Jyväskylästä. Aluekehitys ei valitettavasti tällä kertaa suoraan toteudu, koska maakunnasta ei löytynyt mukaan lähtijöitä. Yhteydet ja osaaminen toki kasvavat hankkeessa ja niitä käytetään alueen yritysten ja opetuksen hyväksi, kertoo Lapin AMKin Tekniikan ja luonnonvara-alojen TKI-päällikkö Seppo Saari.

Tämän lisäksi Lapin AMKin Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä on mukana kahdessa muussa SHOK-ohjelmassa Ruukin (SSAB:n) tutkimusalihankkijana.

- Lisäksi pyrimme mukaan ICT- ja rakennetun ympäristön SHOK-ohjelmiin, Seppo Saari paljastaa.

FIMECC Oy on innovaatioyritys, joka yhdistää teollisuuden näkemyksen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja tutkimuslaitosten tutkimusosaamisen. FIMECCin kone- ja metalliteollisuutta uudistava ja digitalisoiva tutkimusvolyymi on 430 miljoonaa euroa, ohjelmissa on mukana lähes 200 organisaatiota ja yli 2 200 henkilöä. FIMECCin vuorovaikutteiset työtilat eli FIMECC Factoryt sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Aachenissa.

Lisätietoja:

Lapin AMK:
- projekti-insinööri Ville Rauhala, Lapin AMK, puh. 0400 590 172 ja
- TKI-päällikkö Seppo Saari, Lapin AMK, puh. 040 543 0249
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

FIMECC:
- ohjelmajohtaja Arto Peltomaa, puh. 040 551 1434, etunimi.sukunimi@fimecc.com

Lisätietoja S-STEP-ohjelmasta myös: http://www.fimecc.com/content/s-step-smart-technologies-lifecycle-performance-0

11.05.2021 10:36Einari Vidgrén Säätiö palkitsee jälleen ansioituneita metsäalan osaajia
11.05.2021 10:00Tukes kehottaa välttämään kyllästetyn puun turhaa käyttöä
11.05.2021 9:48Kaikki tavarat EU:n ulkopuolelta tullattava 1.7.2021 alkaen
11.05.2021 8:00Stora Enso ja Pulpex ryhtyvät valmistamaan puukuitupohjaisia pulloja teollisessa mittakaavassa
10.05.2021 15:55Metsäalan yhteistyö tiivistyy Pohjois-Karjalan ja Japanin välillä
10.05.2021 14:22Concept EQT konsepti tuo sähköä pienten tila-autojen luokkaan
10.05.2021 8:0040. Metsävisan finaali järjestetään verkossa - 50 yläkoululaista osallistuu kouluiltaan käsin ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleet seuraamaan lähetystä
10.05.2021 7:33HUOMIO ILMOITTAJAT: Metsäalan Ammattilehden 35-v. juhlanumero ilmestyy toukokuussa!
08.05.2021 12:24Veljekset Reinikainen Oy: Telavalmistajan uutuusketjut vakuuttaneet ominaisuuksillaan
07.05.2021 23:33KATSO TÄSTÄ 7.5. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »