Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:12401204 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

26.3.2019 17:01John Deere metsäkoneet esittelyssä ja koeajettavissa - Ryskypäivät Ylivieskassa 29.-30.3.2019Lue lisää »26.3.2019 10:01TAVO Oy on avannut raskaan kaluston varaosamyymälän OuluunLue lisää »26.3.2019 9:45CAT vastapainotrukille red dot -muotoilupalkintoLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

26.3.2019 17:01John Deere metsäkoneet esittelyssä ja koeajettavissa - Ryskypäivät Ylivieskassa 29.-30.3.2019Lue lisää »26.3.2019 10:01TAVO Oy on avannut raskaan kaluston varaosamyymälän OuluunLue lisää »26.3.2019 9:45CAT vastapainotrukille red dot -muotoilupalkintoLue lisää »

Sisun ja Puolustusvoimien välisestä yhteistyöstä

Share |
11.05.2011 17:00

Sisun ajoneuvotoimitukset puolustusvoimille

Koko Sisun 80-vuotisen historian ajan Puolustusvoimat on ollut Sisulle merkittävä asiakas, toimitettuja ajoneuvoja on yhteensä tuhansia. Merkittävimpiä ovat olleet

- 60- ja 70-luvuilla tapahtuneet lähes tuhannen Sisu A45 ”Proto-Sisu” auton toimitukset

- 80- ja 90-lukujen Pasi-toimitukset, satoja ajoneuvoja

- 90-luvun lopulta vuoteen 2006 jatkuneet 3- ja 4-akselisten, raskaiden Sisu ETmaastoajoneuvojen toimitukset, lähes 300 kpl

- keväällä 2009 solmitun sopimuksen mukaisesti vuosina 2009 ja 2010 tapahtuneet neliakselisten, raskaiden Sisu ETP-suojattujen maastoajoneuvojen toimitukset, 60 kpl. Tämän sopimuksen taustalla oli Puolustusvoimien pikainen tarve vahvasti suojattujen ajoneuvojen hankkimiseksi EU:n valmiusjoukkojen käyttöön. Sisu oli juuri toteuttanut tämäntyyppisten vahvasti suojattujen ajoneuvojen toimitukset Liettuan Armeijalle (50 kpl), joten meillä oli poikkeuksellisen hyvä kyky nopeasti vastata tähän tarpeeseen. Hanke toteutettiin neuvottelumenettelynä, tilauslaajuus kasvoi em. välitöntä tarvetta suuremmaksi työllistämistarkoituksessa, mutta samalla sopimukseen sisällytettiin vaatimus autojen tuottamisesta omakustannushintaan.

- viimeisimpänä v. 2008 solmitun sopimuksen mukaisesti juuri päätökseen saadut kevyen kaksiakselisen, 60-luvun Sisu A45 korvaajan, Sisu A2045-toimitukset, 234 kpl. Tämä hanke toteutettiin osana Puolustusvoimien jokapyörävetoisten, 2-, 3- ja 4-akselisten ajoneuvojen avoimessa kilpailussa tapahtunutta kokonaishankintaan. Näistä Sisu voitti tarjouskilpailussa kevyimmän luokan ajoneuvojen toimitukset, muiden toimitettavien tuotteiden ollessa Mercedes-Benz, Volvo ja Scania-merkkisiä

Kaikki edellä mainitut ajoneuvotoimitukset ovat kokonaisuudessaan toteutetut, joten Sisulla ei ole tällä hetkellä tilauskannassaan yhtään ajoneuvoa Puolustusvoimille. Avoinna on vain mahdollinen 2013 loppuun saakka oleva optio Puolustusvoimille tilata lisää viimeisimmän toimituksen mukaisia Sisu A2045-ajoneuvoja.

Ajoneuvotoimitusten toteutusmenettelyt

Puolustusvoimien ajoneuvotoimitukset ovat pitkäkestoisia projekteja, jossa sopimuksen teon yhteydessä määritellään minkälaisia ja mihin käyttötarkoitukseen ajoneuvoja toimitetaan. Yleensä siis kaikkien automerkkien osalla joudutaan tekemään toimituskohtaista suunnittelua ja tuoteräätälöintiä, jossa vaatimukset samalla yhteistoiminnassa tarkentuvat. Tästä syystä kaikissa  puolustusvoimien hankinnoissa on jo vuodesta 2004 alkaen ollut sopimusvelvoitteena Naton puolustusvoimien materiaalihankintoja ohjaava laadunvarmennusmenettely AQAP, jolla varmistetaan asiakasvaatimusten toteutuminen hankinnoissa. Se antaa myös asiakasta edustavalle laadunvarmennuksen GQAR-henkilölle täydellisen läpinäkyvyyden hankkeen laadunvarmistusjärjestelmään ja sen vaikuttavuuteen ajoneuvotoimituksen toteutuksessa. Tällä edustajalla on siis rajoittamaton pääsy koko toimitusketjun tiloihin ja mahdollisuus nähdä kaikki sopimuksen mukaisen hankkeen toteutukseen liittyvä dokumentaatio. Tämä AQAP-sopimusvaatimus on tuonut erittäin merkittävän toimintatavan muutoksen aiempaan, jolloin päähuomio kohdistui valmiiden tuotteiden tarkastamiseen ja niiden mahdollisten laatuvirheiden etsimiseen. Kyseisissä sopimuksissa ei siis ole asiakkaalla lopputarkastuksen yhteydessä perinteistä tarkastusoikeutta.

AQAP-menettelyn pääperiaate on siinä, että tuotteiden laatu varmistetaan toimittajan toimesta koko tuotteen toteutuksen ajan alkaen asiakkaan tuotteelle asettamien vaatimusten käsittelystä tuotteen suunnitteluun ja edelleen tuottamiseen. Asiakkaan GQAR-henkilö valvoo tätä toimittajan laadunvarmennustoimintaa rajoittamattomin oikeuksin, tarvittaessa vaikka pysäyttäen tuotannon. Perusperiaate on siis tehdä tarvittavat prosessi- ja tuotekorjaukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin tehtyjen korjausten kustannusvaikutus on pienin ja toisaalta taas joka projektissa edelleen kehittää toimittajan laaduntuottokykyä. Näin tarve tarkastaa jo valmistettuja tuotteita jää vähäiseksi, joten näissä sopimuksissa ei tunneta termiä vastaanotto, vaan toimittajan tekemä ajoneuvojen luovutus sisältäen itse ajoneuvot, niihin liittyvät dokumentit sekä mittavan määrän erilaista laadunvarmennusdokumentaatiota.

Sisu on kehittänyt AQAP-laadunvarmennusmenettelyjään jo vuodesta 2005 alkaen, jolloin käynnistettiin edellä mainittu suojattujen ajoneuvojen toimitushanke Liettuan Armeijan (Nato-maa) kanssa.

Sotilasajoneuvotoimitukset tapahtuvat tyypillisesti siten, että ensin tehdään täysin sarjatuotteen mukainen esisarja, jotka asiakas testaa ja hyväksyy muutettuna tai sellaisenaan sopimuksen aikataulun mukaan. Hyväksytyt esisarjan autot määrittelevät myöhemmin toimitettavien ajoneuvotoimitusten sisällön eli kaikkien samantyyppisten ajoneuvojen on oltava hyväksyttyjen prototyyppien kanssa samanlaisia. Vaatimukset täyttävän esisarjan jälkeen aloitetaan sarjatuotanto ja sopimuksen mukaiset toimitukset. Asiakkaan vastuulla on toimitusten valvonta ja mahdollisiin puutteisiin reagointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimittajan vastuulla on asiakasvaatimustenmukaisten tuotteiden toimittaminen sopimuksen mukaisesti ja asiakaspalautteeseen vastaaminen. Sopimus ja sen vaatimuksena oleva AQAP-menettely määrittelevät toimituksissa noudatettavan prosessin. Asiakkaan vastuulla on myös sopimuksen mukaisesti toimitettujen tuotteiden maksaminen.

MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN JULKISUUTEEN JAKAMA MUISTIO

Puolustusvoimien julkisesti kilpailutettujen materiaalihankintojen dokumenteista osa on julkisia. Luottamuksellisia ovat esim. sellaiset dokumentit, jotka sisältävät yksityiskohtaisia, hankkeiden toteutuksen aikana Puolustusvoimille annettuja tietoja toimittavasta yrityksestä. Siksi tämä julkisuuteen jaettu muistio olisi pitänyt leimata salassa pidettäväksi.

Käsityksemme mukaan muistion viitteessä mainittu Maavoimien Esikunnan evl Mikko Taussi on antanut ajoneuvohankintoja toteuttavalle Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnalle (MaavMatlE) tehtäväksi laatia muistion Sisun kyvykkyydestä toimia Puolustusvoimien ajoneuvojen toimittajana. Muistio on siis yhden Puolustusvoimien yksikön subjektiivinen näkemys yrityksestämme ja sen toiminnasta ja tietojemme mukaan ei todellakaan edusta Puolustusvoimien yleistä näkemystä.

Puolustusvoimien koko hankintoihin osallistuva organisaatioketju

- joukko-osastot ajoneuvojen tarvitsijana ja käyttäjinä

- Maavoimien Esikunta hankinnan toimeksiantajana

- Maavoimien Materiaalilaitoksen esikunta hankinnan toteuttajana

- Pääesikunta hankintayksiköiden valvojana ja

- Puolustusministeriö hankintojen rahoituksesta päättävänä yhdessä muodostavat tämän puolustushallinnon näkemyksen.

Tässä muistiossa MaavMatlE:n väittää Sisujen toimittamien ajoneuvojen sisältävän vakavia laatuongelmia, jotka ovat jopa vaarantaneet ajoneuvojen liikenneturvallisuuden. Väite on perätön, sillä liikenneturvallisuuden vaarantavan ongelman ilmeneminen johtaa aina välittömään ajoneuvon käyttökieltoon. Näitä viime vuosina toimitettuja ajoneuvoja ei missään vaiheessa ainakaan meidän, ajoneuvon valmistajan, tietojen mukaan ole asetettu käyttökieltoon. Vanhempien ajoneuvojen, myös Sisun toimittamien, osalta sen sijaan on aika ajoin näin tapahtunut jonkin ongelman ilmetessä ja kielto on sen jälkeen purettu ongelman tultua ratkaistuksi. Kyseessä ei siis ole mikään dramaattinen tapahtuma, vaan turvallisuutta varmistava rutiinitoimenpide.

Toimitettujen ajoneuvojen laatuongelmien käsittely käynnistyy asiakkaan reklamaatiolla ja toimittajan reklamaatiovastauksella. Näiden kahden viimevuosina tapahtuneen runsaan kolmensadan ajoneuvon osalta olemme vastaanottaneet kaksi asiakkaan reklamaatiota ja vastanneet niihin asianmukaisella tavalla. Osa reklamaatiokohteista on johtanut toimenpiteisiin, osa ei. Seuraavassa pari voimallisimmin muistiossa esille tuotua ongelmaa ja näiden ratkaisut:

- asiakas on reklamoinut havaintonsa, jonka mukaan yhden ajoneuvon etuakselin jarrukellossa on ilmennyt siihen kuulumaton kosketusjälki ja epäilys on kohdistunut pyörille tarvittaessa asennettavien kitkaketjujen ottavan siihen kiinni.

Reklamaatiovastauksessamme toteamme, että selvityksemme mukaan tämä on epätodennäköistä ja jälki johtunee todennäköisesti jonkin maastoajon yhteydessä ketjuihin juuttuneen oksan raapaisusta, eikä siten johda välittömiin toimenpiteisiin. Tämä asia on siis ko. muistiossa paisutettu liikenneturvallisuutta vaarantavaan jarruihin liittyväksi vakavaksi laatuongelmaksi!

- akkuihin kohdistuva reklamaatio; akut ovat ajoneuvojen lentokuljetusvaatimuksen täyttäviä huippulaatuisia kuivakennoakkuja. Niiden vauriot ovat johtuneet asiakkaan huoltotoimien laiminlyönneistä, jonka takia niitä koskevat takuuvaatimus on hylätty.

Liitteenä on ote jokaisen ajoneuvon mukana toimitetusta käyttö- ja huolto-ohjekirjasta, jonka mukaan akuista on huolehdittava tietyllä tavalla ajoneuvojen jäädessä seisomaan. Mikäli ajoneuvo seisoo kuukausia paikoillaan, erityisesti talviolosuhteissa, on vaarana akkujen syväpurkautuminen tai jopa jäätyminen. Kuvaavaa MaavMatlE.n ajoneuvoista huolehtimiselle on alueellamme luovutettujen autojen rivissä seisovat, PV:n rekisterissä olevat nosturilliset ajoneuvot, jotka ovat seisseet täällä niiden joulukuussa tapahtuneesta luovutuksesta lähtien ilman, että PV olisi näitä toimia tehnyt tai sopinut kanssamme näiden toimien järjestämisestä.

Sisu on toiminut sopimusten mukaan ja toimittanut kaikki ajoneuvot sopimusvaatimusten mukaisina. Näkemyksemme mukaan MaavMatlE on esittänyt hankkeiden toteutuksen yhteydessä vaatimuksia, jotka eivät ole kuuluneet sopimuksen mukaiseen toimitussisältöön ja siksi niihin ei ole aina suostuttu. MaavMatlE on esittänyt myös vaatimuksia, jotka ovat olleet ristiriitaisia ja joita siksi on ollut mahdotonta toteuttaa.

MaavMatlE:n muistiossa on esitetty virheellisiä väitteitä Sisu Auton toimintakyvystä ja toiminnasta MaavMatlE:n ja Sisun välisessä yhteistyössä sekä yritetty kaivaa esille jotakin, jolla Sisu voitaisiin saattaa huonoon valoon tulevaisuuden hankintapäätöksiä tehtäessä.

Osoituksena Sisun erinomaisesta toimintakyvystä on uuden siviiliautomalliston kehittäminen vuoden 2010 ja tämän kevään aikana omin varoin markkinoille saakka. Tämän muistion sisältö räikeän väärine tietoineen on omiaan aiheuttamaan meille vahinkoa erityisesti ottaen huomioon meneillään olevat muiden puolustusvoimien ajoneuvohankkeet, joissa Sisu on mukana tarjouskilpailussa sekä uuden Sisu Polarsiviiliautomalliston ensi viikolla tapahtuva ensiesittely. Tästä syystä pyrimme saattamaan kiistan asialliseen ratkaisuun mahdollisimman nopeasti.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin lehdistötilaisuudessa vastaamassa olivat:

Olof Elenius, hallituksen puheenjohtaja, Oy Sisu Auto Ab

Timo Korhonen, toimitusjohtaja, Oy Sisu Auto Ab

Maija Elenius, talousjohtaja, Oy Sisu Auto Ab

Jyri Ahonen, toimitusjohtaja, Sisu Defence Oy

Jari Heikkinen, laatujohtaja, Oy Sisu Auto Ab

Timo Lehto, Noku Oy

John Schultz, AQAP Consulting

26.03.2019 17:01John Deere metsäkoneet esittelyssä ja koeajettavissa - Ryskypäivät Ylivieskassa 29.-30.3.2019
26.03.2019 10:01TAVO Oy on avannut raskaan kaluston varaosamyymälän Ouluun
26.03.2019 9:45CAT vastapainotrukille red dot -muotoilupalkinto
26.03.2019 8:48Lehto tuo asuntomarkkinoille ekologisen puukerrostalon
26.03.2019 8:30Kelkkasirkus Rovaniemellä
26.03.2019 8:00VTV: Poliisin liikennevalvonnan strategista ohjausta vahvistettava
25.03.2019 20:33Alcoa -alumiinivanteisiin lisää tyyliä ja turvaa rosterisuojalla
25.03.2019 14:44Skoda: lasinpesunestesäiliön korkki avautuu suppiloksi
25.03.2019 14:00SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle autoteollisuuden sertifiointi
25.03.2019 11:00Näin tosimies voi ehkäistä selkäkipuja - KATSO VIDEO!

Siirry arkistoon »