Metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskoe antaa hyvät lähtökohdat opiskelijan henkilökohtaiselle opetussuunnitelmalle

04.07.2024 8.00

soveltuvuuskoe-3.jpg

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa jalkautetaan soveltuvuuskokeen tulosten hyödyntäminen metsäkonekoulutuksen opetukseen. Jokaisesta soveltuvuuskokeen kautta valitusta opiskelijasta on olemassa keskeiset tiedot kyvyistä ja edellytyksistä oppia metsäkoneenkuljettajan ammatti.

Soveltuvuuskoe tarjoaa siihen osallistuville, metsäkoneenkuljettajia kouluttaville oppilaitoksille arvokkaat lähtötiedot tuloksekkaaseen opetukseen. Ne pitää saada tehokkaaseen käyttöön.

Soveltuvuuskoe mittaa työssä tarvittavia ominaisuuksia

TTS Työtehoseuran johdolla rakennetussa metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskokeen perustana on syvällinen metsäkoneenkuljettajan työn vaatimusten tuntemus: hakijoilta testataan ammatin vaatimien taitojen taustalla olevia pitkälti perinnöllisiä kykyjä, joita ilman metsäkoneenkuljettajan työtä ei ole mahdollista oppia tekemään tuloksekkaasti. Kokeella pyritään löytämään myös alalle hakeutuvan henkilön oppimisen vaikeuksia. 

Koe antaa monipuolisesti tietoa hakijasta

Soveltuvuuskoe muodostuu viidestä osasta. Esitietolomakkeella kartoitetaan hakijan kykyä noudattaa ohjeita. Haastattelulla mitataan hakijan motivaatiota sekä taustoitetaan edellytyksiä menestyä opinnoissa. Matemaattisen päättelyn testissä arvioidaan loogisen päättelykyvyn perusosaamista. Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden tehtävissä tarkastellaan havaintomotorisia kykyjä sekä työmuistia ja tarkkaavaisuutta. Hienomotoriikkatestissä mitataan hakijan hienomotorisia kykyjä.

Matemaattinen päättelykyky on keskeisessä roolissa 

Soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden mittaustuloksissa osien välillä on havaittavissa selvää korrelaatiota. Hyvät hienomotoriset taidot näkyivät menestymisenä matematiikan sekä hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testeissä. Heikko matemaattisen päättelyn kyky näkyi kömpelyytenä ja hitautena hienomotoriikkatestissä. Hakijat, jotka menestyivät hyvin matemaattisessa päättelyssä, pärjäsivät myös hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testissä. Hyvät matemaattisen päättelyn kyvyt ovat siis positiivisesti yhteydessä sekä hyviin havaintomotorisiin että hyviin hienomotorisiin kykyihin.

Soveltuvuuskoe antaa tietoa henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan

Hienomotorisia taitoja kehitettäessä uudet taidot rakentuvat aiemmin opittujen taitojen päälle, joten opetuksessa tulee edetä nousujohteisesti. Metsäkoneenkuljettajien koulutus aloitetaan yleisimmin simulaattoriopetuksella, missä opetellaan hallintalaitteiden ja nosturinkäytön liikeradat.  Soveltuvuuskokeen tuloksista ryhmävastaava opettaja saa kattavat tiedot ryhmän opiskelijoiden opiskelun etenemisen suunnitteluun. Opetusryhmälle on varattu tietty aika simulaattori- ja kenttäharjoituksiin, missä opetellaan oikean koneen hallintalaitteet ja nosturin liikeradat sekä sen ajo. Opettaja voi soveltuvuuskokeen tulosten perusteella ennakoida ja tarvittaessa suunnitella henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan toisille enemmän simulaattoriharjoittelua ja koneen käsittelyä harjoituskentällä.

Kun toistoja on kertynyt riittävästi ja koneenkäsittely on turvallista, siirrytään opetuksen kolmanteen vaiheeseen harjoittelemaan oikeilla koneilla aitoon ympäristöön metsätyömaalle.

19.07.2024 10.08Kuorma-autokauppaa italialaiseen tapaan - 1500 autoa kerralla
18.07.2024 10.50Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit varovaisessa kasvussa EU:n alueella - Suomessa ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna jäämässä 1990-luvun lamavuosien tasoon
18.07.2024 9.50Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle noin 800 miljoonalla eurolla
17.07.2024 12.00Tietyö sekoittaa liikenteen Sotkamossa
17.07.2024 11.55Ajoneuvoliikenne kiertotielle Ylijärventiellä Lappeenrannassa 30.7. alkaen tienparannustöiden vuoksi
17.07.2024 8.00SKAL: Tiestöön on panostettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi
16.07.2024 17.11Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään
16.07.2024 13.19Keski-Suomeen lähes 3000 hirven- ja noin 1200 valkohäntäpeuran pyyntilupaa
16.07.2024 9.44Komatsu Forestin digitaalisesta ratkaisusta MaxiFleetistä tulee Smart Forestry
16.07.2024 8.22Valmet toimittaa kolmannen Advantage DCT 200 -pehmopaperituotantolinjan Velvet CAREn paperitehtaalle Puolaan

Siirry arkistoon »