SKAL Kuljetusbarometri: Teiden huono kunto johtaa vaaratilanteisiin liikenteessä

25.06.2024 9.00

lianapressfile-1719301237746.jpg

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n tuoreen kuljetusbarometrin mukaan kuljetusyrittäjät ovat huolissaan liikenneturvallisuudesta ja kuljettajat kokevat tiestön turvattomaksi työympäristöksi. SKAL vaatii lisärahoitusta teiden kunnostamiseen.  

SKAL Kuljetusbarometri 2/2024 toteutettiin 23.5.-9.6.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 501 kuljetus- ja logistiikkayrittäjää. 

Peräti 84 prosenttia vastanneista kertoo, että teiden huono kunto on johtanut vaaratilanteisiin. Heistä 39 prosenttia on väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 45 prosenttia kertoo olevansa osittain samaa mieltä.  

–Kyselystä käy selväksi, että teiden huono kunto on kasvava ja vakava ongelma, joka haastaa jokaista tienkäyttäjää. Liikenneturvallisuuteen on suhtauduttava vakavasti, ja siksi tiestöön on tehtävä merkittäviä satsauksia jo syksyn budjettiriihessä, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Yrittäjät ovat huolissaan myös henkilöstönsä turvallisuudesta. Yli neljännes (28 %) kertoo olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa, jossa kuljettajat kokisivat tiestön turvalliseksi työympäristöksi. 39 prosenttia oli osittain eri mieltä väittämän kanssa. 

Tiestön rahoitus on ollut SKALin mielestä koko 2000-luvun alimitoitettua ja vuosittainen vaihtelu on ollut suurta.  

–Nykyisen hallituksen linjaama korjausvelkapaketti ei saa jäädä ainutkertaiseksi. Korjausvelkapaketti tuleekin vakinaistaa 300 miljoonaan euroon vuosittain. Nyt on aika kiinnittää huomiota tiestön kuntoon, SKALin Kujala sanoo.  

Kuljetusyrittäjät huolissaan liikenneturvallisuudesta  

Kuljetusyrittäjät näkevät liikenneturvallisuuden olevan laskussa. Barometrissä kysyttiin, onko liikenneturvallisuus parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.  

Yli puolet (58 %) kertoo olevansa eri mieltä väitteen kanssa ja heistä neljännes (25 %) kertoo olevansa täysin eri mieltä. Vain reilu kolmannes (39 %) kertoo liikenneturvallisuuden parantuneen.  

Yritykset kertovat, että liikenneturvallisuutta heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa älylaitteet ja kevyet sähköajoneuvot.  

Vastaavasti suurin osa vastanneista kokee (yht. 82 %) erilaiset ajoavustimet liikenneturvallisuutta parantaviksi tekijöiksi.  

SKAL Kuljetusbarometri 2/2024 toteutettiin 23.5. ja 9.6.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 501 jäsenyrittäjää eri suoritealoilta ja eri puolilta Suomea. Ajankohtaiskysymykset koskivat kuljetusyritysten kokemuksia poliisiin suorittamasta raskaan liikenteen valvonnasta sekä liikenneturvallisuutta.  

Kyselyn taustatiedot ja tulokset ovat luettavissa SKALin verkkosivuilla.

19.07.2024 10.08Kuorma-autokauppaa italialaiseen tapaan - 1500 autoa kerralla
18.07.2024 10.50Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit varovaisessa kasvussa EU:n alueella - Suomessa ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna jäämässä 1990-luvun lamavuosien tasoon
18.07.2024 9.50Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle noin 800 miljoonalla eurolla
17.07.2024 12.00Tietyö sekoittaa liikenteen Sotkamossa
17.07.2024 11.55Ajoneuvoliikenne kiertotielle Ylijärventiellä Lappeenrannassa 30.7. alkaen tienparannustöiden vuoksi
17.07.2024 8.00SKAL: Tiestöön on panostettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi
16.07.2024 17.11Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään
16.07.2024 13.19Keski-Suomeen lähes 3000 hirven- ja noin 1200 valkohäntäpeuran pyyntilupaa
16.07.2024 9.44Komatsu Forestin digitaalisesta ratkaisusta MaxiFleetistä tulee Smart Forestry
16.07.2024 8.22Valmet toimittaa kolmannen Advantage DCT 200 -pehmopaperituotantolinjan Velvet CAREn paperitehtaalle Puolaan

Siirry arkistoon »