Metsätalouden kannustejärjestelmää koskevat laki- ja asetusluonnokset lausuntokierrokselle

24.06.2024 8.00

metsaaaaaa.jpg

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyvistä säädösehdotuksista. Lausuntoja voi antaa 12. elokuuta 2024 saakka.

Metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyviä säädöksiä esitetään muutettavaksi kehysriihessä tehtyjen päätösten vuoksi. Tänään lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että kannustejärjestelmästä poistettaisiin uusien metsäteiden tekemisen tuki sekä mahdollisuus tehdä uutta tietä yksityisteiden perusparannushankkeiden yhteydessä. Lisäksi mahdollistettaisiin taimikon ja nuoren metsän hoidon tukihakemusten hylkääminen, jos käytettävissä olevista määrärahoista on niukkuutta. Lakiin tehtävät muutokset tulisivat voimaan 1.1.2025.

Valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin vastaavat uusien metsäteiden tuesta luopumiseen liittyvät muutokset. Lisäksi tarkistettaisiin taimikon ja nuoren metsän hoidon tukiehtoja. Taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä toteutettavasta pienpuun keruusta maksettavaa lisää sekä ja yksityisteiden perusparannuksen tukitasoa alennettaisiin. Tukiehtoja ja tukitasoja koskevat muutokset tulisivat voimaan vasta 1.1.2026.

Taimikon ja nuoren metsän hoitotyön jälkeistä enimmäispituutta ehdotetaan laskettavaksi metrillä. Jatkossa rahoituskelpoisella kohteella keskipituus saisi olla havupuuvaltaisissa metsissä enintään 11 metriä ja lehtipuuvaltaisissa metsissä enintään 14 metriä. Taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä toteutettavan pienpuun keruun tuki laskisi 250 euroon hehtaarilta. Yksityisteiden perusparannuksesta korvattaisiin jatkossa enää 50 prosenttia perusparannuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä, kohtuullisista kokonaiskustannuksista.

Myös maa- ja metsätalousministeriön asetusta metsätalouden kannustejärjestelmästä ehdotetaan muutettavaksi. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakemisen määräaikaa lyhennettäisiin. Tukea tulisi hakea kuuden kuukauden sisällä toimenpiteiden aloittamisesta ja kahden kuukauden kuluessa niiden loppuun saattamisesta.

Metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmälaki tuli voimaan 1.1.2024. Vuonna 2024 puun tuotannon tukemiseen on käytettävissä määrärahaa 38,4 miljoonaa euroa.

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmälaista annetun lain muuttamiseksi ja asetusluonnoksista voi antaa 12. elokuuta saakka. Lausunnot pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm(at)gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

19.07.2024 10.08Kuorma-autokauppaa italialaiseen tapaan - 1500 autoa kerralla
18.07.2024 10.50Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit varovaisessa kasvussa EU:n alueella - Suomessa ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna jäämässä 1990-luvun lamavuosien tasoon
18.07.2024 9.50Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle noin 800 miljoonalla eurolla
17.07.2024 12.00Tietyö sekoittaa liikenteen Sotkamossa
17.07.2024 11.55Ajoneuvoliikenne kiertotielle Ylijärventiellä Lappeenrannassa 30.7. alkaen tienparannustöiden vuoksi
17.07.2024 8.00SKAL: Tiestöön on panostettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi
16.07.2024 17.11Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään
16.07.2024 13.19Keski-Suomeen lähes 3000 hirven- ja noin 1200 valkohäntäpeuran pyyntilupaa
16.07.2024 9.44Komatsu Forestin digitaalisesta ratkaisusta MaxiFleetistä tulee Smart Forestry
16.07.2024 8.22Valmet toimittaa kolmannen Advantage DCT 200 -pehmopaperituotantolinjan Velvet CAREn paperitehtaalle Puolaan

Siirry arkistoon »