UUSIMAA23-valmiusharjoitus huipentuu 28. - 30.11.2023

03.11.2023 12.00

Aluehallintovirasto_offical.png

Aluehallintovirasto järjestää vuosittain valmiusharjoituksia toimialueellaan. UUSIMAA23-harjoitus kokoaa yhteen Uudenmaan kunnat ja hyvinvointialueet sekä muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan väestönsuojelua ja yhteistoimintaa vakavassa yhteiskunnan häiriötilanteessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna Uudellamaalla alueellisen valmiusharjoituksen UUSIMAA23, joka huipentuu 28.–30.11. järjestettävään aktiivivaiheeseen. Osallistujat pääsevät silloin harjoittelemaan toimintaa kuvitteellisissa poikkeusoloissa.

UUSIMAA23-valmiusharjoitukseen arvioidaan osallistuvan lähes tuhat henkilöä noin 50:stä Uudenmaan alueella toimivasta organisaatiosta. Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Harjoituksissa kunnille, viranomaisille ja muille alueellisille toimijoille sekä alueen elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta. Valmiusharjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, jonka seurauksena yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt, kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on merkittävästi kasvanut. Harjoituksen teema on hyvin ajankohtainen, ja ennakkopalautteen perusteella se on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Yhteinen tilanneymmärrys on toimintasuunnitelmien pohjana

UUSIMAA23-harjoituksessa on jo touko-lokakuun aikana järjestetty erilaisia työpajoja, suunnittelukokouksia ja informointitilaisuuksia, joissa on suunniteltu harjoituksen skenaarioita, tarkistettu osallistujaorganisaatioiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa, suoritettu eräitä ennakkotehtäviä sekä perehdytty virtuaalisen harjoitusalustan käyttöön.

Valmiusharjoituksen aktiivivaihe pidetään 28.–30.11. työpöytäharjoituksena, ja siinä käytetään apuna virtuaalista harjoitusalustaa. Harjoitus ei siis näy katukuvassa, mutta virtuaalisella alustalla osallistujat voivat harjoitella erilaisia tilanteita tehokkaasti väestönsuojelun näkökulmasta.

”Harjoitukseen laaditun kuvitteellisen tilanteen perusteella syntyy tarve suojata väestöä tai siirtää suuria määriä ihmisiä Uudeltamaalta toisiin maakuntiin. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, hyvinvointialueet, kunnat sekä monet järjestöt. Sujuva yhteistoiminta edellyttää yhteisen tilanneymmärryksen muodostamista ja jakamista, mikä on myös yksi keskeinen harjoituksen teema. Harjoitus on tärkeä sekä kunnille että erityisesti uusille hyvinvointialueille”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain alueellaan maakunnallisen valmiusharjoituksen, joka kokoaa yhteen kunnat, keskeisiä viranomaisia ja turvallisuustoimijoita sekä alueen yrityksiä. Valmiusharjoitukset ovat kokonaisturvallisuutta edistävää viranomaisten varautumista, joka varmistaa yhteiskunnan toimintaedellytykset normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

19.07.2024 20.00KATSO TÄSTÄ 19.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.07.2024 13.33Parempi rengassaatavuus vauhditti Nokian Renkaiden myynnin kasvuun haastavassa markkinassa
19.07.2024 10.08Kuorma-autokauppaa italialaiseen tapaan - 1500 autoa kerralla
18.07.2024 10.50Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit varovaisessa kasvussa EU:n alueella - Suomessa ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna jäämässä 1990-luvun lamavuosien tasoon
18.07.2024 9.50Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle noin 800 miljoonalla eurolla
17.07.2024 12.00Tietyö sekoittaa liikenteen Sotkamossa
17.07.2024 11.55Ajoneuvoliikenne kiertotielle Ylijärventiellä Lappeenrannassa 30.7. alkaen tienparannustöiden vuoksi
17.07.2024 8.00SKAL: Tiestöön on panostettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi
16.07.2024 17.11Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään
16.07.2024 13.19Keski-Suomeen lähes 3000 hirven- ja noin 1200 valkohäntäpeuran pyyntilupaa

Siirry arkistoon »