Bioenergia ry: Metka-kannustejärjestelmän leikkaukset vaarantavat metsänhoitotyöt

14.09.2023 14:00

Lehtometsaa_4.jpg

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa suunnitellaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmä Metkaan merkittäviä leikkauksia, jotka vaarantavat metsien hoitotyöt sekä heikentävät energiapuun tarjontaa tilanteessa, jossa markkinoilla on muutenkin niukkuutta.  

Valtiovarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotuksen mukaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, Metkaan, on suunniteltu merkittäviä leikkauksia. Leikkausten taso on ensi vuonna huomattavan suuri (12,7 milj. euroa) ja tulee siksi koskemaan kaikkia tärkeimpiä työlajeja. 

Leikkauksista osa kohdistunee nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen ja uhkaa näin vähentää metsässä tehtäviä hoitotöitä ja heikentää puuntuotantoa pitkällä aikavälillä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Metka-järjestelmään on myös kehitetty uusia luonnon monimuotoisuutta metsissä edistäviä ehtoja. 

Leikkaukset ovat erittäin huolestuttavia, koska uuden kannustejärjestelmän toimivuudesta ei ole vielä kokemuksia. Tuettavien työlajien ehtoja muutettiin huomattavasti, eikä niiden toimivuudesta ole vielä näyttöä. Metka korvaa Kemera-tukijärjestelmän vuoden 2024 alusta alkaen. 

- Leikkaukset kohdistuvat Metkaan, joten nykyehtojen mukaisia hakemuksia voi yhä toimittaa Metsäkeskukselle 1.10.2023 asti, muistuttaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson

Nuorten metsien hoito, kuten monet muutkin metsässä tehtävät työt, ovat taloudellisten syklien yli menevää jatkuvaa työtä. Nuorten metsien hoito ja pienpuun keruutuki ovat keskeinen ohjauskeino nuorten hoitamattomien metsien arvokasvun parantamiseen ja terveydentilan kohottamiseen. Kun pieniläpimittaiset pienpuukohteet ovat tarpeeksi houkuttelevia energiapuun hankinnan kannalta, energiapuun tarjonta markkinoille kasvaa, mikä auttaa kuitupuuleimikoita ohjautumaan ensisijaisesti teollisuuden käyttöön. Haitat nuorten metsien hoidon tekemättömyydestä näkyvät metsissä vasta pitkällä aikavälillä.  

Leikkausten kohdistaminen nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen olisi nykyisessä puukaupan tilanteessa erittäin kielteinen toimenpide. Kotimaisen aines- ja energiapuun tarve on noussut Venäjän sodan takia samalla, kun energiaturpeen tuotanto on nopeasti vähentynyt. Puun tuonti Suomeen on vuosina 2022-2023 ollut kuukausitasolla alle puolet vuoden 2021 tasosta (Lähde: Luke 2023). 

02.10.2023 14:01Agri-INNO-palkinnosta (10 000 e) kisaa neljä innovaatiota
02.10.2023 13:20Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen
02.10.2023 13:01Liikenteen erillisverokertymä kasvoi noin 4,7 miljardiin euroon ? Kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa poikkeuksellisen vähän
02.10.2023 9:23Tukes löysi puutteita aggregattien merkinnöissä ja käyttöohjeissa, yksi pois markkinoilta
02.10.2023 9:06Auton varaosien tilaus EU:n ulkopuolelta vaikeutuu - jatkossa päästötiedot raportoitava EU-komissiolle
02.10.2023 9:00BMW:ltä uusi R GS. - enemmän kuutioita, tehoa ja hintaa
02.10.2023 8:31Tampereelle kaksi Scania G 410 kaasuautoa
29.09.2023 23:55KATSO TÄSTÄ 29.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
29.09.2023 20:55LUE TÄSTÄ! Syksyn suuri Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - lähes 150-sivua alan asiaa
29.09.2023 8:45Taloustutkimus: Volvo on Suomen arvostetuin autobrändi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Siirry arkistoon »