Stora Ensolta uusi ohjeistus kuusen istutukseen

12.09.2023 8:33

stora_enso.jpg

Stora Enso ottaa metsänistutustyömaillaan käyttöön uuden toimintamallin parantaakseen metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla. 

Viljelytiheyden muutos mahdollistaa entistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan. Metsien sekapuustoisuuden lisääminen on yksi Stora Enson monimuotoisuusohjelman tavoitteista.

”Voimistuva ilmastonmuutos tulee lisäämään riskiä metsien terveydelle muun muassa kuivuuden ja myrskytuhojen muodossa. Pienentämällä kuusen viljelytiheyttä mahdollistamme sekametsän syntymiselle paremmat edellytykset. Taimitarhan parhaat jalostetut taimet yhdessä luontaisen taimiaineksen kanssa varmistavat monimuotoisen ja eri luonnonolosuhteisiin vahvan metsän”, sanoo metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Stora Enso tarjoaa jatkossa uuden mallin mukaisia kuusenistutuksia uusille metsäpalvelusopimuksille, mikä käytännössä tarkoittaa istutustyömaita keväästä 2025 alkaen. Onnistuneen metsänistutuksen edellyttämässä maanmuokkaustyössä viljelypaikkoja tehdään kuitenkin edelleen vähintään 1800 kappaletta hehtaarille, jotta varmistetaan alueen täydentyminen luontaisista taimista. Koivun ja männyn istutustiheydet pysyvät ennallaan.

Sekametsäisyyttä ohjataan taimikonhoitotyössä ja harvennushakkuissa

Kuusen viljelytiheyden alentaminen tuo metsänomistajalle pientä kustannussäästöä vähäisemmän taimimäärän ja istutustyön osalta. Metsänkasvatuksen myöhemmissä vaiheissa sekametsäisyyttä ohjataan taimikonhoitotyössä ja harvennushakkuissa. Myös PEFC- ja FSC-sertifikaattien kriteerit kannustavat metsänomistajia sekapuustoisuuden säilyttämiseen.

Sekametsän määritelmään kuuluu, että metsässä pääpuulajin osuus puustosta on enintään 75 prosenttia. Puusto voi koostua pelkästään havu- tai lehtipuustosta tai niiden sekoituksesta.

”Sekametsä on yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä käytännön monimuotoisuusteko. Taloudellisessa mielessä sekametsän suosiminen on myös riskienhallintaa ja tuoton varmistamista, kun metsät pysyvät vahvoina ja terveinä”, Antti Rantanen sanoo.

Stora Enson monimuotoisuusohjelma

Stora Enson monimuotoisuusohjelma kokoaa yhteen Suomen puunhankinnassa toteutettavat luonnonhoidon toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea talousmetsien monimuotoisuutta. Monimuotoisuusohjelman tavoitteet edistävät monimuotoisuudelle tärkeiden metsien rakennepiirteiden kuten elävien ja järeiden säästöpuiden ja lahopuuston määrää sekä lehtisekapuustoisuuden ja peitteisyyden säilymistä. Nämä rakennepiirteet yhdessä vesiensuojelutoimenpiteiden kanssa parantavat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua, metsätalouden vesiensuojelua ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

02.10.2023 14:01Agri-INNO-palkinnosta (10 000 e) kisaa neljä innovaatiota
02.10.2023 13:20Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen
02.10.2023 13:01Liikenteen erillisverokertymä kasvoi noin 4,7 miljardiin euroon ? Kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa poikkeuksellisen vähän
02.10.2023 9:23Tukes löysi puutteita aggregattien merkinnöissä ja käyttöohjeissa, yksi pois markkinoilta
02.10.2023 9:06Auton varaosien tilaus EU:n ulkopuolelta vaikeutuu - jatkossa päästötiedot raportoitava EU-komissiolle
02.10.2023 9:00BMW:ltä uusi R GS. - enemmän kuutioita, tehoa ja hintaa
02.10.2023 8:31Tampereelle kaksi Scania G 410 kaasuautoa
29.09.2023 23:55KATSO TÄSTÄ 29.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
29.09.2023 20:55LUE TÄSTÄ! Syksyn suuri Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - lähes 150-sivua alan asiaa
29.09.2023 8:45Taloustutkimus: Volvo on Suomen arvostetuin autobrändi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Siirry arkistoon »