Tukes on aloittanut laajan selvityksen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta

31.05.2023 9:17

parveke.JPG

Vantaan Tikkurilassa tapahtui 2.3. kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori henkilö putosi alas seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen kaiteen lasiosa petti. Onnettomuuden johdosta Tukes on käynnistänyt markkinavalvontahankkeen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta. Hankkeessa selvitetään useamman valmistajan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. 

Tukes alkoi onnettomuuden jälkeen markkinavalvontaviranomaisena selvittää kyseisen parvekkeen kaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Tukes ei ole tutkinut itse onnettomuustapausta, vaan sitä tutki poliisi. Tukes on teettänyt testejä ja laskelmia Tikkurilan onnettomuusparvekkeen kaidejärjestelmille ja tulokset on luovutettu rakennusvalvonnalle sekä poliisille. Tukes ei julkaise raporttia onnettomuusparvekkeen testauksista.

Tukes on käynyt aktiivista keskustelua onnettomuuden jälkeen ja tutkinnan aikana tuotteen valmistajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tukes on myös teettänyt onnettomuuskaiteeseen liittyvät vertailulaskelmat ja tehnyt tuotteelle heiluritestin. Tieto Tukesin laskelmista ja testauksista on toimitettu sekä onnettomuuden tutkintaa tekevälle poliisille että rakennuskohteen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Vantaan rakennusvalvonnalle. Tässä vaiheessa poliisin esitutkintamateriaali on salaista.

– Tikkurilan parvekekaidejärjestelmän ominaisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta selvitettäessä on tullut esille asioita, joiden johdosta Tukes on tullut siihen tulokseen, että lasien mitoitusta sekä siitä annettuja ohjeistuksia tulee tarkastella laajemmin yhdessä koko toimialan, sidosryhmien ja valmistajien kesken, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista.

– Tavoitteena tulisi olla, että toimialalle luodaan yhtenäinen ja selkeä mitoitus- ja testauskäytäntö. Kaidejärjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan kohdekohtaisesti. Tällä hetkellä kokeellisten ja laskennallisten mitoitusten keinoin saatetaan päätyä hyvin erilaisiin mitoitustuloksiin ja mitoittamisen keskinäiset erot eri menetelmin ovat suuria, jos lasin lujuuslaskentaan liittyviä standardeja ei lueta oikein. Kokeellisen ja laskennallisen ristiriidan selvittäminen on vienyt paljon aikaa, mutta toimii pohjana kehittää lasien mitoitusta yhtenäiseksi, Walden jatkaa. 

Tukes valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja Tukesin valvonta kohdistuu markkinoilla olevien uusien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, kiinteistön omistajille ja rakennusvalvontaviranomaisille. 

Tukes on antanut asiantuntijalausuntoja toimivaltaiselle viranomaiselle ja poliisille liittyen onnettomuuskohteen rakennustuotteeseen, eli parvekekaidejärjestelmään. Tukes ei tee onnettomuustutkintaa rakennustuotteiden osalta eikä julkaise asiasta erillistä selvitystä.

Tukes ei päätä rakennusten parvekkeiden asettamisesta käyttökieltoon tai anna lupaa ottaa niitä käyttöön, vaan näissä asioissa toimivaltainen viranomainen on kyseisen kunnan rakennusvalvonta.

02.10.2023 14:01Agri-INNO-palkinnosta (10 000 e) kisaa neljä innovaatiota
02.10.2023 13:20Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen
02.10.2023 13:01Liikenteen erillisverokertymä kasvoi noin 4,7 miljardiin euroon ? Kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa poikkeuksellisen vähän
02.10.2023 9:23Tukes löysi puutteita aggregattien merkinnöissä ja käyttöohjeissa, yksi pois markkinoilta
02.10.2023 9:06Auton varaosien tilaus EU:n ulkopuolelta vaikeutuu - jatkossa päästötiedot raportoitava EU-komissiolle
02.10.2023 9:00BMW:ltä uusi R GS. - enemmän kuutioita, tehoa ja hintaa
02.10.2023 8:31Tampereelle kaksi Scania G 410 kaasuautoa
29.09.2023 23:55KATSO TÄSTÄ 29.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
29.09.2023 20:55LUE TÄSTÄ! Syksyn suuri Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - lähes 150-sivua alan asiaa
29.09.2023 8:45Taloustutkimus: Volvo on Suomen arvostetuin autobrändi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Siirry arkistoon »