Metsäsektorin arvonlisän korotus vaatii merkittäviä investointeja ja arvoketjujen pidentämistä Suomessa

07.02.2023 10:40

metsaa_-25.jpg

Suomen biotalousstrategia asettaa metsäsektorille kunnianhimoisen tavoitteen arvonlisän kaksinkertaistamisesta vuoteen 2035 mennessä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan tavoitteen saavuttaminen vaatisi huomattavia investointeja ja uudenlaisten teollisten ekosysteemien muodostumista. 

Luken tuoreessa keskustelunavauksessa tarkastellaan metsäsektorin arvonlisän kaksinkertaistamisen edellytyksiä. Työssä on tuotettu kaksi skenaariota, joissa Suomen biotalousstrategiassa asetettu 50 miljardin euron arvonlisätavoite voitaisiin saavuttaa metsäsektorin osalta vuoteen 2035 mennessä. Tarkastelun perusskenaariossa puun käytön oletetaan säilyvän vuoden 2019 tasolla. Toisessa skenaariossa puun käyttö alenee 20 prosenttia.

Kaksinkertaistaminen onnistuu korkean arvonlisän tuotteilla

Perusskenaariossa arvonlisätavoite saavutettiin, kun kuiduttavan teollisuuden arvonlisän oletettiin kolminkertaistuvan tuottamalla sellusta ja sen sivutuotteena muodostuvasta ligniinistä nykytuotteiden rinnalla korkean arvonlisän pakkausmateriaaleja, tekstiilikuituja ja betoniteollisuuden lisäainetta. Tavoitteen saavuttamiseksi oletettiin, että 70 prosenttia nykyisellään vientiin menevästä sellusta jalostettiin Suomessa.

Alemman puunkäytön skenaariossa arvonlisätavoite saavutettiin, kun oletettiin että kaikki nykyisellään vientiin menevä sellu jalostettaisiin Suomessa tekstiilikuiduksi ja korkean arvonlisän pakkausmateriaaleiksi. Lisäksi tarve korkean lisäarvon tuotteiden tuotannon nostamiselle muissa tuoteryhmissä kasvoi entisestään perusskenaarioon nähden.

“Suomi tarvitsee elinvoimaista metsäsektoria ja arvokas raaka-aine pitää jalostaa Suomessa mahdollisimman pitkälle. Tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia metsäteollisuuden arvoketjuissa ja yhteistä näkemystä tulevaisuuden metsäsektorista”, toteaa Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

Uusien puupohjaisten tuotteiden läpimurto ei ole kaukana

Tutkimuksesta on nousemassa useita erittäin potentiaalisia puubiomassan innovaatioita. Erityisesti sellun tai sen sivuvirtojen jatkojalostamisella on skenaariotarkastelujen mukaan ratkaiseva rooli arvonlisän kasvattamisessa. Esimerkiksi tekstiilikuidun osalta suurin potentiaali olisi olemassa siirryttäessä arvoketjussa pidemmälle eli tekstiilimateriaaleihin ja kuluttajatuotteisiin asti.

”Suomella ja suomalaisella metsäsektorilla on toivoa, sillä uusien biotuotteiden kaupalliset läpimurrot eivät ole kaukana. Ne eivät kuitenkaan tapahdu itsestään. Tarvitaan panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä pilotointia ja lupaavien teknologioiden lähes tuotannollisen mittakaavan koelaitoksia Suomeen. Näillä luodaan teknologinen perusta myös kaupallisen mittakaavan investoinneille”, toteaa Luken biotalous ja ympäristö -yksikön johtaja Jani Lehto. 

Miljardin euron kysymys: Kuinka saada yritykset investoimaan Suomeen?

Suomessa on potentiaalia arvonlisän merkittävään kasvattamiseen. Se vaatisi kuitenkin huomattavia, jopa kymmenien miljardien investointeja. Siirtyminen arvoketjussa eteenpäin vaatisi panostusta myös muun muassa osaamisen kasvattamiseen, kokeellisiin ympäristöihin ja tuotannon skaalaamiseen.

”Suomen saaminen mahdollisimman kilpailukykyiseksi metsäbiotalouden investointien kohdemaaksi on ’miljardin euron kysymys’. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen tulevaisuuden metsäpohjaisesta biotaloudesta Suomessa ja sen menestymisen edellytyksistä. Toivommekin avauksemme herättävän keskustelua sekä metsäsektorin sisällä että sen ulkopuolella ”, painottaa Johanna Buchert.

Lue keskustelunavaus täällä: Suomi elää metsästä myös 2035 - Keskustelunavaus metsäsektorin arvonlisän kaksinkertaistamiseen

Keskustelunavaus julkaistaan 7.2.2023 Luken Metsäareena-sidosryhmätilaisuuden yhteydessä.

20.03.2023 9:02Nimitykset: Juha Ruotsalaisesta uusi Autotuojat ja -teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja
17.03.2023 14:22Päättäjät nopeuttaisivat liikenteen sähköistymistä hankintakannusteilla ja latausinfratuilla
17.03.2023 10:32Mersun sähkökuorma-autot testataan Lapissa
17.03.2023 10:11Suomessa arviolta 120 000 valkohäntäpeuraa
16.03.2023 15:22Volvo luopuu tappiollisesta bussikorien valmistuksesta Euroopassa
16.03.2023 13:22Huippuluokan lentokoneasentajan koulutusta Savon ammattiopistosta
16.03.2023 10:22Yksityismetsien tuotot huippuvuosien tasolla
15.03.2023 13:43Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu
15.03.2023 8:11Kia EV9 kokee radikaalin muodonmuutoksen - ensiesittely myöhemmin tässä kuussa
14.03.2023 12:33Nimitykset: Timo Rajala Volvo Truck Center Tampereen huoltopäälliköksi

Siirry arkistoon »