Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

26.01.2023 14:09

Alueelliset hajautetut tuotantojärjestelmät tarjoavat jatkossa toimeentuloa ja liiketoimintamahdollisuuksia kaupungeille ja maaseutuyhteisöille. Biomassan kokonaisvaltainen käyttö saavutetaan kaskadiprosessointikonsepteilla. Oheisen esimerkkikuvan biomassalähteet sijaitsevat 50 km säteellä biojalostamosta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) visio alueellisten biomassojen resurssiviisaasta käytöstä tarjoaa elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle lisäarvoa tuottavia mahdollisuuksia kestävään alkutuotantoon, biomassapohjaiseen tuotevalmistukseen ja palvelumalleihin. Globaalisti niukkenevat luonnonvarat, pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat lisänneet tarvetta arvioida omavaraisuutemme haavoittuvuuksia sekä kehittää paikallisten uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Luken tuoreessa visiotyössä esitetään todennäköisiä ja toivottavia kehityskulkuja biomassojen resurssiviisaaseen käyttöön Suomessa.

”Visiomme alueellisten biomassojen resurssiviisaasta prosessoinnista, eli kaskadiprosessoinnista, avaa tulevaisuuden näkymiä vihreään siirtymään, sen tuomiin lisäarvomahdollisuuksiin ja toimenpidetarpeisiin. Tärkein kysymys on, miten luoda uutta liiketoimintaa ja tukea alueiden omavaraisuutta erilaisten biomassojen prosessoinnilla toimialarajat ylittävissä teollisissa symbiooseissa”, kertoo visiotyöstä Luken erikoistutkija Tuula Jyske.

Miltä näyttää tulevaisuuden mukautuva biokiertotalous?

Vision mukaan tulevaisuudessa raaka-aineiden arvostus jatkaa kasvuaan: kaikki pää- ja sivuvirrat hyödynnetään entistä tehokkaammin korkeamman lisäarvon tuottamiseksi. Alueellisten biojalostamoiden, teollisten symbioosien ja niihin kytkeytyvien teknologia- ja energiaratkaisuiden kehittyminen monipuolistavat erilaisten biomassojen prosessointia.

Esimerkiksi tulevaisuuden biojalostamo hyödyntää joustavasti alueen vuodenaikojen mukaan vaihtelevia biomassoja, kuten olkea, sahanpurua, lantaa tai vaikkapa kalan perkuu- ja biojätettä. Tutkimuspäällikkö Kimmo Rasa hahmottelee biojalostamon toimintaa: ”Mukautuva biojalostamo hyödyntää useita teknologioita. Esimerkkejä biojalostamon tuotteista ovat biokaasuprosessista saatavat orgaaniset hapot, nesteytetty biometaani, sokereista konvertoidut bulkkikemikaalit, hemiselluloosasta tuotetut kasvinsuojelu- ja happamuudensäätöaineet, biohiili sekä orgaaniset lannoitevalmisteet.”

Visio innostaa jatkopohdintaan

Tulevaisuus ei toteudu juuri koskaan sellaisena kuin sitä ennakoimme. Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tietoinen rakentaminen on kuitenkin tärkeää, koska jo ennakointiprosessi itsessään avaa näkymää epävarmuuksista ja mahdollisuuksista.

”Liian usein biokiertotalouden ratkaisut sivuutetaan vielä siksi, etteivät ne ole kannattavia tässä ja nyt, niiden toteuttaminen vaatii paljon investointeja tai uusien biopohjaisten tuotteiden markkina on vielä kehittymätön. Visiotyön onkin tarkoitus innostaa jatkopohdintaan siitä, mitä visiot tarkoittaisivat eri yritysten omassa liiketoiminnassa, toimialojen kehittämisprosesseissa tai alueellisessa kehitystyössä”, kertoo Luken Biokiertotalous-tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Johanna Kohl.

Kaskadivisio: Alueellisesti mukautuva biokiertotalous - kaskadiprosessoinnilla biomassoista lisäarvoa, hyvinvointia ja resurssiviisautta

20.03.2023 9:02Nimitykset: Juha Ruotsalaisesta uusi Autotuojat ja -teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja
17.03.2023 14:22Päättäjät nopeuttaisivat liikenteen sähköistymistä hankintakannusteilla ja latausinfratuilla
17.03.2023 10:32Mersun sähkökuorma-autot testataan Lapissa
17.03.2023 10:11Suomessa arviolta 120 000 valkohäntäpeuraa
16.03.2023 15:22Volvo luopuu tappiollisesta bussikorien valmistuksesta Euroopassa
16.03.2023 13:22Huippuluokan lentokoneasentajan koulutusta Savon ammattiopistosta
16.03.2023 10:22Yksityismetsien tuotot huippuvuosien tasolla
15.03.2023 13:43Ponssen vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu
15.03.2023 8:11Kia EV9 kokee radikaalin muodonmuutoksen - ensiesittely myöhemmin tässä kuussa
14.03.2023 12:33Nimitykset: Timo Rajala Volvo Truck Center Tampereen huoltopäälliköksi

Siirry arkistoon »