Traficom: EU:n uudet esteettömyysvaatimukset edistävät tuotteiden ja palvelujen yhdenvertaista käyttöä

23.01.2023 13:33

Nappis.jpg

EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo esteettömyysvaatimusten noudattamista yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Uudet lait tulevat voimaan 1.2.2023 ja niitä aletaan soveltaa 28.6.2025 alkaen. 

EU:n yhteiset esteettömyysvaatimukset koskevat keskeisiä kuluttajien käyttämiä tuotteita ja palveluja. Uusia vaatimuksia sovelletaan tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen olivatpa ne uusia tai jo olemassa olevia palveluita. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimusten tavoitteena on edistää erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tuotteiden ja sähköisten palvelujen esteettömyydestä on hyötyä myös muille, kuten ikäihmisille. 

Esteettömyyden piiriin tulee lukuisia digitaalisia palveluja ja monia erilaisia älylaitteita sekä sovelluksia 

Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden sekä palveluntarjoajien on noudatettava uusia vaatimuksia. Tuotteiden, kuten tietokonelaitteistojen, älypuhelinten ja -televisioiden, pankkiautomaattien sekä lippuautomaattien on oltava esteettömyysvaatimusten mukaisia. Traficom valvoo näiden tuotteiden esteettömyysvaatimusten noudattamista.

Esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös sähköisen viestinnän palveluihin kuten puhelin- ja tekstiviestipalveluihin sekä sähköposti- ja pikaviestinpalveluihin. Lisäksi vaatimuksia sovelletaan audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaviin palveluihin, kuten television sähköisiin ohjelmaoppaisiin, verkkosivuihin, mobiilisovelluksiin sekä digisovitinten ja älytelevisioiden sovelluksiin. Näissä palveluissa on usein kyse digitaalisista palveluista, kuten pikaviestintään tarkoitetuista palveluista (esimerkiksi Whatsapp ja Messenger) sekä verkkosivuista ja sovelluksista, joiden kautta katsotaan audiovisuaalisia ohjelmia (esimerkiksi Yle Areena). 

Traficom ja aluehallintovirasto valvovat esteettömyyttä yhdessä

Digitaalisten palvelujen saavutettavuutta valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos kyseistä palvelua koskee digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ohella jokin sähköisen viestinnän palvelulain mukainen lisävaatimus, kuten reaaliaikainen tekstitys, sen noudattamista valvoo Traficom. Myös perinteisten puhelin- ja muiden viestintäpalvelujen esteettömyysvaatimusten noudattamisen valvonta kuuluu Traficomille. 

Esteettömyysvaatimukset koskevat henkilöliikenteen palveluja, kuten liikenteen palveluntarjoajien verkkosivustoja ja mobiililaitepohjaisia palveluja. Verkkosivujen ja mobiilisovellusten sekä verkkokaupan palvelujen saavutettavuutta valvoo aluehallintovirasto. Lisäksi henkilöliikenteen palveluntarjoajilla on esteettömyystietojen antamista koskevia velvollisuuksia. Näiden noudattamista puolestaan valvoo Traficom. 

Uudet lait koskevat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita silloin, kun ne tarjoavat sääntelyn soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai palveluja kuluttajille. Vaatimukset eivät koske palveluja tarjoavia mikroyrityksiä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Lait tulevat voimaan 1.2.2023. Uusia vaatimuksia sovelletaan siirtymäaikojen puitteissa 28.6.2025 alkaen. 

28.01.2023 15:00Täysin kotimainen autohakkuripaketti Hakevelhoille
27.01.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
27.01.2023 10:36Kalatalous: Suomen silakkasaalis oli edelleen niukka - rannikolta saatiin hyvin ahventa ja muikkua
27.01.2023 10:00Nimitykset: Rami Keinänen GLi Express Oy:n toimitusjohtajaksi
26.01.2023 14:09Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
26.01.2023 10:12Sähköautot: Suomalaisia latausratkaisuja Eurooppaan ja Afrikkaan
25.01.2023 14:37Nicola ja Allison yhteistyöhön
24.01.2023 18:00FPT Industrialin 13-litrainen vetypolttomoottori valjastettu kaupalliseen käyttöön
24.01.2023 16:00Savonlinnalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Mikko Honkaselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi
24.01.2023 10:09Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi aikaisemmasta

Siirry arkistoon »