Metsäteho: Puun rautatiekuljetusten toimintamallit kuvattu

21.01.2023 14:55

puuta-lastataan-rautatiekuljetukseen-opt.jpg

Rautatiekuljetusten osuus puun kotimaan kuljetuksista on Metsätehon tilaston mukaan 23 %. Junakuljetukset ovat merkittävässä roolissa erityisesti pitkien etäisyyksien kuljetuksissa. (kuva yllä: Kalle Kärhä)

Rautatiekuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävistä yleisimmistä toimintamalleista on laadittu kuvaus. Se pohjautuu metsäyhtiöiden puutavaran rautatiekuljetusten parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluihin.

Rautatiekuljetusprosessiin sisältyvät tyypillisesti nämä vaiheet:

  • Yhteysvälikohtainen kuljetuskapasiteettien suunnittelu pohjautuen puuhankinnan ja tuotannon vuosisuunnitelmiin
  • Junatilaukset rautatieoperaattorille noin 6–8 viikkoa ennen toimitusajankohtaa
  • Rautatieoperaattorin tilausvahvistus ja mahdollisten kuljetusrajoitteiden ilmoittaminen
  • Lastaus- eli kuormaustilaukset autokuljetusyrittäjille ja kuormauspaikkojen kuormausyrittäjille
  • Junavaunujen toimitus kuormausikkunan sisällä ja kuormaus
  • Puun junakuljetus tuotantolaitoksen purkuikkunan sisällä.

Jo tehtyihin junatilauksiin tulee usein muutoksia mm. muuttuneesta puuntarpeesta tai ratatöistä johtuen. Jo vahvistettu junakuljetus voidaan peruuttaa. Tilausmuutosten sijasta voi olla helpompaa perua junakuljetus ja tehdä uusi tilaus muuttuneen tarpeen mukaan.

Suurimmat erot metsäyhtiöiden välillä ovat junakuljetusprosessissa käytettävässä tiedonsiirrossa sekä metsäyhtiöiden ja rautatieoperaattorien tietojärjestelmien välisessä integraatiossa.

Lapin alueella on käytössä eri metsäyhtiöiden yhteinen systeemiliikennejärjestely (Lapin pendeli), jossa raakapuujunat kulkevat vakioituja yhteysvälejä vakioiduin aikatauluin. Pendelijärjestelyssä kapasiteettisuunnittelu on helpompaa ja vaunukierto ja kuljetuskapasiteetti saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Metsäyhtiöillä vaikuttaa olevan vahva pyrkimys muodostaa pendelijärjestelyjä myös Etelä-Suomen alueelle.

Metsätehon tuloskalvosarja on tiivistelmä Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielmasta.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 2/2023: Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamallit
Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielma: Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamallit

03.12.2023 12:00Lasse Puhakka: Puunajo vaatii Sisua
03.12.2023 11:00Metsän digitaalinen kaksonen vyöryy luokkahuoneeseen - uuden teknologian avulla opetetaan monimuotoisempaa metsänhoitoa
02.12.2023 13:00Maatori Oy laajentaa omistuspohjaansa
01.12.2023 20:00KATSO TÄSTÄ 1.12. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
01.12.2023 9:17Kirjanpainajien parveilua havaittiin vielä syksyllä eteläisessä Suomessa
01.12.2023 8:00Ruotsi sallii pitkät yhdistelmät
30.11.2023 13:00Keski- ja suuripäästöisten ajoneuvojen verotus kevenee 2025
30.11.2023 12:12Metsästäjäliitto tukee riista- ja kalakerhojen järjestäjiä avustushakemuksilla
30.11.2023 10:30Kansainvälistyminen: Aina voi muuttaa suuntaa, jos kokeilu ei toimi
30.11.2023 8:12VR asettaa vuoden 2024 aikana myyntiin yhteensä noin kymmenen liikennekelpoista dieselveturia

Siirry arkistoon »