Metsäteho: Puun rautatiekuljetusten toimintamallit kuvattu

21.01.2023 14:55

puuta-lastataan-rautatiekuljetukseen-opt.jpg

Rautatiekuljetusten osuus puun kotimaan kuljetuksista on Metsätehon tilaston mukaan 23 %. Junakuljetukset ovat merkittävässä roolissa erityisesti pitkien etäisyyksien kuljetuksissa. (kuva yllä: Kalle Kärhä)

Rautatiekuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävistä yleisimmistä toimintamalleista on laadittu kuvaus. Se pohjautuu metsäyhtiöiden puutavaran rautatiekuljetusten parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluihin.

Rautatiekuljetusprosessiin sisältyvät tyypillisesti nämä vaiheet:

  • Yhteysvälikohtainen kuljetuskapasiteettien suunnittelu pohjautuen puuhankinnan ja tuotannon vuosisuunnitelmiin
  • Junatilaukset rautatieoperaattorille noin 6–8 viikkoa ennen toimitusajankohtaa
  • Rautatieoperaattorin tilausvahvistus ja mahdollisten kuljetusrajoitteiden ilmoittaminen
  • Lastaus- eli kuormaustilaukset autokuljetusyrittäjille ja kuormauspaikkojen kuormausyrittäjille
  • Junavaunujen toimitus kuormausikkunan sisällä ja kuormaus
  • Puun junakuljetus tuotantolaitoksen purkuikkunan sisällä.

Jo tehtyihin junatilauksiin tulee usein muutoksia mm. muuttuneesta puuntarpeesta tai ratatöistä johtuen. Jo vahvistettu junakuljetus voidaan peruuttaa. Tilausmuutosten sijasta voi olla helpompaa perua junakuljetus ja tehdä uusi tilaus muuttuneen tarpeen mukaan.

Suurimmat erot metsäyhtiöiden välillä ovat junakuljetusprosessissa käytettävässä tiedonsiirrossa sekä metsäyhtiöiden ja rautatieoperaattorien tietojärjestelmien välisessä integraatiossa.

Lapin alueella on käytössä eri metsäyhtiöiden yhteinen systeemiliikennejärjestely (Lapin pendeli), jossa raakapuujunat kulkevat vakioituja yhteysvälejä vakioiduin aikatauluin. Pendelijärjestelyssä kapasiteettisuunnittelu on helpompaa ja vaunukierto ja kuljetuskapasiteetti saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Metsäyhtiöillä vaikuttaa olevan vahva pyrkimys muodostaa pendelijärjestelyjä myös Etelä-Suomen alueelle.

Metsätehon tuloskalvosarja on tiivistelmä Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielmasta.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 2/2023: Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamallit
Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielma: Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamallit

27.01.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
27.01.2023 10:36Kalatalous: Suomen silakkasaalis oli edelleen niukka - rannikolta saatiin hyvin ahventa ja muikkua
27.01.2023 10:00Nimitykset: Rami Keinänen GLi Express Oy:n toimitusjohtajaksi
26.01.2023 14:09Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
26.01.2023 10:12Sähköautot: Suomalaisia latausratkaisuja Eurooppaan ja Afrikkaan
25.01.2023 14:37Nicola ja Allison yhteistyöhön
24.01.2023 18:00FPT Industrialin 13-litrainen vetypolttomoottori valjastettu kaupalliseen käyttöön
24.01.2023 16:00Savonlinnalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Mikko Honkaselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi
24.01.2023 10:09Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi aikaisemmasta
24.01.2023 9:31Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

Siirry arkistoon »